joi, 23 mai 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatie pescuitPropunere legislativa privind unele masuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunarii,...

Propunere legislativa privind unele masuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunarii, imbunatatire a calitatii vietii in Delta Dunarii, intarirea institutionala a Administratiei Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

LEGE privind masuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunarii, imbunatatire a calitatii vietii in Delta Dunarii, intarirea institutionala a Administratiei Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1. Pe teritoriul administrativ al Deltei Dunarii, se interzice pescuitul comercial pe o perioada de 3 ani, a unor specii de pesti, dupa cum urmeaza:
a) specia Silurus granis (somn) este interzisa la capturare si comercializare in perioada ianuarie 2013 – decembrie 2016
b) speciile Esox lucius (stiuca) si Stizostedion lucioperca sau Sander lucioperca (salau) sunt interzise la capturare si comercializare in perioada ianuarie 2014 – decembrie 2017
c) specia Cyprinus carpio (crap) este interzisa la capturare si comercializare in intervalul 2015 – 2018

Art.2. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, in baza recomandarii Administratiei Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura vor dispune prin Ordin comun al celor doua ministere, reluarea ciclului de restrictii mentionat la Art.1.

Art.3. In vederea protejarii resursei piscicole, in cazul calamitatilor naturale, precum seceta prelungita sau scaderea excesiva a debitelor de apa din fluviul Dunarea, coroborat cu scaderea dramatica a nivelurilor de apa de pe arealul Deltei Dunarii, cu mult sub nivelul istoric pentru anotimpul la care se face referinta, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, la recomandarea Administratiei Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii si a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, la sesizarea justificata a reprezentantilor societatii civile, dispun obligatoriu, prin Ordin comun al celor doua ministere, prohibitia totala pentru pescuitul comercial, pe o perioada determinata.

Art. 4. Pe teritoriul administrativ al Deltei Dunarii, pentru speciile si perioadele de interzicere la capturare si comercializare, mentionate la Art. 1, pescuitul sportiv se poate practica doar in regim „prinde si elibereaza” (CATCH AND RELEASE).

Art. 5. In baza raportarilor capturilor pe specii, din ultimii 5 ani, raportat la anul promulgarii prezentei legi, inregistrate individual la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, pescarii profesionisti vor fi despagubiti pentru speciile ce nu se pot captura si comercializa, in perioadele supuse restrictiilor impuse de prezenta lege.

Art. 6. Valoarea despagubirii va fi evidentiata de o medie a cantitatii predate spre comercializare, pe fiecare specie, in ultimii 5 ani, de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 7. Bugetul alocat despagubirilor va fi distribuit de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, care va aplica la fondurile structurale europene si anume la Fondul European de Pescuit, masurile referitoare la conservarea efectivului piscicol si cresterea calitatii si plus valorii produselor piscicole.

Art. 8. Proprietarii de puncte de debarcare, proprietarii de puncte de vanzare precum si proprietarii de amenajari piscicole, vor fi despagubiti pentru fiecare specie in parte si pentru fiecare an in care specia respectiva intra sub incidenta restrictiilor generate de prezenta lege, cu o suma egala cu cea rezultata din media anuala a veniturilor declarate si inregistrate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in ultimii 5 ani, pentru fiecare specie in parte.

Art. 9. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, prin Directia Nationala de Inspectie Piscicola Teritoriala si Maritima, este singura autoritatea a statului abilitata pentru a inspecta, controla si de a constata contraventile sau infractiunile referitoare la distrugerea, furtul sau comercializarea ilegala a pestelui si produselor din peste, inclusiv in unitatile de alimentatie publica, de pe tot teritoriul Romaniei, conform cerintelor din Regulamentul European de Pescuit.

Art. 10. Personalul Directiei Nationale de Inspectie Piscicola Teritoriala si Maritime, este asimilat in atributii, drepturi si obligatii, subofiterilor si ofiterilor din Ministerul de Interne si Administratie Publica.

Art. 11. Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, va promova in termen de 6 luni de la promulgarea prezentei legi, prin Hotarare de Guvern, norme de reglementare privind infiintarea, functionarea, atributiile, drepturile, obligatiile si patrimoniul Directiei Nationale de Inspectie Piscicola Teritoriala si Maritime, ca parte integranta din Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 12. Personalul Ministerului de Interne si Administratiei Publice, cadrele unitatilor de Politie locala sau comunitara, cadrele din alte structuri ale sistemului de siguranta nationala, precum si personalul Garzii de mediu, a Garzii Financiare si a Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii sunt obligati sub incidenta aplicarii sanctiunilor pentru neindeplinirea ordinului de serviciu, sa acorde in regim de urgenta, asistenta membrilor Directiei Nationale de Inspectie Piscicola Teritoriala si Maritime si reciproc.

Art. 13. Solicitarile membrilor Directiei Nationale de Inspectie Piscicola Teritoriala si Maritime pot fi facute catre persoanele mentionate la Art. 12, numai prin mijloace de comunicare oficiale si sunt inregistrate in maxim 12 ore de la momentul solicitarii, in registrul de activitate a unitatii de care apartin si reciproc.

Art. 14. Refuzul trebuie sa fie justificat verbal instantaneu si transmis in scris in maxim 24 de ore, de catre conducatorul teritorial al institutiei sesizate.

Art. 15. Lipsa justificarii refuzului precum si solicitarea abuziva, se sanctioneaza conform Art. 12, a prezentei legi.

Art. 16. 25% din contravaluarea contraventiilor si amenzilor emise si incasate de personalul Directiei Nationale de Inspectie Piscicola Teritoriala si Maritime, vor reveni bugetului Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, avand ca destinatie asigurarea si imbunatatirea logisticii, achizitiei combustibilului ambarcatiunilor si autovehiculelor institutiei, precum si a premierii membrilor inspectorilor piscicoli cu merite deosebite si exceptionale.

Art.17. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va achizitiona carburant pentru ambarcatiuni, fara plata accizelor si a taxei de drum.

Art. 18. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate recunoaste si inscrie in autorizatiile de pescuit comercial, o singura persoana, pentru fiecare ambarcatiune de pescuit autorizata, cu statut de ucenic.

Art. 19. In vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca, de continuare a activitatii traditionale de pescuit comercial, de autorizare si intrare in legalitate a persoanelor care desfasoara activitatea de pescuit comercial ilegal, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va organiza cursuri in urma carora persoanele care vor absolvi si vor primi brevet de ucenic pescar.

Art. 20. Pescarul ucenic dupa 2 ani de activitate autorizata, sub indrumarea monitorizarea, evaluarii si avand recomandarea scrisa a inspectorului piscicol teritorial, va avea dreptul sa participe la cursurile si examenele pentru obtinerea calificarii de pescar comercial, organizate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

Art.21. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, anual, va aloca resursele pentru organizarea cursurilor, organizarea examenelor si asigurarea logisticii si a personalului de specialitate necesar pentru instruirea si examinarea candidatilor la meseria de pescar ucenic si pescar comercial, din bugetul propriu sau din alte resurse, extrabugetare, cum ar fi fondurile structurale europene din Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Art.22. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are dreptul sa desfasoare activitati economice proprii, sa detina sau sa achizitioneze terenuri, amenajari piscicole si utilitati pentru dezvoltarea propriei baze de perfectionare a cadrelor si de monitorizare a bazinelor piscicole naturale sau pentru turism piscicol.

Art.23. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate avea calitatea de custode sau administrator al ariilor naturale protejate.

Art.24. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va infiinta si sustine financiar Corpul pt educatie ecologica si de voluntari ANPA, al carui statul il va aproba prin decizie a Presedintelui ANPA.

Art.25. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, anual, va aloca resursele necesare Programului de populare cu sturioni a Dunarii, pana la incheierea procesului de refacere a stocurilor de sturioni, certificate de Institutele de Cercetari de specialitate.

Art.26. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, este abilitata sa incheie acorduri si programe comune, cu agentiile similare apartinand tarilor riverane fluviului Dunarea, in vederea protejarii si popularii comune a acestuia cu sturioni.

Art.27. In vederea cresterii atractivitatii turistice a bazinelor piscicole naturale, a cresterii veniturilor populatie din zonele invecinate bazinelor piscicole naturale, a cresterii gradului de ocupare a fortei de munca din zonele turistice, Ministerul Dezvoltarii impreuna cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, vor aloca resursele logistice si financiare, necesare derularii unui Program national de populare si crestere a efectivului piscicol cu specii valoroase autohtone, a bazinelor piscicole naturale din bazinul hidrografic al Romaniei. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, va raspunde pentru elaborarea si gestionarea acestui program. Programul national de populare si crestere a efectivului piscicol cu specii valoroase autohtone, a bazinelor piscicole naturale din bazinul hidrografic al Romaniei va fi derulat in intervalul 2013 – 2023.

Art.28. Toate persoanele care vor desfasura activitatea de pescuit sportiv pe teritoriul romaniei, sunt obligate sa detina Licenta Nationala de pescuit sportiv – recreativ, uninominala, emisa de ANPA, document care le atesta calitatea de pescar sporiv –recreativ si care constituie acceptul detinatorului pentru respectarea legislatie de specialitate in vigoare.
a) Licenta Nationala de pescuit sportiv – recreativ, se elibereaza de ANPA pe perioade de 7 zile, 30 zile, 180 zile si 360 zile.
b) Suma care va fi achitata pentru obtinerea Licentei Nationale de pescuit sportiv – recreativ se stabileste de catre ANPA cu acordul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la promulgarea prezentei legi, va fi o suma modica si va fi rectificata anual.
c) ANPA in termen de 60 zile de la promulgarea prezentei legi, va elabora regulamentul pentru Licenta Nationala de pescuit sportiv – recreativ.
d) Sumele obtinute in urma vanzarii Licentelor Nationale de pescuit sportiv – recreativ, se fac venit la bugetul ANPA.

Art.29. Permisul de pescuit sportiv –recreativ, permite accesul detinatorilor la pescuit sportiv si se emite de catre administratorii, gestionarii si detinatorii de bazine piscicole naturale sau amenajari piscicole, doar pentru zonele pe care le administreaza, gestioneaza sau le detin in proprietate.
Permisul de pescuit sportiv va avea valabilitate de 1zi, 3 zile, 7 zile sau 1 an.

Art. 30. Master planul Deltei Dunarii, pentru perioada 2006 – 2016, realizat in anul 2005, concretizat si actualizat prin Strategia de Dezvoltare pentru Delta Dunarii 2012 -2015, document elaborat de Ministerul Internelor si Administratiei Publice, aflat in anexa prezentei Legi, va fi adoptat de Guvernul Romaniei, prin Hotarare de Guvern, in termen de 90 de zile, de la promulgarea prezentei Legi. Aceasta Hotarare de Guvern va avea obligatoriu in cuprins si un program strategic, anual, de decolmatare a Golfului Musura, parte a zonei costiere a Marii Negre, situat intre Bara Sulina, parte a senalului navigabil Sulina, si teritoriul Ucrainei.

Art.31. In vederea evitarii colmatarii rapide, a canalelor, garlelor si lacurilor interioare ale Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, in vederea evitarii proceselor de eutrofizare si gazeificarii excesive a lacurilor din Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, precum si pentru imbunatatirea calitatii stufului si pentru cresterea calitatii apei in vederea unei exploatari traditionale profitabile , Administratia Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, impreuna cu institutiile abilitate, vor programa si executa obligatoriu, anual, in functie de conditiile de mediu, aprinderi si arderi controlate ale campurilor stuficole, pe zone bine delimitate, astfel incat sa nu puna in pericol fauna si flora Deltei Dunarii.

Art. 32. In vederea limitarii presiunii asupra efectivului piscicol, creata de cresterea necontrolata si in exces a pasarilor ihtiofage, Administratia Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, va concepe si va pune in aplicare neconditionat, prin specialistii sai si cu aportul institutiilor specializate, reprezentanti ai asociatiilor de protectie a mediului recunoscute pe plan national si international si reprezantii populatiei civile si ai organizatiilor profesionale (organizatiile si asociatiile de producatori din piscicultura si acvacultura din Delta Dunarii), Planurile anuale de evaluare si mentinere sub control, in limitele pastrarii echilibrului ecologic, pentru populatiile de pasari ihtiofage din Delta Dunarii.

Art.33. Permisul de pescuit de subzistenta, se elibereaza numai persoanelor cu domiciliul stabil in Delta Dunarii si au venituri sub salariul minim pe economie.
a) Practicarea pescuitului de subzistenta nu se poate desfasura cu
scule profesionale de pescuit comercial.
b) Practicarea pescuitului de subzistenta poate fi practicat numai in
perimetrul administrativ al localitatii de domiciliu, inscris in actul de identitate.

Art. 34. Presedintele Comisiei pentru Patrimoniul UNESCO a Parlamentului Romaniei si Presedintele/ Directorul general al Agentiei Nationale Pescuit si Acvacultura, odata cu numirea lor in functia parlamentara, respectiv publica, vor primi automat calitatea de membru cu drepturi depline a Consiliului Stiintific al Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.

Art. 35. Prefecturile si Consiliile Judetene ale judetelor Tulcea si Constanta, in proportie de 50% fiecare, asigura gratuitate pentru un singur proiect per solicitant, pentru serviciul de consultanta in vederea accesarii fondurilor structurale europene, vor asigura contravaloarea taxelor necesare eliberarii de catre autoritatile locale sau teritoriale a adeverintelor si autorizatiilor obligatorii constituirii dosarului de finantare, dar nu mai mult de 1.500 lei per solicitant, pentru persoanele care au domiciliul stabil, de cel putin 10 ani, in perimetrul administrativ al Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.

Art.36. Fondurile necesare indeplinirii conditiilor impuse la Art. 35, vor fi generate si reglementate prin decizie comuna a institutiilor mentionate si vor fi puse la dispozitia populatiei care se incadreaza in conditia impusa la Art.35, in interval de 3 luni de la promulgarea prezentei legi.

Art. 37. Persoanele care incalca prevederile Art. 1 vor fi sanctionate astfel:
a) pescarii profesionisti si pescarii sportivi cu amenda de 10.000 lei sau
2 ani de inchisoare si pierderea dreptului de despagubire stabilit prin prezenta lege, daca este cazul.
b) Proprietarii si administratorii punctelor de debarcare, punctelor de
Vanzare, ale facilitatilor de stocare/depozitare sau procesare a produselor piscicole si ai unitatilor de alimentatie publica de pe teritoriul Deltei Dunarii sau situate la o distanta de pana la 50 km de la cel mai apropiat punct apartinand teritoriului Deltei Dunarii, cu amenda de 100.000 lei sau 4 ani de inchisoare cu executare si pierderea dreptului de despagubire stabilit prin prezenta lege, daca este cazul.

Art.38. Dispozitiile contrare prezentei legi, din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 317/2009 privind pescuitul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul comun de prohibitie pentru pescuit al Ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale si Ministerului mediului si dezvoltarii durabile, se abroga odata cu promulgarea prezentei legi.

Sursa aici

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...

6 COMENTARII

  1. Sunt un pescar sportiv, cred ca si aceasta lege v-a fi respectat doar de noi
    iar cei care si pana azi si-au facut de cap vor continua tot asa.
    Deci se poate spune ca este o aberatie!

  2. Una din atractiile principale ale deltei este „bucataria”. Ok, interzicem pescuitul la somn, stiuca si crap.Teoretic vom manca numai caras, biban, platica. Deci un mare „-” turismului din delta. Asta in cazul in care s-ar putea vreodata stopa braconajul.

    Dar nu-mi fac griji pentru ca personal NU cred ca acest plan se poate pune in aplicare. NU exista resursele guvernamentale pentru a verifica respectarea acestor prevederi si a stopa braconajul in delta.

    In rest pe hartie totul este minunat. Oare de ce?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

muzeul ivan patzaichin mila 23

Muzeul Ivan Patzaichin din Mila 23, Delta Dunarii

0
Muzeul Ivan Patzaichin – Centru de Inovare Comunitară, construit pe locul casei părinților lui Ivan Patzaichin din satul Mila 23, omagiază realizările excepționale ale...

RECOMANDAM

Casa Vaida Mila 23

Casa Vaida – Mila 23

0