duminică, 21 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 297 din 28 decembrie 2011

ORDIN nr. 297 din 28 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2012

Avand in vedere:
– consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
– Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 10.132 din 15 decembrie 2011,
in temeiul:
– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 7 lit. A.b) si A.e) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
– art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Asociatiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai dupa obtinerea autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA si a documentelor prevazute la art. 5 alin. (3).”

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat, valabil in toate habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii».”

3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Pana la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate in anul 2011 sunt valabile si in anul 2012.”

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizeaza anual, cu conditia achitarii anuale a taxei stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1.”

5. La articolul 5 alineatul (3), dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
„- acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, dupa caz.”

6. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

Bucuresti, 28 decembrie 2011.
Nr. 297.
ANEXA
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)

PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV

 

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

delta dunarii fotografie drona

Delta Dunarii vazuta din drona – Galerie fotografii

0
Descoperă frumusețea Deltei Dunării cu o galerie de fotografii aeriene realizate cu drona. Fiecare imagine surprinde peisaje spectaculoase, de la canale întortocheate la habitate...
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM

Resort hotel cormoran uzlina delta dunarii

Resort Cormoran

0