marți, 16 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 12/144 din 2017

Ordinul nr. 12/144 din 2017 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Ministerul Mediului

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 299 din 16 ianuarie 2017 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 106.275 din 14 februarie 2017 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
luând în considerare prevederile:
– art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca – Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului emit următorul ordin:
CAPITOLUL I
Zone și perioade de prohibiție
Art. 1. –
(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
Derogări (1),
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv.
Art. 2. –
În Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv.
Art. 3. –
Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.
Art. 4. –
Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:
– 500 m amonte și aval pe axul albiei minore, în zona podurilor, peste cursurile de apă care au cel puțin un punct de sprijin în albia cursului de apă;
– râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);
– râul Mureș de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, aval până la barajul din localitatea Reghin;
– râul Mureș prag beton Brâncovenești, amonte până la balastiera „Haneș”;
– râul Mureș în zona termocentralei Iernut având coordonatele 46.28’12,86”N, 24.11’9,42”E;
– râul Mureș în zona localității Iernut având coordonatele 46.27’14,47”N, 24.14’49,41”E;
– râul Mureș în zona localității Gheja având coordonatele 46.27’15,76”N, 24.3’38,25”E;
– râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5’17.62”N 21°47’2.63”E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5’15.24”N 21°46’4.67”E;
– râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/comuna Borș, 500 m aval 47°4’52.45”N 21°50’10.59”E și amonte 47°4’47.19”N 21°50’49.21”E de priza de apă stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;
– râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41’7.97”N 22°7’36.95”E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40’49.56”N 22°9’1.37”E;
– râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45’3.41”N 22°5’0.28”E în aval până la polder Ginta 46°45’36.53”N 22°3’37.23”E;
– râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele lat. 45.743333, long. 24.389500 – până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
În aceste zone se interzice pescuitul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1.
Art. 5. –
Se declară zone de refacere biologică/zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 și confluența cu canalul Uzlina, tot timpul anului;
f) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
g) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;
h) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele – lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
i) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele – lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele – lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
j) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
k) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
l) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:
– curba de la Petelea, având coordonatele 46.44′.7,71”N, 24.42’27,72”E;
– țeava Glodeni, având coordonatele 46.39’23,12”N, 24.37’30, 31”E;
– Chinari, având coordonatele 46,36’3,18”N, 24.35’30,26”E;
– Chinari la țeavă, având coordonatele 46.35’50,40”N, 24.35’11,33”E;
– Târgu Mureș amonte baraj priză, având coordonatele 46.33’45,49”N, 24.34’4,41”E;
– Târgu Mureș baraj Ady, având coordonatele 46.32’37,87”N, 24.31’55,30”E;
– Morești, „Sub pădure”, având coordonatele 46.29’46,72”N, 24.27’5,34”E;
– Chețani, având coordonatele 46,27’19, 43”N, 24.1’5,85”E;
m) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;
n) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
o) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
p) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
q) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
r) râul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
s) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
ș) Râul Mare inferior de la lacul Ostrov până la lacul Hațeg, tot timpul anului;
t) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
ț) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
u) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
v) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
w) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
x) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
y) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
z) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;
aa) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
bb) râul Bătrâna de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
cc) râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pârâul Crivadia până la confluența cu râul Bărbat, tot timpul anului;
dd) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
ee) râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
ff) râul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m în aval și 500 m în amonte de stâlpul de frontieră nr. 258, tot timpul anului;
gg) râul Someș, localitatea Tămaia,300 m amonte de bacul plutitor (zona „La horincie”), tot timpul anului;
hh) râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
ii) râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;
jj) râul Șieu, 100 m amonte și 100 m aval și amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;
kk) râul Mureș, municipiul Arad, în zona balastierelor „La Vulpe” și ” Del Bono”, tot timpul anului;
ll) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;
mm) râul Timiș, localitatea Șag, 100 m amonte de podul de cale ferată și 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
nn) râul Timiș, 300 m aval de podul rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;
oo) râul Buzău, amonte de confluența cu pârâul Dalghiu, tot timpul anului;
pp) pârâul Dalghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
qq) râul Crișul Negru, localitatea Ginta de la punte aval prag Ginta 46°45’5.21”N, 22°4’38.95”E, în aval până la polder Ginta 46°45’36.53”N, 22°3’37.23”E, tot timpul anului;
rr) râul Crișul Negru, localitatea Râpa, 825 m amonte piză captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E în aval până la 500 m priză de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24.92”E, tot timpul anului;
ss) râul Crișul Negru de la balastiera Batăr 46°71’38.67″N, 21°82’56.07″E, în aval până la canton ANIF Batăr 46°70’59.40″N, 21°82’07.11″ E, tot timpul anului;
șș) râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu 47°1’50.29″N 21°41’37.77″E în aval până la frontiera cu Ungaria 47°1’21.46″N 21°39’33.35″E, tot timpul anului;
tt) pe brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
țț) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
uu) pe brațul Borcea, zona km 37-41 ( Stelnica-Fetești), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
vv) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, tot timpul anului;
ww) zona Rezervației Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:
Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 și respectiv 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului)

260634; 788334260642; 800173

254039; 800173

255143; 788425

Coordonatele geografice ale celor două zone (în ETRS89) sunt după cum urmează:

Sectoarele zonei A:

43°45’25,394″; 28°34’49,673″ și respectiv: 43°45’03,625″;
28°34’50,360″
43°45’22,434″; 28°34’28,744″ 43°45’03,712″;
28°35’03,824″
43°46’29,049″; 28°34’51,717″ 43°44’53,764″;
28°35’03,754″
43°46’30,200″; 28°34’53,219″ 43°44’53,803″; 28°34’50,388″
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului)

43°47’17,817″; 28°34’51,065″

43°47’00,814″; 28°43’39,704″

43°43’27,240″; 28°43’26,172″

43°44’20,064″; 28°34’44,310″

și a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului.

Art. 6. –
(1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecție sunt interzise:
Derogări (1),

a) pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;

c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), activitățile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situații:

a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;

b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.

CAPITOLUL II
Specii și perioade de prohibiție
Art. 7. –
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice, după cum urmează:

a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;

b) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;

c) coregonul și lipanul, tot timpul anului;

d) păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră) tot timpul anului;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

f) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

g) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-1 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, deținerea și comercializarea acestuia, în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;

b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai-31 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menținându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Pescuitul calcanului se supune dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2.372/2016 al Consiliului din 19 decembrie 2016 de stabilire, pentru 2017, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice din Marea Neagră care stabilește ca perioada de prohibiție a acestei specii 15 aprilie-15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului” în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare în port a ambarcațiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepția teritoriului Rezervației Biosferei „Delta Dunării” până la izobata de 20 m.

Art. 8. –
Prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și recreativ a scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie-23 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 15 aprilie-1 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 4 aprilie-13 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 9. –
(1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
Derogări (1),

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” în condiții hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți.

(7) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate și pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice protejate.

Art. 10. –
(1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11. –
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepția celor din teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiție, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole dețin licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și avizul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:

a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziție a materialului piscicol de la societățile de profil autorizate în producerea de material piscicol și dovada populării;

b) bilanțul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleșteielor;

d) licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte a reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Art. 12. –
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Daniel Constantin

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM

Resort hotel cormoran uzlina delta dunarii

Resort Cormoran

0