joi, 11 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 54/76/2019

Ordinul nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și a zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019

EMITENT MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 54 din 15 ianuarie 2019

MINISTERUL MEDIULUI Nr. 76 din 31 ianuarie 2019

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2019

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 343 din 14 ianuarie 2019 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 111.211 din 31 ianuarie 2019 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,

luând în considerare prevederile:

– art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

Capitolul I Zone și perioade de prohibiție

Articolul 1

(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie-9 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

(4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie-9 iunie inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim-Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

(7) Pentru golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului.

Articolul 2

Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.

Articolul 3

(1) Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:

– 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;

– râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);

– râul Mureș în zona localității Cristești, în spatele combinatului chimic Azomureș – 1.400 m de la țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30’56.64“N, 24°29’44.01“E (mal drept amonte) și 46°30’35.90“N , 24°28’53.49“E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Gheja – 1.000 m la podul de cale ferată (500 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46.27’40.16“N, 24.03’40.43“E (mal drept amonte) și 46°26’07.59“N, 24°03’34.54“E ( mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Morești – 1.300 m de la podul rutier, în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29’17.05“N, 24°26’24.52“E (mal drept amonte) și 46°28’56.27“N, 24°25’38.03“E (mal drept aval);

– râul Mureș în zona localității Chinari – 500 m (250 m amonte și aval față de curbă) „la terenul de fotbal“, având coordonatele 46°36’11.51“N, 24°35’29.37“E (mal drept amonte) și 46°36’01.31“N, 24°35’20.75“E (mal drept aval);

– râul Mureș, 150 m amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș;

– pârâul Răstolnița, de la gura tunelului de la baraj până la gura de vărsare;

– râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5’17.16“N, 21°47’2.01“E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5’15.30“N, 21°46’4.65“E;

– râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicolă Cheresig) 47°1’50.75“N, 21°41’36.36“E – în aval 150 m de la podul Cheresig 47°1’46.46“N, 21°41’23.07“E;

– râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4’53.38“N, 21°50’16.25“E și amonte 47°4’47.13“N, 21°50’49.84“E de priza de apă Stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;

– râul Crișul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3’17.80“N, 21°56’36.13“E până la pod Dacia 47“3’19.80“N, 21°56’24.38“E;

– râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41’7.97“N, 22°7’36.95“E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40’49.56“N, 22°9’1.37“E;

– râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45’3.41“N, 22°5’0.28“E în aval până la polder Ginta 46°45’36.53“N, 22°3’37.23“E;

– râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele – lat. 45.743333, long. 24.389500 – până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.

(2) În zonele menționate la art. 3 alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

Articolul 4

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:

 1. a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadelor de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);
 2. b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;
 3. c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;
 4. d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
 5. e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km: 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release) și a pescuitului comercial, permis numai în perioada 1 decembrie-31 martie, iar în perioada 31 martie-15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei între km 57-58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;
 6. f) brațul Sfântu Gheorghe de la km 22-24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie-15 noiembrie;
 7. g) lacul Cuejdel, rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
 8. h) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;
 9. i) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele – lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
 10. j) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig, având coordonatele – lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
 11. k) albia veche a râului Olt, din dreptul localității Turnu Roșu, având coordonatele: lat. 45.646288, long. 24.292240 – lat. 45.652728, long. 24.300248, tot timpul anului;
 12. l) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
 13. m) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
 14. n) pârâul Niraj, în zona localității Vidrasău, de la gura de vărsare în râul Mureș amonte până la pod CFR, tot timpul anului;
 15. o) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:

– localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval și 250 m amonte față de curbă) având coordonatele 46°44’18.46“N, 24°42’26.13“E (mal drept amonte) și 46°44’3.13“N, 24°42’15.09“E (mal drept aval);

– localitatea Glodeni, la țeava de gaz – 400 m (200 m amonte și aval față de țeavă), având coordonatele 46°39’27.55“N, 24°37’35.61“E (mal drept amonte) – 46°39’20.50“N, 24°37’20.62“E (mal drept aval) și 46°39’26.37“N, 24°37’37.05“E (mal stâng amonte) – 46°39’19.71“N, 24°37’21.40“E (mal stâng aval);

– localitatea Chinari la țeava de gaz – 600 m (400 m aval și 200 m amonte față de țeavă), având coordonatele 46°36’01.64“N, 24°35’18.12“E (mal drept amonte) și 46°35’44.11“N, 24°35’08.82“E (mal drept aval);

– localitatea Sălard și localitatea Andreneasa – 5 km (între pod Sălard și punte Andreneasa), având coordonatele 46°57’07.20“N, 25°04’09.84“E (mal drept amonte) – 46°57’46.15“N, 25°01’50.44“E (mal drept aval) și 46°57’06.03“N, 25°04’10.80“E (mal stâng amonte) – 46°57’45.52“N, 25°01’50.44“E (mal stâng aval);

– localitatea Gălăoaia – podul Borzia – 600 m (300 m aval și amonte față de pod), având coordonatele 46°58’17.93“N, 24°55’14.39“E (mal drept amonte) și 46°58’14.04“N, 24°55’45.74“E (mal drept aval) și 46°58’15.90“N, 24°55’14.96“E (mal stâng amonte) – 46°58’11.03“N, 24°55’48.51“E (mal stâng aval);

– localitatea Petelea – la „curba“ de la Petelea – 700 m (450 m aval și 250 m amonte față de curbă), având coordonatele 46°44’18.46“N, 24°42’26.13“E (mal drept amonte) – 46°44’3.13“N, 24°42’15.09“E (mal drept aval) și 46°44’18.56“N, 24°42’29.90“E (mal stâng amonte) – 46°44’1.49“N, 24°42’16.79“E (mal stâng aval);

– localitatea Târgu Mureș baraj priză I – 500 m aval până la canalul de scurgere, având coordonatele 46.33’38.26“N, 24.34’02.87“E (mal drept amonte) și 46°33’32.15“N, 24°33’40.98“E (mal drept aval);

– localitatea Târgu Mureș, 300 m amonte baraj priză I, inclusiv brațul Mort și pârâul Cotuș (amonte baraj până la primul plop de la gura de vărsare a pârâului Cotuș) pe partea stângă a cursului, având coordonatele 46°33’55.43“N, 24°34’10.90“E (mal drept amonte) – 46°33’39.57“N, 24°34’02.52“E (mal drept aval) și 46°33’54.41“N, 24°34’13.17“E (mal stâng amonte) – 46°33’37.01“N, 24°34’03.71“E (mal stâng aval);

– localitatea Târgu Mureș, baraj priză I – 500 m aval până la canalul de scurgere, având coordonatele 46°33’38.26“N, 24°34’02.87“E (amonte) și 46°33’43.89“N, 24°33’40.98“E (aval);

– localitatea Târgu Mureș baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră, având coordonatele 46.32’40.95“N, 24.31’53.15“E (mal drept amonte) și 46°32’27.18“N, 24°31’32.20“E (mal drept aval);

– localitatea Morești „Sub pădure“ – amonte pod rutier 1.250 m, având coordonatele 46.29’52.95“N, 24.27’23.60“E (mal drept amonte) – 46°29’13.80“N, 24°26’23.58“E (mal drept aval) și 46.29’49.21“N, 24.27’23.21“E (mal stâng amonte) – 46°29’12.52“N, 24°26’26.65“E (mal stâng aval);

– localitatea Cuci – 500 m în aval de barajul termocentralei, având coordonatele 46°28’12.85“N, 24°10’46.29“E (amonte) și 46°28’16.25“N, 24°10’46.29“E (aval);

– localitatea Chețani – 1.600 m (curbă amonte Chețani, câte 800 m amonte și aval fată de curbă) având coordonatele 46°26’59.11“N, 24.02’27.76“E (mal drept amonte) și 46°27’34.72“N, 24°01’53.54“E (mal drept aval);

 1. p) râul Târnava Mică, în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 550 m amonte pod rutier până la gura de vărsare a pârâului de evacuare a lacului Bezid, având coordonatele 46°25’53.32“N, 24°50’57.17“E (amonte) și 46°25’52.13“N, 24°50’29.98“E (aval), tot timpul anului;
 2. q) râul Târnava Mică, în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 200 m aval pod de cale ferată, având coordonatele 46°25’59.84“N, 24°51’19.34“E (amonte) și 46°25’58.69“N, 24°51’12.05“E (aval), tot timpul anului;
 3. r) râul Târnava Mare, în perimetrul orașului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;
 4. s) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;

ș) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

 1. t) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;

ț) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;

 1. u) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
 2. v) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
 3. w) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
 4. x) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
 5. y) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
 6. z) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
 7. aa) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
 8. bb) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
 9. cc) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
 10. dd) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
 11. ee) râul Someșul Mare, 200 m amonte de la barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;
 12. ff) râul Someșul Mare, 200 m aval și amonte de la confluența cu râul Șieu, barajul, tot timpul anului;
 13. gg) râul Șieu, 200 m amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;
 14. hh) râul Mureș, județul Arad, în zona balastierelor „La Vulpe“ și „Del Bono“, având coordonatele 46°7’44“N, 21°29’18“E (amonte) și 46°8’9“N, 21°28’12“E (aval), tot timpul anului;
 15. ii) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;
 16. jj) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
 17. kk) râul Timiș, 300 m aval de podul rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;
 18. ll) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dălghiu, tot timpul anului;
 19. mm) pârâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
 20. nn) brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv, și pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;
 21. oo) fluviul Dunărea, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton), pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 martie-29 aprilie inclusiv, și pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;
 22. pp) brațul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetești), pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-29 mai inclusiv, și pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv;
 23. qq) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;
 24. rr) zona bazinului Dunărica (braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X = 581892,421, Y = 269290,926) până la Vama nouă (X = 579526,105, Y = 268507,768), tot timpul anului;
 25. ss) zona Rezervației Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:

– coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:

257164; 788456

și, respectiv,

256493; 788501

257052; 787992

256509; 788802

259130; 788415

256202; 788814

259167; 788447

256190; 788515

– coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului):

260634; 788334

260642; 800173

254039; 800173

255143; 788425

– coordonatele geografice (în ETRS89) sunt după cum urmează:

sectoarele zonei A:

43°45’25,394“; 28°34’49,673“

și, respectiv:

43°45’03,625“; 28°34’50,360“

43°45’22,434“; 28°34’28,744“

43°45’03,712“; 28°35’03,824“

43°46’29,049“; 28°34’51,717“

43°44’53,764“; 28°35’03,754“

43°46’30,200“; 28°34’53,219“

43°44’53,803“; 28°34’50,388“

sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului):

43°47’17,817“; 28°34’51,065“

43°47’00,814“; 28°43’39,704“

43°43’27,240“; 28°43’26,172“

43°44’20,064“; 28°34’44,310“

și a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;

șș) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43°48N, 28°31’E) până la podul metalic pentru cale ferată (43°48N, 28°32’E), tot timpul anului;

 1. tt) Râul Șușița Verde 25 km de la izvoare până la satul Vaidei, tot timpul anului;

țț) Râul Târgului Superior (afluenții care confluează cu lacul Râușor), respectiv Cuca, Frăcea, Bătrâna, Valea Largă, Râul Târgului amonte de Lacul Râușor, Baratu, tot timpul anului.

Articolul 5

(1) În zonele și perioadele menționate la art. 3 și 4 sunt interzise:

 1. a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii;
 2. b) lucrări în zona malurilor, taluzelor și albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, arborilor și arbuștilor, extragerea de nămol, nisip și pietriș.

(2) Prin excepție, activitățile prevăzute la alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situații:

 1. a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;
 2. b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.

(3) Asociațiile de pescari recreativi/sportivi au obligația să marcheze pe teren, cu semne vizibile, hotarele zonelor de protecție și ale zonelor de refacere biologică.

Capitolul II Specii și perioade de prohibiție

Articolul 6

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:

 1. a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;
 2. b) în mod special, pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă este permis numai cu reținerea a maximum două exemplare pe zi, care să însumeze nu mai mult de 5 kilograme sau un singur exemplar dacă greutatea lui depășește 5 kg;
 3. c) în mod special, pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la crap este permis numai cu reținerea unui singur exemplar pe zi, care să nu depășească 5 kg;
 4. d) în mod special, pe Valea Iadului de la Baraj Leșu-Stâna de Vale și pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu-Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până la Cheile Rămeț), râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch release);
 5. e) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;
 6. f) coregonul și lipanul, tot timpul anului;
 7. g) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
 8. h) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie 2019 până pe 30 aprilie 2020;
 9. i) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
 10. j) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până pe 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;
 11. k) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

 1. a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv; în afara acestor perioade sunt permise reținerea și comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
 2. b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
 3. c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
 4. d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie – 15 mai inclusiv;
 5. e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).

(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie -15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).

(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (1), speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului“ în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, la propunerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ – INCDM Constanța, cu obligativitatea notificării Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare în port a ambarcațiunilor.

Articolul 7

Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial a scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare, astfel:

 1. a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 26 martie – 4 aprilie inclusiv;
 2. b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 1 aprilie – 15 aprilie inclusiv;
 3. c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 zile, în perioada 9 aprilie – 23 aprilie inclusiv;
 4. d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 20 de zile, în perioada 18 aprilie – 7 mai inclusiv;
 5. e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
 6. f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării“;
 7. g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

Capitolul III Dispoziții finale

Articolul 8

(1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului și a dragei hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20’N) până la granița cu Bulgaria (43°44’N).

(3) Se interzice utilizarea beam-traulului și a dragei hidraulice pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina (45°11’N) până la Cap Midia (44°20’N).

(4) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), la propunerea Guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii năvoadelor în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, în condiții hidrologice nefavorabile.

(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(8) Pentru golful Musura și Meleaua Sfântu Gheorghe, care cuprind habitate piscicole cu apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci.

(9) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate și pripoane, mai puțin în zona marină a Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu respectarea prevederilor legale.

Articolul 9

(1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A și 4 B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale pe specii ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Articolul 10

(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate.

(2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole, în perioada de prohibiție, se face prin notificarea prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte a reprezentanților Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ai Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“.

Articolul 11

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 12

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 1. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Grațiela Leocadia Gavrilescu

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM