luni, 27 iunie 2022
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieORDIN nr. 545/715/2016

ORDIN nr. 545/715/2016

Ordinul nr. 545/715/2016 privind masurile de refacere si conservare a populatiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 836 din 28 ianuarie 2016 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 109.601 din 12 aprilie 2016 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,
luand in considerare prevederile:
– art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Recomandarii nr. 3.425 din 6 iulie 2015 a Autoritatii Stiintifice CITES, respectiv Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” – Tulcea;
– Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, Directiva-cadru Apa, Directiva Habitate, Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa si Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, precum si concluziile intalnirilor organizate de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura impreuna cu Institutul de Biologie Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” – Tulcea, Universitatea „Dunarea de Jos” – Galati si reprezentantii organizatiilor de pescari comerciali din data de 18 noiembrie 2015, precum si concluziile reuniunii internationale privind conservarea sturionilor din Bazinul Dunarii desfasurate la Viena in data de 2 decembrie 2015,
in temeiul:
– art. 7 pct. A lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
– art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 13alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului, apelor si padurilor emit urmatorul ordin:
Art. 1.
(1) Obiectul prezentului ordin il constituie asigurarea conservarii populatiilor de sturioni salbatici din Romania, aflate in diverse grade de periclitare.
(2) Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:
a) viza (Acipenser nudiventris) – specie critic periclitata;
b) nisetru (Acipenser gueldenstaedti) – specie critic periclitata;
c) pastruga (Acipenser stellatus) – specie critic periclitata;
d) cega (Acipenser ruthenus) – specie vulnerabila;
e) morun (Huso huso) – specie critic periclitata.

Art. 2.
Scopul prezentului ordin este asigurarea conservarii si refacerii populatiilor de sturioni din speciile prevazute la art. 1 alin. (2), prin masuri de interzicere temporara a pescuitului acestora in habitatele piscicole naturale si in scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura.

Art. 3.
(1) Pentru conservarea populatiilor de sturioni, incepand cu data publicarii prezentului ordin se interzic:
a) pescuitul in scop comercial a speciilor de sturioni prevazute la art. 1 alin. (2) din habitatele piscicole naturale din Romania pentru o perioada de 5 ani;
b) comercializarea produselor si subproduselor (carne, caviar si produse obtinute direct din acestia, icre embrionate, larve si pui predezvoltati) obtinute de la sturionii capturati in bazinele naturale ale Dunarii si Marii Negre.
c) folosirea oricaror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane si carmace, in zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din Romania.
(2) Exemplarele de sturioni capturate accidental sunt redate in mediul natural, indiferent de starea acestora.

Art. 4.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” – Tulcea, denumit in continuare INCDDD, are calitatea de Autoritate Stiintifica CITES pentru Acipenseriforme a Romaniei.

Art. 5.
(1) Monitorizarea sturionilor se realizeaza de Statia pentru Monitorizarea Pestilor Migratori din Dunare, denumita in continuare SMPMD, din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, denumita in continuare ARBDD, situata la Isaccea (km 100), in colaborare cu INCDDD Tulcea.
(2) Activitatile SMPMD se desfasoara in baza unui protocol de colaborare incheiat intre ARBDD si INCDDD Tulcea.
(3) SMPMD functioneaza si cu participarea specialistilor din tarile riverane Dunarii inferioare care administreaza, in comun, sub auspiciile CITES, populatiile de sturioni din nord-vestul Marii Negre si Dunarea inferioara.
(4) Rapoartele SMPMD se comunica autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, apelor si padurilor, Secretariatului CITES si altor autoritati publice interesate.
(5) Rezultatele monitorizarii efectuate de SMPMD se consemneaza intr-un raport anual care va fi comunicat autoritatilor si institutiilor interesate, precum si Secretariatului CITES.

Art. 6.
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului si padurilor nr. 84/1.302/2012 privind masurile de refacere si conservare a populatiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale si dezvoltarea acvaculturii de sturioni in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012, si Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 75/2012, privind autorizarea exercitarii pescuitului sturionilor in scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale, precum si in scop stiintific, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 13 aprilie 2012, se abroga.

Art. 8.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Simona Allice Man,
secretar de stat Ministrul mediului, apelor si padurilor,
Cristiana Pasca Palmer

ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

ARTICOLE RECENTE

Noul cuantum al amenzilor in Delta Dunarii – proiect Hotarare de...

0
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a publicat pe site-ul sau proiectul de Hotarare a Guvernului privind actualizarea cuantumului amenzilor prevazute la art. 13 din Legea...