miercuri, 29 noiembrie 2023
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexHOTARARE nr. 1.016 din 3 septembrie 2008

HOTARARE nr. 1.016 din 3 septembrie 2008

HOTARARE nr. 1.016 din 3 septembrie 2008 Privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură

EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul taxelor percepute de statul român pentru autorizarea activităţii de pescuit şi acvacultură, prin emiterea permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

CAP. I
Cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare. Condiţii generale

SECŢIUNEA 1
Taxe de autorizare

ART. 3
Se plătesc taxe de autorizare în următoarele cazuri:
a) pentru emiterea autorizaţiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;
b) pentru emiterea autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;
c) pentru emiterea autorizaţiei de pescuit a speciilor protejate – reproducători de sturioni:
1. morun femelă;
2. morun mascul;
3. nisetru femelă;
4. nisetru mascul;
5. păstrugă femelă;
6. păstrugă mascul;
7. cegă femelă;
8. cegă mascul;
d) pentru autorizarea pescuitului prin eliberarea permiselor de pescuit.
ART. 4
(1) Cuantumul taxelor de autorizare este de:
a) 200 lei pentru o cantitate de peşte de până la 10 tone, la emiterea autorizaţiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;
b) 300 lei pentru o cantitate de peşte cuprinsă între 10 şi 50 tone, la emiterea autorizaţiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;
c) 500 lei pentru o cantitate de peşte de peste 50 tone, la emiterea autorizaţiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;
d) 150 lei pentru emiterea autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;
e) pentru emiterea autorizaţiei de pescuit a speciilor protejate – reproducători de sturioni:
1. morun femelă – 500 lei/kg icre extrase din femela de morun în stare vie, destinată producerii de puiet de morun;
2. morun mascul – 400 lei/kg lapţi extraşi din masculul de morun în stare vie, destinaţi producerii de puiet de morun;
3. nisetru femelă – 400 lei/kg icre extrase din femela de nisetru în stare vie, destinate producerii de puiet de nisetru;
4. nisetru mascul – 300 lei/kg lapţi extraşi din masculul de nisetru în stare vie, destinaţi producerii de puiet de nisetru;
5. păstrugă femelă – 450 lei/kg icre extrase din femela de păstrugă în stare vie, destinate producerii de puiet de păstrugă;
6. păstrugă mascul – 350 lei/kg lapţi extraşi din masculul de păstrugă în stare vie, destinaţi producerii de puiet de păstrugă;
7. cegă femelă – 300 lei/kg icre extrase din femela de cegă în stare vie, destinate producerii de puiet de cegă;
8. cegă mascul – 200 lei/kg lapţi extraşi din masculul de cegă în stare vie, destinaţi producerii de puiet de cegă;
f) 50 lei pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;
g) 30 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv, începând cu data de 1 ianuarie 2009;
h) 10 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi şi studenţi, începând cu data de 1 ianuarie 2009;
i) 10 lei pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru persoanele cu handicap uşor şi mediu şi gratuit pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2009.
(2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru pensionari şi veterani de război este gratuită.
ART. 5
Taxele de autorizare sunt achitate de către:
a) pescarul profesionist, persoană fizică/juridică, pentru emiterea autorizaţiei de pescuit comercial, cu caracter temporar;
b) reprezentantul autorizat al instituţiei de cercetare, pentru emiterea autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;
c) administratorul sau reprezentantul autorizat al persoanei juridice, pentru emiterea autorizaţiei speciale de pescuit a speciilor protejate – reproducători de sturioni;
d) pescarul profesionist, persoană fizică/juridică, pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;
e) pescarul sportiv sau prin asociaţiile de pescari sportivi, pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv.
ART. 6
La eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi, studenţi, persoane cu handicap, pensionari şi veterani de război se vor prezenta actele doveditoare ale situaţiei acestora.

SECTIUNEA a 2-a
Taxe de licenţiere

ART. 7
Se plătesc taxe pentru licenţiere în următoarele cazuri:
a) pentru emiterea licenţei de acvacultură;
b) pentru emiterea licenţei de fabricaţie;
c) pentru emiterea licenţei de pescuit.
ART. 8
Cuantumul taxelor de licenţiere este de:
a) 150 lei pentru emiterea licenţei de acvacultură;
b) 150 lei pentru emiterea licenţei de fabricaţie;
c) pentru emiterea licenţei de pescuit:
1. 1.000 lei pentru ambarcaţiuni mai mari de 15 m;
2. 100 lei pentru ambarcaţiuni de 15 m sau mai mici.
ART. 9
Taxele de licenţiere sunt achitate de către:
a) administratorul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licenţei de acvacultură;
b) administratorul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licenţei de fabricaţie;
c) proprietarul sau reprezentantul autorizat, pentru emiterea licenţei de pescuit.

CAP. II
Condiţii speciale

ART. 10
(1) Taxele prevăzute de prezenta hotărâre constituie venit la bugetul de stat şi se virează în contul corespunzător codului de cont nr. 20160103 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”, deschis la unităţile Trezoreriei Statului.
(2) Virarea sumelor datorate se realizează înaintea eliberării permisului, licenţei sau autorizaţiei de pescuit.
(3) Dovada achitării taxelor prevăzute de prezenta hotărâre se anexează la cererea de eliberare a permisului, licenţei sau autorizaţiei de pescuit, după caz.
(4) Neplata taxelor prevăzute în prezenta hotărâre conduce la neacordarea permiselor, licenţelor sau autorizaţiilor de pescuit, după caz.
(5) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de licenţiere sau autorizare, taxele percepute se restituie solicitanţilor.
ART. 11
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
–––––
Ministrul agriculturii
şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 3 septembrie 2008.
Nr. 1.016.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Obținerea permisului de pescuit recreativ ANPA – ghid 2024

0
Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, se realizează pe baza permiselor emise anual de ANPA și eliberate...

RECOMANDAM