vineri, 21 iunie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 8/174/2018

Ordinul nr. 8/174/2018 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Directiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
luand in considerare prevederile:
– art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
– art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare, si art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Zone si perioade de prohibitie

Art. 1. – (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 7 aprilie-22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului.
(3) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in zona Garla Turceasca-Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Ucraina, pe o durata de 45 de zile, in perioada 22 aprilie-5 iunie inclusiv.
Art. 2. -In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv.
Art. 3. -Pentru lacurile de acumulare destinate productiei de energie electrica, in perioadele de prohibitie este interzisa scaderea dirijata a nivelului apei, in scopul asigurarii protectiei zonelor de depunere a icrelor, cu exceptia considerentelor de prevenire a calamitatilor naturale.
Art. 4. – Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii:
– 500 m amonte si aval masurati pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apa;
– raul Mures in zona municipiului Arad, intre cartierele Micalaca si Subcetate (zona dintre podul rutier si podul CFR);
– raul Mures in zona localitatii Reghin, 1600 m de la confluenta raului Gurghiu cu raul Mures, pana la 500 m aval de „pragul” din localitatea Reghin avand coordonatele 46°47’18.31”N, 24°43’22.90”E (mal drept amonte) si 46°47’05.72”N, 24°43’02.78” (mal drept aval);
– raul Mures prag beton Brancovenesti, 2000 m amonte pana la balastiera „Hanes” avand coordonatele 46°52’37.94”N, 24°46’36.81”E (mal drept amonte) si 46°51’40.72”N, 24°46’08.08″E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Valenii de Mures, de la puntea de peste rau in amonte 300 m, avand coordonatele 46°53’13.60”N, 24°47’33.23”E (mal drept amonte) si 46°53’07.61”N, 24°47’19.59”E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Cristesti, in spatele combinatului chimic Azomures – 1400 m de la teava de gaz pana la 250 m aval podul de inele avand coordonatele 46°30’56.64”N, 24°29’44.01”E (mal drept amonte) si 46°30’35.90”N, 24°28’53.49a09’E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Gheja – 1000 m la podul de cale ferata (500 m aval si amonte de pod) avand coordonatele 46.27’40.16”N, 24.03’40.43”E (mal drept amonte) si 46°26’07.59”N, 24°03’34.54”E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Moresti – 1300 m de la podul rutier, in aval pana la podul de inele avand coordonatele 46°29’17.05”N, 24°26’24.52”E (mal drept amonte) si 46°28’56.27”N, 24°25’38.03”E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Chinari la teava de gaz – 500 m (250 m aval si 250 m amonte fata de curba „la terenul de fotbal”), avand coordonatele 46°36’11.51”N, 24°35’29.37”E (mal drept amonte) si 46°36’01.31”N, 24°35’20.75”E (mal drept aval);
– raul Crisul Repede, localitatea Tarian, de la priza de captare canalul Crisurilor Tarian 47°5’17.16”N, 21°47’2.01”E in aval pana la puntea pietonala Tarian 47°5’15.30”N, 21°46’4.65”E;
– raul Crisul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicola Cheresig) 47°1’50.75”N, 21°41’36.36”E in aval 150 m de la podu Cheresig 47°1’46.46”N, 21°41’23.07”E;
– raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, 500 m aval 47°4’53.38”N, 21°50’16.25”E si amonte 47°4’47.13”N, 21°50’49.84”E de priza de apa statie sortare balastiera Aquaserv Santion;
– raul Crisul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3’17.80”N, 21°56’36.13”E pana la pod Dacia 47°3’19.80”N, 21°56’24.38”E;
– raul Crisul Negru, localitatea Soimi, de la halta Soimi 46°41’7.97″N, 22°7’36.95”E spre amonte pana la podul Urvis de Beius 46°40’49.56”N, 22°9’1.37”E;
– raul Crisul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluenta amonte canal moara Ginta 46°45’3.41”N, 22°5’0.28”E in aval pana la polder Ginta 46°45’36.53”N, 22°3’37.23E;
– raul Olt aval baraj ACH Avrig avand coordonatele – lat. 45.743333, long. 24.389500 – pana la 200 m aval confluenta cursului principal al Oltului cu bratul secundar avand coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
In aceste zone se interzice pescuitul incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 martie fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1.
Art. 5. – Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca- Costesti si confluenta cu raul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe, tot timpul anului, cu exceptia zonei cuprinse intre km 16 si km 20;
f) lacul Cuejdel rezervatie naturala din judetul Neamt, tot timpul anului;
g) paraiele Iapa, Tarcau si Sabasa din judetul Neamt, tot timpul anului;
h) bratul secundar al raului Olt rezultat in urma devierii artificiale a raului Olt din zona localitatilor Sarata-Colun avand coordonatele – lat. 45.768266, long. 24.490176 pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele – lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
i) bratul secundar al raului Olt din zona localitatii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig avand coordonatele – lat. 45.746467, long. 24.383083 pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele – lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
j) paraul Neagra din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Gura Cristisorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
k) paraul Negrisoara din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Darmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
l) raul Mures, tot timpul anului, in zonele:
– localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval si 250 m amonte fata de curba) avand coordonatele 46°44’18.46”N, 24°42’26.13”E (mal drept amonte) si 46°44’3.13”N, 24°42’15.09.”E (mal drept aval);
– localitatea Glodeni, la teava de gaz – 400 m (200 m aval si 200 m amonte de teava), avand coordonatele 46°39’27.55”N, 24°37’35.61”E (mal drept amonte) si 46°39’20.50”N, 24°37’20.62”E (mal drept aval);
– localitatea Chinari la teava de gaz – 600 m (400 m aval si 200 m amonte fata de teava), avand coordonatele 46°36’01.64”N, 24°35’18.12”E (mal drept amonte) si 46°35’44.11”N, 24°35’08.82”E (mal drept aval);
– localitatea Salard si localitatea Andreasa – 5 km intre pod Salard si pod Andreasa avand coordonatele 46°57’07.20”N, 25°04’09.84”E (mal drept amonte) si 46°57’46.15”N, 25°01’50.44”E (mal drept aval);
– localitatea Galaoaia – podul Bozia – 600 m (300 m aval si amonte de pod) avand coordonatele 46°58’17.93”N, 24°55’14.39”E (mal drept amonte) si 46°58’14.04”N, 24°55’45.74”E (mal drept aval);
– localitatea Targu Mures amonte priza I, inclusiv „Bratul Mort” si paraul Cotus (de la gura de varsare amonte pana la prima curba – 680 m) – 500 m (amonte baraj pana la bacul de pe „Insula partidului”) avand coordonatele 46.33’55,43”N, 24.34’10.90”E (mal drept amonte) si 46°33’39.57”N, 24°34’02.52”E (mal drept aval);
– localitatea Targu Mures baraj priza I – 500 m aval pana la canalul de scurgere avand coordonatele 46.33’38.26”N, 24.34’02.87”E (mal drept amonte) si 46°33’32.15”N, 24°33’40.98”E (mal drept aval);
– localitatea Targu Mures baraj Ady, 600 m aval baraj pana la al doilea dig de piatra avand coordonatele 46.32’40.95”N, 24.31’53.15”E (mal drept amonte) si 46°32’27.18”N, 24°31’32.20”E (mal drept aval);
– localitatea Moresti „Sub padure” – 1600 m amonte pod Moresti pana la prag cascada avand coordonatele 46.29’52.95”N, 24.27’23.60”E (mal drept amonte) si 46°29’13.80”N, 24°26’23.58”E (mal drept aval);
– localitatea Cuci – 500 m in aval de barajul termocentralei avand coordonatele 46°28’12.85”N, 24°10’46.29”E (mal drept amonte) si 46°28’17.19”N, 24°10’47.75”E (mal drept aval);
– localitatea Chetani – 1600 m (curba amonte Chetani cate 800 m amonte si aval fata de curba) avand coordonatele 46°26’59.11”N, 24.02’27.76”E (mal drept amonte) si 46°27’34.72”N, 24°01’53.54”E (mal drept aval);
m) paraul Rastolnita de la gura tunelului baraj aval pana la gura de varsare avand coordonatele 47°00’54.67”N, 25°01’32.04”E (mal drept amonte) si 46°58’09.67”N, 24°59’19.45”E (mal drept aval);
n) paraul Voiniceni in zona localitatii Santana – 570 m de la gura de varsare in raul Mures amonte pana la teava de gaz, avand coordonatele 46°34’27.09”N, 24°33’45.44”E (mal drept amonte) si 46°34’26.11”N, 24°34’11.92”E (mal drept aval);
o) raul Tarnava Mica in zona localitatii Sangeorgiu de Padure
– 550 m amonte pod rutier pana la gura de varsare a paraului de evacuare a lacului Bezid avand coordonatele 46°25’53.32”N, 24°50’57.17”E (mal drept amonte) si 46°25’52.13”N, 24°50’29.98”E (mal drept aval);
p) raul Tarnava Mica in zona localitatii Sangeorgiu de Padure – 200 m aval pod de cale ferata avand coordonatele 46°25’59.84”N, 24°51’19.34”E (mal drept amonte) si 46°25’58.69”N, 24°51’12.05”E (mal drept aval);
q) paraul Caian de la confluenta cu paraul Chiscadaga pana la varsare in raul Mures, tot timpul anului;
r) raul Ponor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
s) raul Izvor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
s) raul Crisul Alb superior de la izvoare pana in localitatea Brad, tot timpul anului;
t) raul Romosel de la izvoare pana la podul Maiorului, tot timpul anului;
t) raul Valea Luncani de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
u) raul Densus-Galbena de la izvoare pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
v) raul Malaiesti de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
w) raul Mitesti de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
x) Raul Alb de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
y) raul Maleia de la izvoare pana la podul Rusu, tot timpul anului;
z) raul Voievodul de la izvoare pana la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
aa) raul Rausor de la Paltinei pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
bb) raul Zeicani de la paraul Aninei pana la localitatea Hatagel, tot timpul anului;
cc) raul Cerna Superioara de la izvoare pana la lacul Cincis, tot timpul anului;
dd) raul Cerna Inferioara I de la barajul Cincis pana la iesirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
ee) raul Streiul Mijlociu de la confluenta cu paraul Crivadia pana la confluenta cu raul Barbat, tot timpul anului;
ff) raul Slasti de la izvoare pana la confluenta cu raul Cerna, tot timpul anului;
gg) raul Geoagiu de la izvoare pana la confluenta cu raul Mures, tot timpul anului;
hh) raul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m in aval si 500 m in amonte de stalpul de frontiera nr. 258, tot timpul anului;
ii) raul Somes, localitatea Tamaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona „La horincie”), tot timpul anului;
jj) raul Lapus, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
kk) raul Somesul Mare, 100 m aval si 100 m amonte de barajul priza alimentare cu apa a localitatii Beclean, tot timpul anului;
ll) raul Sieu, 100 m amonte si 100 m aval si amonte de la confluenta cu raul Somesul Mare, tot timpul anului;
mm) raul Mures, municipiul Arad, in zona balastierelor „La Vulpe” si „Del Bono”, tot timpul anului;
nn) raul Timis, municipiul Lugoj, intre podul vechi de fier si podul de beton, tot timpul anului;
oo) raul Timis, localitatea Sag, de la 100 m amonte de podul de cale ferata si pana la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
pp) raul Timis, 300 m aval de podul rutier Albina de pe soseaua Timisoara-Buzias, tot timpul anului;
qq) raul Buzau cu afluentii sai, amonte de confluenta cu paraul Dalghiu, tot timpul anului;
rr) paraul Dalghiu pe toata lungimea sa, tot timpul anului;
ss) raul Crisul Negru, localitatea Ginta de la punte aval „prag Ginta” 46°45’5.21”N, 22°4’38.95”E, in aval pana la polder Ginta 46°45’36.53’N, 22°3’37.23”E, tot timpul anului;
ss) raul Crisul Negru, localitatea Rapa, 825 m amonte priza captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E in aval pana la 500 m priza de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24.92”E, tot timpul anului;
tt) raul Crisul Negru de la balastiera Batar 46°71’38.67”N, 21°82’56.07”E, in aval pana la canton ANIF Batar 46°70’59.40”N, 21°82’07.11”E, tot timpul anului;
tt) raul Crisul Negru, localitatea Taut, 825 m amonte priza captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E in aval pana la 500 m aval priza de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24,92”E;
uu) raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, golful Santion, amonte 47°4’48.26”N 21°49’10.85”E, aval 47°4’44.46”N, 21°48’54.12”E;
vv) raul Crisul Repede, municipiul Oradea, de la podul Intelectualilor 47°3’18.71”N, 21°56’6.11”E pana la podul de la Centrul de calcul 47°3’39,30”N, 21°55’32.90”E;
ww) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
xx) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
yy) pe bratul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetesti), pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie- 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
zz) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, tot timpul anului;
aaa) zona bazinului Dunarica (brat Smarda) de la confluenta cu bratul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) pana la Vama noua (X=579526,105, Y=268507,768);
bbb) zona Rezervatiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitata de coordonatele:
Coordonate in Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 si, respectiv, 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
Coordonate in Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia tarmului)
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
Coordonatele geografice (in ETRS89) sunt dupa cum urmeaza:
Sectoarele zonei A:
43°45’25,394”; 28°34’49,673” si respectiv: 43°45’03,625”;
28°34’50,360”
43°45’22,434”; 28°34’28,744” 43°45’03,712”;
28°35’03,824”
43°46’29,049”; 28°34’51,717” 43°44’53,764”;
28°35’03,754”
43°46’30,200”; 28°34’53,219” 43°44’53,803”;
28°34’50,388”
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia tarmului)
43°47’17,817”; 28°34’51,065”
43°47’00,814”; 28°43’39,704”
43°43’27,240”; 28°43’26,172”
43°44’20,064”; 28°34’44,310”
si a carei limita dinspre larg este balizata tot timpul anului.
Art. 6. – (1) In zonele de protectie si in zonele de refacere biologica sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.
(2) Prin exceptie, activitatile prevazute la alin. (1) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
a) cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific;
b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.
(3) Asociatiile de pescari recreativi au obligatia sa marcheze pe teren, cu semne vizibile, hotarele zonelor de protectie si ale zonelor de refacere biologica.

CAPITOLUL II
Specii si perioade de prohibitie

Art. 7. – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
b) in mod special, pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv la stiuca este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
e) pastravul de mare, tot timpul anului;
f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie;
g) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
h) femelele de raci, in perioada de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si femelele si masculii de raci, in perioada 1 noiembrie-31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, in perioada 1 iulie-31 august inclusiv.
(2) In apele Marii Negre se interzic:
a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, detinerea si comercializarea acestuia, in perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 31 de zile, in perioada 1 mai-31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
(3) Perioada de prohibitie a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de pesti, altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului” in perioada de prohibitie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu exceptia teritoriului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pana la izobata de 20 m.
Art. 8. – Prohibitia pescuitului in scop comercial, familial si recreativ al scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 7 aprilie-16 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 12 aprilie-26 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu, km 374,5, pe o durata de 30 de zile, in perioada 12 mai-10 iunie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu, km 374,5, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
f) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci in perioada 28 martie-6 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosas) se pot retine in vederea valorificarii.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 9. – (1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in coditii hidrologice nefavorabile.
(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.
(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane).
Art. 10. – (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale pe specii ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 11. – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de recoltare este permisa in perioada de prohibitie numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” eliberat in baza urmatoarelor documente:
a) facturi fiscale din anul precedent de achizitie a materialului piscicol de populare de la societatile de profil care produc material piscicol si documentele doveditoare ale popularilor efectuate;
b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor;
d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte a reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
Art. 12. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Danut Alexandru Potor,
secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Gratiela Leocadia Gavrilescu

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Porumbel gulerat – Columba palumbus

Porumbel gulerat – Columba palumbus

0
Generalitati: Este o specie de pasăre de talie medie, fiind mai mare decât porumbelul domestic.Descriere: (38 - 45 cm) . Penajul său general este...

RECOMANDAM