Dispare permisul de pescuit ANPA? – noul proiect ordin pescuit recreativ

UPDATE FINAL 17.03.2017: in final nu a disparut permisul ANPA. In Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 60 din 8 martie 2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului recreativ in habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”


Mai jos aveti o mica istorie a evolutiei legislative pana la publicarea in MO a formei finale a Ordinului. Nu le luati in calcul. Valabil ramane Ordinul 60 din 8 martie 2017!

UPDATE 24.02.2017: Vezi Decizia 54/24.02.2017 publicata pe site-ul ANPA privind prelungirea valabilităţii pentru anul 2017 a permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate în anul 2016 în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  şi a zonelor  de pescuit recreativ contractate de asociaţiile de pescari recreativi.

UPDATE 13.02.2017: ANUNT ANPA – Până la emiterea de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura a permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2017, pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării, se va desfășura pe baza permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate in anul 2016.

UPDATE 10.02.2017: Cea de-a 4-a varianta a proiectului de ordin privind pescuitul sportiv a fost stearsa de pe site-ul ANPA
 
UPDATE 08.02.2017: Pe site-ul ANPA a apărut şi a 4-a varianta a proiectului de ordin privind pescuitul sportiv.
 
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Legislatie%20/Proiecte%202017/ordin%20pescuit%20sportiv%202017%20var_%20IV.pdf
 
Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia Rezervației Biosferei Deltei Dunării, se face în baza permiselor emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură şi eliberate direct de aceasta către pescarii recreativi sau prin asociațiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Au dispărut cei 25% care trebuiau plătiți de catre asociații. A dispărut prevederea ce specifica ca apele care nu sunt atribuie intra în conservare și mai important Dunarea și Marea Neagra este la liber chiar dacă pescarul trebuie sa meargă la ANPA sa-si ridice permisul.
 
Nu mai exista obligativitatea afilierii pescarilor la o asociatie, acestia (neafiliatii) putand pescui intr-o zona respectand regulamentul propriu al asociației care are încheiat contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop de pescuit recreativ.
UPDATE 31.01.2017: A aparut pe site-ul ANPA cea de-a treia versiune a Proiectului de ORDIN privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale 2017. In aceasta noua versiune este prevazut modelul permisului de pescuit ANPA.
 
Noutati:
Art.2 (2) Practicarea pescuitului recreativ de cître pescarii neafiliați la o asociație de pescuit recreativ care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociației de desfășurare a activității de pescuit recreativ. 
Art.3 Modelul permisului de pescuit recreativ este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.9 2) Cotizaţia anuală statutară corespunzătoare pescuitului recreativ pentru fiecare membru al unei asociaţii de pescuit recreativ şi tariful de acces stabilit prin regulamentul propriu de
fiecare asociaţie , vor fi degrevate de sumele prevăzute la art.4, alin. (1), literele g), h) şi i) din Hotărârea de Guvern nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în
pescuit şi acvacultura, care nu se mai percep în conformitate cu art.X din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.”
 
 Cu noua propunere de Ordin privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale publicata recent pe site-ul ANPA se schimba total modalitatea legala de a pescui recreativ in apele naturale.

Prima noutatea pe care o aduce prezenta propunere de ordin o reprezinta Art.8 care precizeaza ca „pentru zonele de pescuit recreativ neatribuite către asociaţiile de pescuit recreativ Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură instituie regim de protecție totală a resurselor acvatice vii atâta timp cât zonele rămân neatribuite.”

Asta inseamna ca ce nu-i atribuit asociatiilor devine zona interzisa pescuitului!! Dar nu-i bai, veti vedea un pic mai jos de ce.
 
 
Daca ne-am bucurat ca nu mai platim taxa ANPA iata ca noul articol 7.–(1) „Beneficiarii contractelor pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ au obligația să achite anual o sumă egală cu 25% din valoarea cotizațiilor anuale încasate statutar pentru pescuitul recreativ corespunzător numărului de membri pescari recreativi ai asociației.”, ne strica bucuria deoarece asociatiile vor trebui sa ridice tarifele la cotizatiile de membri deoarece un sfert din incasari vor pleca catre stat. Pam, pam!
 
Surprizele continua!

 
Dispare din textul legii si obligativitatea asociatiilor de a recunoaste dreptul de reciprocitate stabilit de comun acord pentru membri acestora în scopul practicării pescuitului recreativ. Adica pescuiesti in ograda asociatiei de care apartii. Probabil ca unele asociatii vor incheia intre ele protocoale de reciprocitate. Probabil….. De aceea spuneam ca nu mai conteaza zonele neatribuite.
 
Si la final bomba: Dispare permisul ANPA? In noul text de lege, nu se mai pomeneste nimic despre permisul ANPA. Nu mai exista un model, nu se mai specifica cine si in ce mod il elibereaza. Deci deducem ca vom pescui numai pe baza carnetului de membru al asociatiei de pescari sportivi si numai in zona concesionata de aceasta!
 
Iata mai jos o comparatie intre cele 2 propuneri de ordin:
 
ART Vechea propunere de ordin ART Noua propunere de ordin
ART.1 Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale
din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în
calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia celor aflate în
administrarea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prin concesionare în condițiile legii către asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de activitate pescuitul recreativ.
ART.1 Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al
resurselor acvatice vii, cu excepţia celor aflate în administrarea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prin încheierea unor contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ cu asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de activitate pescuitul recreativ
ART.2 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia să asigure documentațiile
necesare demarării procedurilor de concesionare, cu prevederea obligațiilor și
răspunderilor concendentului și concesionarului.
NA NU ARE CORESPONDENT
ART.3 Documentațiile depuse de solicitanți pentru concesionare, vor cuprinde
obligatoriu planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice vii pentru zona de pescuit recreativ supusă concesionării, pentru o perioadă de 10 ani.
Planul de management este elaborat de instituţii de cercetare din domeniul
pescuitului şi acvaculturii
ART.2 (1) Documentațiile depuse de solicitanți pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, vor cuprinde obligatoriu planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice vii pentru zonele de pescuit recreativ solicitate.
(2)Planul de management este elaborat de instituţii de cercetare din domeniul pescuitului şi acvaculturii și va fi întocmit pentru o perioadă de 10 ani.
ART.4 Conţinutul Planului de management este prezentat în anexa nr.1 la prezentul
ordin.
ART.3 Conţinutul Planului de management este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
ART.5 (1) Atribuirea contractului de concesionare se va face în funcție de nivelul redevenței propuse pentru zona respectivă și Planul de management prezentat.
(2) În situația existenței unor propuneri cu nivele egale de redevență pentru o anumită zonă de pescuit, contractul de concesionare se va atribui solicitantului care are un Plan de management consolidat, cu date verificabile, adecvat zonei de pescuit solicitate.
ART.4 (1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu criteriile și grila de evaluare.
(2) Criteriile de evaluare este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(3) Grila de evaluare este prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
(4) În situația existenței unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care obține punctajul mai mare la capacitatea tehnico/profesională.
ART.6 Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de concesionare pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice vii, sprijină cu persoane angajate şi autorizate în condiţiile legii, personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control, în acţiunile de inspecție și control ART.5 ART.6 Art.5. Contractele aflate în curs de derulare se actualizează prin acte adiționale și produc efecte juridice până la termenul prevăzut în contract.
Art.6.Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu angajat și autorizat în condițiile legii și colaborează cu personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control în acţiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în domeniul pescuitului recreativ.
ART.7 Pentru asigurarea accesului liber al pescarilor recreativi la resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi din amenajările piscicole/lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licenţe de acvacultură altor asociații, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură recunoaște dreptul de reciprocitate stabilit de comun
acord pentru membrii acestora în scopul practicării pescuitului recreativ.
NA NU ARE CORESPONDENT
NA NU ARE CORESPONDENT ART.7 (1)Beneficiarii contractelor pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ au obligația să achite anual o sumă egală cu 25% din valoarea cotizațiilor anuale încasate statutar pentru pescuitul recreativ corespunzător numărului de membri pescari recreativi ai asociației.
ART.8 Permisele de pescuit recreativ se emit de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și se eliberează prin asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de concesionare pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice, în condiţiile legii; NA NU ARE CORESPONDENT
NA NU ARE CORESPONDENT ART.8 Pentru zonele de pescuit recreativ neatribuite către asociaţiile de pescuit recreativ Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură instituie regim de protecție totală a resurselor acvatice vii atâta timp cât zonele rămân neatribuite.
ART.9 Permisele de pescuit recreativ pentru zonele de pescuit recreativ neconcesionate de asociaţiile de pescuit recreativ se eliberează de către Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
NA NU ARE CORESPONDENT
ART.10 Pescarii recreativi, în baza permiselor de pescuit, au obligaţia ca anual să prezinte asociaţiilor de pescuit recreativ o fişă de captură în care să specifice numărul de partide de pescuit şi cantitatea de peşte capturată, pe specii. NA NU ARE CORESPONDENT
ART.11 Eliberarea permisului de pescuit recreativ pentru anul următor este condiţionată de prezentarea fişelor de captură pentru anul precedent. NA NU ARE CORESPONDENT
ART.12 Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi prezintă Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent. ART.9 Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi au obligația să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent.
ART.13 Modelele permiselor de pescuit recreativ sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul ordin. NA NU ARE CORESPONDENT
ART.14  Modelul fişei de captură este prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul ordin NA NU ARE CORESPONDENT
ART.15 Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările ulterioare, pot organiza competiţii de pescuit sportiv în baza unui
program anual de competiţii vizat de conducerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.
NA NU ARE CORESPONDENT
ART.16  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se abrogă.
ART.10 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se abrogă.
ART.17  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART.11  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

11 comentarii la “Dispare permisul de pescuit ANPA? – noul proiect ordin pescuit recreativ

Comentariu adaugat de dcd la data de 17/03/2017 la 2:39 am

PS. dacă nu-l puteţi accesa în varianta M.OF, puteţi să-l citiţi aici, dar fără a putea vizualiza formatele permiselor de pescuit din Anexele nr.1 şi nr.2:

http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-60-din-8-martie-2017-privind-accesul-la-resursele-acvatice-vii-din-domeniul-public-al-statului-n-vederea-practic-rii-pescuitului-recreativ-n-habitatele-piscicole-naturale-187210.html

Comentariu adaugat de dcd la data de 17/03/2017 la 2:35 am

ANTENŢIE, în Monitorul Oficial nr. 179 din data de 13 martie 2017, s-a publicat

ORDINUl nr. 60 din 8 martie 2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Documentul îl găsiţi aici la fila 12:

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43NTUxOTgxMTA5OTg5RSszMA==

Comentariu adaugat de dcd la data de 09/03/2017 la 7:51 am

Vedeţi că cei de la ANPA au mai adus „înbunătăţiri” Deciziei nr.54 din 24.02.2017…

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Pescuit%20Sportiv/decizia%2054_24_02_2017.pdf

Comentariu adaugat de dcd la data de 24/02/2017 la 10:05 pm

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Pescuit%20Sportiv/decizia%2054_24_02_2017.pdf

Comentariu adaugat de dcd la data de 10/02/2017 la 11:48 am

Ha, ha, ha! Da, am observat şi eu acest lucru în dimineaţa asta. ANPA şi-a reorganizat site-ul. A rămas doar varianta de pe vremea cînd ministrul agriculturii era Achim Irimescu: http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Legislatie%20/Proiecte%202016/proiect%20ordin%2019_09_2016.pdf

Comentariu adaugat de dcd la data de 08/02/2017 la 11:26 am

Salutări tuturor! Pe site-ul ANPA a apărut şi a 4-a varianta a proiectului de ordin privind pescuitul sportiv.

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Legislatie%20/Proiecte%202017/ordin%20pescuit%20sportiv%202017%20var_%20IV.pdf

Comentariu adaugat de stefanS la data de 02/02/2017 la 10:19 pm

un al treilea proiect facut cu picioarele …cu dedicatie pt AGVPS sau vechile AJVPS-uri, fara nici o sansa pt asociatiile de pescari noi infiintate care nu vor mai avea ce sa concesioneze , pentru ca AGVPS va lua totul…inclusiv Dunarea (adevaratul ciolan ravnit de acestia)

Comentariu adaugat de gufi la data de 31/01/2017 la 2:49 pm

Dunarea, a cui o sa fie ? Care este , in cazul asta, regimul de pescuit pe Dunare ?

Comentariu adaugat de dcd la data de 31/01/2017 la 12:08 pm

Vedeţi că s-a schimbat „schimbarea”! Tot o prostie!

http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/Legislatie%20/Proiecte%202017/ordin%20pescuit%20sportiv%202017%20var%20III.pdf

Comentariu adaugat de In 2017 nu mai platim permisul ANPA -Blog Info-delta.ro la data de 18/01/2017 la 8:44 pm

[…] propunere de Ordin privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole […]

Comentariu adaugat de Permis de pescuit ANPA 2017 - proiect de ordin -Blog Info-delta.ro la data de 18/01/2017 la 8:10 pm

[…] propunere de Ordin privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole […]

Spune parerea ta:


Nume *
Email *
Adresa web(adresa sa contina http://)
* toate campurile sunt obligatorii. Adresa de e-mail trebuie sa fie valida. Nu va fi publicata pe site.
Daca apasati pe butonul Comenteaza, inseamna ca sunteti de acord cu regulamentul de postare comentarii a acestui site.