duminică, 21 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr.20 din 27 ianuarie 2010

ORDIN nr.20 din 27 ianuarie 2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv – 2010

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2010
Avand in vedere:
– Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 115 din 8 ianuarie 2010;
– consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv,
in temeiul:
– art. 16, art. 23 alin. (2) si art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009;
– art. 8 pct. A lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
– art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

ART. 1
Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), in calitate de administrator al resursei acvatice vii.
ART. 2
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de ANPA si eliberate prin asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite.
ART. 3
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.
ART. 4
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
(1) In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin ANPA, se infiinteaza Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2) Modelul Registrului unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Inscrierea in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza urmatoarelor documente:
– cerere de inaintare catre ANPA;
– statut;
– act constitutiv;
– certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
– cod de inregistrare fiscala;
– avizul de luare in evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Padurilor.
ART. 6
Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv contine datele prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7
Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si forurile de reprezentare la nivel national pot sprijini cu persoane angajate si autorizate in conditiile legii personalul ANPA cu drept de inspectie si control, in actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor.
ART. 8
ANPA are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.
ART. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.
ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru

Bucuresti, 27 ianuarie 2010.
Nr. 20.
ANEXA 1

PERMIS de pescuit recreativ/sportiv nominal

– Model –

Fata

Verso

Descriere:
Permisul este de tip laminat.
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, latime – 7 cm.
ANEXA 2

REGISTRU UNIC de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri

ANEXA 3

REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

PARTEA I
Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului

ART. 1
Pescuitul oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului.

PARTEA a-II-a
Protectia resurselor piscicole

ART. 2
(1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.
(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:
a) de protectie a reproducerii, reprezentand locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;
b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
c) de protectie pentru iernarea pestelui.
(3) In zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:
a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi:
– ingustarea/bararea cursului apei;
– taierea si recoltarea vegetatiei;
– extragerea de namol, nisip si pietris;
– colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii:
a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.
ART. 3
(1) Asociatiile de pescari sportivi pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la:
a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;
b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;
c) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.
(2) In caz de necesitate, se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.
ART. 4
(1) Asociatiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de crutare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de vietuitoare acvatice.
(2) In apele declarate regiuni de crutare se interzic pe toata perioada anului pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt:
– recoltarea vegetatiei;
– extragerea balastului;
– vanatul;
– cresterea animalelor;
– turismul.
ART. 5
In scopul asigurarii protectiei resurselor piscicole, asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa respecte prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009.

PARTEA a III-a
Conditiile pentru practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv

ART. 6
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009.

PARTEA a IV-a
Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti

ART. 7
(1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.
(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.
(3) PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

PARTEA a V-a
Diverse

ART. 8
Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor ANPA.
ART. 9
Asociatiile si federatiile de pescari sportivi consimt sa isi armonizeze actiunile in vederea implementarii obiectivelor si masurilor din prezentul regulament si isi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, in vederea practicarii pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009.
ART. 10
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, si ale legislatiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

delta dunarii fotografie drona

Delta Dunarii vazuta din drona – Galerie fotografii

0
Descoperă frumusețea Deltei Dunării cu o galerie de fotografii aeriene realizate cu drona. Fiecare imagine surprinde peisaje spectaculoase, de la canale întortocheate la habitate...
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM