Pescuitul comercial si recreativ interzis noaptea pe Dunare si in Delta Dunarii

Fata de ordinul 239/2009, in care se preciza ca este interzis pescuitul in timpul noptii, interpretandu-se ca fiind interzis doar pescuitul comercial, prin prezentul ordin se specifica in clar ca este interzis pe Dunare si bratele sale de la Calarasi km 366 pana la gurile de varsare ale Dunarii, in Delta Dunarii intre orele 22,00—6,00 atat pescuitul comercial cat si pescuitul recreativ.

Mai jos aveti Ordinul 148/16.05.2017 publicat in Monitorul Oficial.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 3.822 din 27 aprilie 2017 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, tinand cont de prevederile art. 8 lit. a) si d) si art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare prevederile:
— art. 7 lit. A. d) e) g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
— art. 9 alin (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin: Citeste mai departe…

Accesul populatiei locale la resursele naturale regenerabile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii – modificari legislative

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează că în Monitorul Oficial al României nr. 412/01.06.2016 a fost publicat Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 980/24.05.2016 pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi importulului acestora aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008.

Astfel, după art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2). Populaţia locală constituită din persoane fizice cu domiciliul în localităţile aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” sau în cele limitrofe, poate recolta în scop gospodăresc resurse naturale regenerabile şi poate folosi unele terenuri din domeniul public de interes naţional, ieşite temporar de sub ape, pentru activităţi economice tradiţionale, respectiv păşunat, albinărit, culturi agricole, în baza normelor aprobate prin decizia guvernatorului şi cu respectarea condiţiilor de la alin. (1). Se consideră localităţi limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află parţial în RBDD: Grindu; Luncaviţa; Niculiţel; Isaccea; Somova; Nufăru; Mahmudia; Beştepe; Murighiol; Valea Nucarilor; Sarichioi; Babadag; Jurilovca; Ceamurlia de Jos; Baia; Mihai Viteazu; Istria; Săcele; oraşele Tulcea, Galaţi şi Năvodari.” Citeste mai departe…

Reguli privind accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor pe canalele si lacurile interioare din Delta Dunarii

In Monitorul Oficial al României nr. 520/13 iulie 2015 a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” .

a63ddcbb884c7c3e0c56750c253a5e28În temeiul Art.6, lit. o) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 538/8 iulie 2015 stabilește, conform Art. 3 – ”Indiferent de scop, perioadă calendaristică și de durată, accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, cu excepția brațelor Dunării se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”. ”

Hotărârea de Guvern precizează documentele necesare pentru eliberarea permisului de acces, cine este scutit de plata acestor tarife, vitezele maxime admise în diferite zone specifice, locurile permise pentru acostarea/staționarea navelor și interdicțiile care rezultă din respectarea acestor reguli.

În Anexele 1 și 3 se găsesc listele cuprinzând canalele și lacurile interioare pe care este admisă navigația cu 40 km/h și respectiv cele în care viteza maximă admisă este de 5 km/h.
Anexa 2 cuprinde punctele permise pentru acostarea/staționarea navelor și a ambarcațiunilor, respectiv a pontoanelor-dormitor.

Reguli privind accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor in Delta Dunarii – Proiect Hotarare

Pe site-ul Ministerului mediului se afla in dezbatere proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. Mai jos va prezentam cateva reglementari care ni s-au parut noua (din punctul de vedere al turistului) mai importante :

  • Navele si ambarcatiunile care navigheaza in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” au obligatia de a fi dotate cu dispozitive electronice si sisteme de monitorizare, stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
  • Conducerea navelor si ambarcatiunilor se face numai de catre persoane posesoare ale documentelor de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava sau ambarcatiune.
  • Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia celor prevazute in Anexa nr. 1 este de 15 km/h.
  • Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor, care navigheaza pe canalele de circulatie si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotarâre, este de 40 km/h.
  • Ambarcatiunile si navele au obligatia de a fi dotate cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord, conform legislatiei in vigoare.
  • Se interzice navigatia pe timpul noptii a navelor si ambarcatiunilor care nu sunt semnalizate conform prevederilor legale in vigoare.
  • Citeste mai departe…

Va fi o singura autoritate de control in Delta Dunarii

Ministerul Mediului a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă prin care propune înfiinţarea unei singure autorităţi de control şi constatare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, având în vedere că în prezent există şapte astfel de instituţii.

Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte creearea unui organism unic de control în vederea combaterii braconajului piscicol și cinegetic pentru evitarea situațiilor de suprapunere de atribuții și control în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Totodată prin actul normativ propus spre adoptare se preconizează adoptarea rapidă a unor măsuri de verificare și control, în direcția:

– înregistrării cantității reale a produselor obţinute din activitatea de pescuit comercial și a fiscalizării corecte pentru eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;
– exploatării durabile a resurselor acvatice vii, în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse şi a protecţiei ecosistemelor naturale şi cu respectarea normelor europene privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului; Citeste mai departe…