marți, 3 octombrie 2023
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieOrdinul 304 din 18 iulie 2023 - dimensiuni minime peşti reţinuti

Ordinul 304 din 18 iulie 2023 – dimensiuni minime peşti reţinuti

Ordinul 304 din 18 iulie 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 7.170 din 30.06.2023,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Articolul I

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,  Florin-Ionuţ Barbu
Bucureşti, 18 iulie 2023. Nr. 304.

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 342/2008)

Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii
din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic

1. Avat (Aspius aspius)30
2. Aterină (Atherina mochon)7
3. Babuşcă (Rutilus rutilus)15
4. Batcă (Blicca bjioerkna)15
5. Biban (Perca fluviatilis)12
6. Crap (Cyprinus carpio)40
7. Caras (Carassius auratus)20
8. Caracudă (Carassius carassius)17
9. Cosac (Abramis sp.)25
10. Clean (Leuciscus cephalus)25
11. Coregon (Coregonus sp.)22
12. Calcan (Scophthalmus maeoticus)45
13. Cambulă (Pleuronectes, Platichthys flesus)20
14. Chefal (Mugil sp.)25
15. Fusar (Aspro streber)12
16. Gingirică (Clupeonela cultriventris)7
17. Hamsie (Engraulis encrasicholus)7
18. Lin (Tinca tinca)25
19. Lipan (Thymallus thymallus)25
20. Morunaş (Vimba vimba)25
21. Mreană (Barbus barbus)27
22. Oblete (Alburnus alburnus)12
23. Plătică (Abramis brama)25
24. Păstrăv (Salmo sp.)20
25. Roşioară (Scardinus erythrophtalmus)15
26. Rizeafcă (Alosa caspio)15
27. Săbiţă (Pelecus cultratus)20
28. Rechin (Squalus acanthias)90
29. Scobar (Chondostroma nasos)20
30. Somn (Silurus glanis)50
31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica)22
32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica)23
33. Stavrid (Trachurus mediteraneus)12
34. Şalău (Stizostedion sp.)40
35. Ştiucă (Esox lucius)40
36. Şprot (Spratus spratus)7
37. Văduviţă (Leuciscus idus)30
38. Raci (Astacus sp.)9
39. Scoică de râu (Unio pictorum)8
40. Broaşte (Rana sp.)30 g/buc.
41. Cosaş (Ctenopharingodon idella )40
42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis)40
43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix)40
44. Midie (Mytilus galloprovincialis)4,5
45. Rapană (Rapana venosa)5

 

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Apus de soare delta dunarii

Apus de soare in Delta Dunarii – Video

0
Apusul de soare in Delta Dunarii este unul dintre cele mai frumoase momente pe care le poti trai in aceasta zona unica. In timp...

Pescuitul în luna octombrie

RECOMANDAM

Pensiunea 4 Salcii din Balteni de Sus

Pensiunea 4 Salcii

0