Programul de lucru si adresele filialelor ANPA 2016

Programul si datele de contact ale filialelor ANPA, in vederea primirii documentelor si eliberarii permiselor de pescuit recreativ/sportiv pentru anul 2016

Sediul Central

 •  Telefon: 0374.466.140 , 0374.466.139
 •  Fax: 0374.466.138
 •  E-mail: anpa@anpa.ro
 • Președinte : Nicolae Dimulescu

Filiala Regionala Moldova

 • Adresa: Str.Basarabiei nr.55, bloc A16, parter, GALATI, jud.Galati
 • Telefon/Fax:0374.466.113
 • Mobil: 0742.355.005
 • E-mail: anpamoldova@anpa.ro
 • Sef Filiala: Bocaneala Vasile

Puncte de lucru: Citeste mai departe…

Eliberarea si vizarea permiselor de pescuit ANPA 2013

Documentele necesare pentru ELIBERAREA permisului de pescuit recreativ/sportiv ANPA 2013

Pentru permisele cu valoare integrală 30 lei:

 • actul de identitate, original şi copie;
 • dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;
 • timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru 2 lei.

Pentru permisele cu tarif redus 10 lei:

 • actul de identitate, original şi copie;
 • adeverinţa din care să reiasă că este elev/student;
 • dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2009 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20160103;
 • timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru 2 lei.

Pentru permisele gratuite:

 • actul de identitate, original şi copie;
 • talon de pensie, original şi copie;
 • timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru 2 lei.

Documentele necesare pentru VIZAREA permisului de pescuit recreativ/sportiv ANPA 2013

Pentru permisele cu valoare integrală 30 lei: Citeste mai departe…

ANPA a trecut in subordinea Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Hotararea 6/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4) lit. a), art. 26 alin. (1) şi al art. 33 pct. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

[….]

Art. II. –

(1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură va fi preluată la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(2) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură va fi preluat/transferat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu menţinerea drepturilor salariale.

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a hotărârii privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va prelua, pe bază de protocol de predare-preluare, bunurile aflate în administrarea/proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

[….]

Bucureşti, 9 ianuarie 2013.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 14.01.2013

Permisul de pescuit ANPA 2013

Anul 2013 ar trebui sa fie primul an in care legislatia in domeniul pescuitului sportiv/recreativ ar fi clara. 2013 ar trebui sa fie anul in care fie ca platim taxa anuala la Trezorerie, fie ca platim taxa la vreo asociatie de pescari sportivi ar trebui sa primim abtibildul de la ANPA in timp util adica la inceputul anului.

Ordinul nr. 297 din 28 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv spune ca permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat, valabil in toate habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizeaza anual, cu conditia achitarii anuale a taxei stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura.

In speranta ca lucrurile vor intra pe un drum normal in 2013, permisul de pescuit de la ANPA il poti obtine la fel ca si in 2012 fie printr-o asociatie de pescari sportivi detinatoare de autorizatie de pescuit recreativ/sportiv fie direct de la sediile ANPA din tara. Ramane ca cei care au ridicat permisul de pescuit in 2012 sa-l vizeze prin aplicarea vizei (abtibildul) de la ANPA.

  .
Permis ANPA 2012 – fata Permis ANPA 2012 – verso

UPDATE 17.01.2013 – Practicarea pescuitului recreativ/sportiv pentru anul 2013 se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv eliberat de A.N.P.A in anul 2012 si a chitanţei privind plata taxei de autorizare pentru anul 2013 sau a talonului de pensie, după caz, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură.

Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizează de la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea I, a Hotărârii de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Sursa: comunicat ANPA

*In cazul in care apar modificari de ordin legislativ vom actualiza aceasta pagina.