Serbarea borsului pescaresc – Jurilovca

In data de 4 septembrie 2016, in Portul turistic Jurilovca, in umbra Palatului Pescariilor se va desfasura Serbarea Borsului Pescaresc.

Muzica, preparate tradiționale, voie-buna, parada costumelor traditionale, activitați interactive, plimbari cu caiacul, povesti despre pescuit si alte surprize mari si mici.

serbarea-borsului-jurilovca1

Programul serbarii:

Citeste mai departe…

1 Septembrie 2016- Ziua Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii.

delta dunariiAnul acesta, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va marca aniversarea a 26 de ani de la declararea rezervaţiei biosferei prin acţiuni de conştientizare şi educaţie ecologică în cadrul Festivalului Borşului de peşte de la Crişan, ediţia a IV- a, unde în colaborare cu Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Filiala Tulcea, se vor organiza (în data de 2 septembrie) concursuri pentru copii cu tematică ecologică şi gastronomie, ateliere de creaţie, jocuri, etc.
Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din reţeaua naţională care a dobândit triplu statut internaţional.

Delta Dunării a fost desemnată Rezervaţie a Biosferei în anul 1990 de către Programul „Man and Biosphere” (MAB) al UNESCO şi tot în acelaşi an, prin Decretul nr. 187/1990, România acceptă Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la 16 noiembrie 1972, la Paris. Citeste mai departe…

Automat de permise ARBDD instalat in localitatea Corbu

Pentru a veni în sprijinul vizitatorilor Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din zona judeţului Constanţa, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a instalat in data de 21 iulie 2016, un automat de eliberare permise în localitatea Corbu. Acesta este amplasat la intrarea în localitatea Corbu dinspre Năvodari, la circa 500 de metri pe şoseaua care duce înspre plajă, la pensiunea „Papa’n drum”.
3339_plaja-corbu_03În conformitate cu Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, accesul persoanelor fizice în perimetrul rezervaţiei în scop turistic şi recreativ-sportiv, cu excepţia localnicilor, se face după achitarea tarifelor stabilite, în baza permisului de acces emis de Administraţia Rezervaţiei.

Tipurile de permise eliberate non-stop de către automat sunt: Permisul de acces în RBDD pentru turişti, Permisul de acces în RBDD pentru autovehicule, Permis de pescuit recreativ/sportiv RBDD

La automate, achitarea contravalorii permiselor, stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, se poate face cu numerar sau cu card bancar. Introducerea datelor de identificare a persoanelor se poate realiza fie prin scanarea cărţii de identitate, fie prin introducerea manuală a datelor. Utilizatorul este îndrumat, pas cu pas, prin afişarea instrucţiunilor de utilizare atât pe ecranul aparatului cât şi în proximitatea automatului. Citeste mai departe…

Despre zonele piscicole concesionate din Delta Dunarii – 2016

Buna ziua, Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la A.R.B.D.D sub nr. 14021/13.07.2016, vă comunicăm următoarele informaţii solicitate:
În prezent resursa piscicolă din zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes național situate în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost concesionată societăţii SC RADUTA SPORTING TOURS SRL în baza contractului de concesiune nr 1254/18.08.2003 pentru zona Braț Chilia km40-km 0 si prelungit, până în anul 2018.
Delimitarea zonelor concesionate este stabilită în contractele de concesiune şi caietele de sarcini astfel:
• Zona concesionata Brat Chilia Km 40-Km 0 este delimitată de următoarele limite geografice:

-la est km 0

-la vest braţul Babina

Zona concesionată include braţele Babina şi Cernovca, ostroavele Babina şi Cernovca, braţul Musura până la vărsarea sa în golful Musura, canalul de centură al amenajării piscicole Popina, precum şi canalele Cardon, Sondei şi Sfiştofca.

Totodata va aducem la cunostinta ca pentru zona Complex Matiţa-Merhei – zona care a fost concesionata, societatea SC RĂDUŢĂ SPORTING TOURS SRL a fost NOTIFICATA de mai multe ori, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune pentru activarea prevederilor contractuale, în spetă interzicerea accesului concesionarului la resursa piscicolă atribuită prin concesiune, precum si rezilierea de drept a contractului de concesiune. În prezent suntem în procedura de preluare a zonei concesionate.

• Zona Matiţa-Merhei este delimitată de următoarele limite geografice:

-la nord zona strict protejata Roşca –Buhaiova

-la est zona strict Protejată Letea

-la vest canal Rădăcinoasele

-la sud canal de legătură între Lung şi canal Domnica

Zona include şi canalul ocolitor de la amenajările piscicole Chilia care face legăura între Braţul Cernovca şi Complexul Matiţa Merhei.

Sursa: raspuns solicitare ARBDD

Accesul populatiei locale la resursele naturale regenerabile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii – modificari legislative

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează că în Monitorul Oficial al României nr. 412/01.06.2016 a fost publicat Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 980/24.05.2016 pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi importulului acestora aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008.

Astfel, după art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2). Populaţia locală constituită din persoane fizice cu domiciliul în localităţile aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” sau în cele limitrofe, poate recolta în scop gospodăresc resurse naturale regenerabile şi poate folosi unele terenuri din domeniul public de interes naţional, ieşite temporar de sub ape, pentru activităţi economice tradiţionale, respectiv păşunat, albinărit, culturi agricole, în baza normelor aprobate prin decizia guvernatorului şi cu respectarea condiţiilor de la alin. (1). Se consideră localităţi limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află parţial în RBDD: Grindu; Luncaviţa; Niculiţel; Isaccea; Somova; Nufăru; Mahmudia; Beştepe; Murighiol; Valea Nucarilor; Sarichioi; Babadag; Jurilovca; Ceamurlia de Jos; Baia; Mihai Viteazu; Istria; Săcele; oraşele Tulcea, Galaţi şi Năvodari.” Citeste mai departe…