miercuri, 19 iunie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieORDIN nr. 85/662/2021 - prohibitie sturioni

ORDIN nr. 85/662/2021 – prohibitie sturioni

ORDIN nr. 85/662/2021 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

EMITENT

  •  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 85 din 13 aprilie 2021
  •  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR Nr. 662 din 15 aprilie 2021

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 16 aprilie 2021

Data intrării în vigoare 16-04-2021

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 4.095 din 7.04.2021 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;

– Referatul de aprobare nr. 196.724 din 15.04.2021 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile:

– art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Notei de fundamentare nr. 363 din 1.02.2021, la baza căreia au stat datele şi informaţiile furnizate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării“ Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Institutul de Cercetare-Dezvoltare Ecologică Acvacultură şi Pescuit Galaţi, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pescuit Nucet, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, WWF România, asumată de reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi ai institutelor de cercetare din domeniu;

– Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Directivei-cadru Apă, Directivei Habitate, Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa şi Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, precum şi concluziile întâlnirilor organizate de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură la care au participat atât reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu specialişti din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării“ Tulcea, Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Institutului de Cercetare-Dezvoltare Ecologică Acvacultură şi Pescuit Galaţi, Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pescuit Nucet, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cât şi reprezentanţi ai WWF România,

în temeiul:

– art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;

– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

Articolul 1

(1) Obiectul prezentului ordin îl constituie asigurarea conservării populaţiilor de sturioni sălbatici din România, aflate în diverse grade de periclitare.

(2) Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:

a)viza (Acipenser nudiventris) – specie critic periclitată;

b)nisetru (Acipenser gueldenstaedti) – specie critic periclitată;

c)păstruga (Acipenser stellatus) – specie critic periclitată;

d)cega (Acipenser ruthenus) – specie vulnerabilă;

e)morun (Huso huso) – specie critic periclitată.

f)şi (Acipenser sturio) – specie critic periclitată.

Articolul 2

Scopul prezentului ordin este asigurarea conservării şi refacerii populaţiilor de sturioni din speciile prevăzute la art. 1 alin. (2), prin măsuri de interzicere a pescuitului acestora în habitatele piscicole naturale din România.

Articolul 3

(1) Pentru conservarea populaţiilor de sturioni, începând cu data publicării prezentului ordin se interzic:

a)pescuitul în scop comercial recreativ/sportiv sau familial al speciilor de sturioni prevăzute la art. 1 alin. (2) din habitatele piscicole naturale din România, pentru o perioadă nedeterminată;

b)comercializarea produselor şi subproduselor (carne, caviar şi produse obţinute direct din aceştia, icre embrionate, larve şi pui predezvoltaţi) obţinute de la sturionii capturaţi în habitatele piscicole naturale din România;

c)folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane şi carmace, în zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România.

(2) Exemplarele de sturioni capturate accidental vor fi returnate imediat în bazinul hidrografic respectiv din care au fost capturate, indiferent de starea acestora.

(3) Beneficiarii autorizaţiilor/licenţelor/permiselor de pescuit au obligaţia raportării lunare, până la data de 5 a fiecărei luni, a capturilor accidentale de sturioni către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

(4)Raportările prevăzute la alin. (3) vor cuprinde informaţii privind zona de captură, specia, greutatea, dimensiunea şi sexul exemplarelor de sturioni capturate accidental. Modelul fişei de raportare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării“ Tulcea, denumit în continuare INCDDD, are calitatea de Autoritate Ştiinţifică CITES pentru Acipenseriforme a României.

Articolul 5

Orice acţiune sau decizie privind redeschiderea pescuitului la sturioni va fi documentată de date de monitorizare periodică şi obligatoriu precedată de un studiu, aprobat de instituţiile competente în domeniu, care să arate că starea populaţiei este favorabilă şi poate suporta un pescuit sustenabil.

Articolul 6

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 7

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 545/715/2016 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 20 aprilie 2016, se abrogă.

Articolul 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,  Nechita-Adrian Oros

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,  Tánczos Barna

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Porumbel gulerat – Columba palumbus

Porumbel gulerat – Columba palumbus

0
Generalitati: Este o specie de pasăre de talie medie, fiind mai mare decât porumbelul domestic.Descriere: (38 - 45 cm) . Penajul său general este...

RECOMANDAM