marți, 16 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexProiect Ordin pescuit recreativ sau sportiv 2009

Proiect Ordin pescuit recreativ sau sportiv 2009

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale

În temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.199/2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului;
În temeiul art. 8, lit. d) şi art. 23, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
În temeiul pct. c), lit. A. a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;
În temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;
În temeiul art. 7, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr….
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul
O R D I N
Art.1 – Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa şi cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, ca o activitate individuală şi necomercială.
Art.2 (1) – Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal, eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, prin asociaţiile de pescari sportivi/cluburile de pescuit sportiv şi federaţiile legal constituite şi înscrise în Registrului unic de evidenţă al asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor, în baza unui proces verbal de predare-primire.
(2) În Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face şi cu respectarea legislaţiei de mediu.
Art.3 – În sensul prezentului ordin, prin habitat piscicol natural se înţelege:
a) Dunărea teritorială, Delta şi lunca inundabilă a Dunării;
b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale;
c) pâraiele, râurile şi lacurile de munte, colinare, de şes şi zonele lor inundabile;
d) bălţile şi lacurile naturale lipsite de instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, reţinerea şi evacuarea apei;
e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;
f) reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora;
g) ape maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României;
Art.4 (1) – Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil .
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.
Art. 5.(1) – Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Culoarea permisului de pescuit are următoarea semnificaţie:
a) roşu reprezintă permisul cu valoare integrală;
b) galben reprezintă permisul cu valoare redusa;
c) albastru reprezintă permisul gratuit.
Art.6 – Calitatea de pescar sportiv este atestată de apartenenţa la asociaţiile de pescari sportivi/ cluburile de pescuit sportiv şi federaţiile legal constituite .
Art.7 (1) – În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură funcţionează Registrul unic de evidenţă al asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor, cu caracter administrativ.
(2) Modelul Registrului unic de evidenţă al asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor este prezentat în Anexa nr.2.
(3) Înscrierea în Registrul unic de evidenţă al asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor se face în baza:
a) documentelor de constituire;
b) regulamentului privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe zona sa de competenţă;
c) dovezii accesului pe habitatele piscicole naturale, obţinută de la administratorul acestora, în vederea organizării pescuitului recreativ/sportiv sau a contractului de exploatare durabilă a resursei acvatice vii din apele domeniului public, prin pescuit recreativ/sportiv.
Art.8 – Asociaţiile de pescari sportivi sau cluburile de pescuit sportiv au obligaţia de a nominaliza persoane care, după o verificare prealabilă de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, vor fi împuternicite să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în baza împuternicirilor date prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură. Procesele verbale vor fi transmise inspectorilor piscicoli teritoriali în vederea stabilirii sancţiunilor.
Art.9 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 753/2008 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 876 din 24 decembrie 2008, se abrogă.
Art.10 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Ilie SÂRBU
Anexa nr. 1
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv
Varianta „a”
Faţă

Descriere :
Permisul este de tip laminat
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lăţime – 7 cm
Culoare roşie
Varianta „b”
Faţă

Descriere :
Permisul este de tip laminat
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lăţime – 7 cm
Culoare galbenă
Varianta „c”
Faţă

Descriere :
Permisul este de tip laminat
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lăţime – 7 cm
Culoare albastru
Verso

Permisul de pescuit recreativ/sportiv permite pescuitul în habitate piscicole naturale ale domeniului public în următoarele condiţii:
a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;
b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;
d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon.
Anexa nr. 2
Registru unic de evidenţă al asociatiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor

sursa Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM