miercuri, 22 mai 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 369/2016

Ordinul nr. 369/2016 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1.284 din 11 februarie 2016 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, luand in considerare prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (2) si art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul:

– art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale din Romania se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, unde atribuirea se face de catre Administratia Biosferei „Delta Dunarii”.
Art. 2. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, se face in baza permiselor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate direct de aceasta sau prin asociatiile de pescari in scop recreativ/sportiv, persoane juridice nonprofit legal constituite.
Art. 3.
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.

Art. 4. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. Conditiile privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. Federatia Romana de Pescuit Sportiv, persoana juridica de interes national si de utilitate publica, recunoscuta si autorizata de statul roman in conditiile legii, asigura organizarea, conducerea, supravegherea si controlul activitatilor si competitiilor de pescuit sportiv organizate de aceasta, cu acordul administratorului resurselor acvatice vii si cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.
Art. 8. Controlul respectarii prevederilor prezentului ordin se realizeaza de catre personalul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
Art. 9. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Art. 10. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu
Bucuresti, 25 martie 2016.
Nr. 369.
ANEXA Nr. 1
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal

Fata: model de permis de pescuit

Verso: Permisul de pescuit are valabilitate in toate habitatele piscicole naturale, cu exceptia RBDD.
Descriere
Permisul este de tip cartonat sau plastifiat.

Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, latime – 7 cm.

Culoare:*)

*) In conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tiparesc pe culori in functie de valoarea lor.

– gratuit – rosu;
– redus – galben;
– integral – albastru.
ANEXA Nr. 2
Conditii de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
PARTEA I

Conditiile pentru practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv

Art. 1. Pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii.
Art. 2. (1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale speciilor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice vii sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.

(3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (2) se elibereaza in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

(4) Se interzice pescuitul speciilor protejate stabilite anual prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului.

(5) Exemplarele capturate din aceste specii se elibereaza in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

PARTEA a II-a
Protectia resurselor acvatice vii
Art. 3.
(1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari in scop recreativ/sportiv – persoane juridice nonprofit legal constituite – pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.
(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:

a) de protectie a reproducerii, reprezentand locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;

b) de protectie a diversitatii speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice reunite intr-un ecosistem acvatic;

c) de protectie pentru iernarea pestelui.

(3) In zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:

a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;

b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea si cresterea puietului sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi:

1. ingustarea/bararea cursului apei;
2. taierea si recoltarea vegetatiei;
3. extragerea de namol, nisip si pietris;
4. colectarea ghetii;

c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii:

a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundatiilor.
Art. 4. Asociatiile de pescari in scop recreativ/sportiv persoane juridice nonprofit, legal constituite, pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare A.N.P.A., programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la:

a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;

b) infiintarea de pepiniere piscicole pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;

c) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.

Art. 5. Actiunile de populare cu material biologic – icre embrionate, alevini, puiet, reproducatori – se efectueaza in prezenta reprezentantilor A.N.P.A.
Art. 6. Asociatiile de pescari in scop recreativ/sportiv pot solicita A.N.P.A. declararea zonelor de crutare pe anumite tronsoane de rau sau suprafete de lacuri ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de pesti si ai altor vietuitoare acvatice.
Art. 7. Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv si activitatile de recoltare a vegetatiei, extragerea agregatelor minerale, vanatoarea si turismul in apele declarate zone de crutare, pe toata perioada anului.
Art. 8. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile legislatiei secundare stabilita prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

In vigoare de la 05.04.2016

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Canal Obretinciuc – Obretinul Mic

0
Canalul ce face legatura intre lacul Obretinciuc - Lacul Obretinul Mic din Delta Dunarii. Galerie fotografii Canal Obretinciuc - Obretinul MicLocalizare pe harta Canal Obretinciuc...

RECOMANDAM