vineri, 24 mai 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr.71 din 23 martie 2010

Ordinul 71 din 23 martie 2010 (Ordinul 71/2010) al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru modificarea art. 8 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, Publicat in Monitorul Oficial 208 din 1 aprilie 2010 (M. Of. 208/2010)

Publicat in Monitorul Oficial 208 din 1 aprilie 2010 (M. Of. 208/2010)
Avand in vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 1.955 din 19 martie 2010, in temeiul:
-art. 16, art. 23 alin. (2) si art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008referitoare la pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009;
-art. 8 pct. A lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:
Art. I. – Articolul 8 din Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) A.N.P.A. are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin catre asociatiile de pescari sportivi legal constituite si inscrise in Registrul unic de evidenta al asociatiilor de pescari.
(2) Asociatiile de pescari sportivi solicita de la filialele regionale A.N.P.A., in scris, in vederea eliberarii, permise de pescuit recreativ/sportiv pentru membrii sai, urmand ca acestea sa prezinte, lunar, la filialele regionale A.N.P.A. documentele justificative care au stat la baza eliberarii permiselor, pe cele 3 categorii, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Presedintele A.N.P.A. va emite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aproba numarul de permise de pescuit recreativ/sportiv care se elibereaza asociatiilor de pescari sportivi, precum si documentele justificative care stau la baza eliberarii permiselor.
(4) Asociatiile de pescari sportivi au obligatia de a elibera permise de pescuit recreativ/sportiv si persoanelor fizice care nu sunt membri ai unor asociatii de pescari sportivi, in conformitate cu prevederile alin. (2).”
Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Mihail Dumitru
Bucuresti, 23 martie 2010. Nr. 71.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

muzeul ivan patzaichin mila 23

Muzeul Ivan Patzaichin din Mila 23, Delta Dunarii

0
Muzeul Ivan Patzaichin – Centru de Inovare Comunitară, construit pe locul casei părinților lui Ivan Patzaichin din satul Mila 23, omagiază realizările excepționale ale...

RECOMANDAM