miercuri, 19 iunie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexORDONANTA de URGENTA nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul si...

ORDONANTA de URGENTA nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul si acvacultura

Legea pescuitului – EMITENT:GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 10 martie 2008

Data intrarii in vigoare : 10 martie 2008

Forma consolidata a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 23 din 5 martie 2008 include modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 23 din 5 martie 2008; ORDONANTA nr. 15 din 26 august 2009; LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009; LEGEA nr. 152 din 12 iulie 2010; LEGEA nr. 219 din 11 noiembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 253 din 5 decembrie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016; ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016; LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 126 din 5 iulie 2019.

Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, necesar administrarii sectorului pescaresc, prin conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comunitara in domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta, in vederea:

 • cresterii absorbtiei fondurilor europene alocate sectorului pescaresc prin Fondul european pentru pescuit;
 • restructurarii institutionale a sectorului pescaresc;
 • finalizarii urgente a privatizarii fermelor piscicole, in vederea absorbtiei fondurilor europene;
 • reducerii birocratiei;
 • reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizatiilor de pescari;
 • eficientizarii administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii;
 • sprijinirii organizatiilor de producatori si a fermelor piscicole,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I

Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza protectia, conservarea, administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, cand aceste activitati se realizeaza:

La data de 24-10-2009 Partea introductiva a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. a) pe teritoriul Romaniei;
 2. b) in apele de sub jurisdictia nationala a Romaniei de catre nave sub pavilion roman sau sub pavilionul altor state.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile privind:

 1. a) organizarea si administrarea sectorului pescaresc;
 2. b) protectia, conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii;

La data de 24-10-2009 Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. c) politica structurala;
 2. d) administrarea capacitatii flotei de pescuit;
 3. e) acvacultura;
 4. f) prelucrarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura;

La data de 24-10-2009 Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. g) organizarea pietei produselor pescaresti;
 2. h) cercetarea stiintifica in domeniul pescaresc;
 3. i) controlul si respectarea legislatiei in domeniu;
 4. j) relatiile internationale in domeniul pescuitului si acvaculturii;

La data de 24-10-2009 Lit. j) a alin. (2) al art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. k) raspunderi si sanctiuni.
 2. l) concesionarea/inchirierea in domeniul piscicol;

La data de 28-11-2016 Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. m) asigurarea, din pescuit si acvacultura, a resurselor alimentare reprezentate de peste si alte vietuitoare acvatice;

La data de 28-11-2016 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. n) sprijinirea organizatiilor de producatori pentru dezvoltarea durabila a activitatilor de pescuit si acvacultura;

La data de 28-11-2016 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. o) promovarea unei politici favorabile incluziunii si dezvoltarii echilibrate a zonelor de pescuit;

La data de 28-11-2016 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. p) punerea in aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene intr-o maniera complementara fata de politica de coeziune si de politica comuna in domeniul pescuitului.

La data de 28-11-2016 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(3) Prezenta ordonanta de urgenta reprezinta cadrul general de reglementare, pe baza caruia se emite legislatia secundara pentru sectorul pescaresc.

(4) Punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, cu sediul in municipiul Bucuresti, ale carei structura, organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului.

La data de 24-10-2009 Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. acvacultura – cresterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizand tehnici destinate cresterii productiei organismelor in cauza peste capacitatea naturala a mediului, intr-un cadru in care organismele respective raman proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe intreaga perioada de crestere/cultivare si recoltare;

La data de 28-11-2016 Punctul 1. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. amenajare piscicola – unitatea de baza a acvaculturii, reprezentata de:
 2. a) helesteu – bazin piscicol realizat in sapatura sau umplutura, inconjurat total ori partial de diguri, prevazut cu canale de alimentare, de evacuare si perimetrale, dotat cu constructii hidrotehnice si instalatii de alimentare, retinere si evacuare a apei;
 3. b) iaz – bazin piscicol realizat prin bararea unei vai cu un baraj, prevazut cu instalatii hidrotehnice pentru retinerea si deversarea/evacuarea apei;
 4. c) statie de reproducere artificiala;
 5. d) viviera flotabila – instalatie plutitoare, alcatuita dintr-un cadru poliedric cu pereti din plasa, destinata cresterii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;
 6. e) lacuri de acumulare in care se practica acvacultura;
 7. f) alte instalatii destinate acvaculturii;

La data de 24-10-2009 Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. g) active piscicole – diguri, calugari, statii de pompare, instalatii de alimentare cu apa, instalatii de evacuare a apei, canale de alimentare a apei, canale de evacuare a apei, canale drenoare, hale de incubatie si crestere a puietului, hale de crestere a pestelui de consum, centre administrative, unitati de procesare primara, magazin de vanzare in cadrul fermei de acvacultura, magazii de furaje, magazii de depozitare materiale si unelte pescaresti, precum si alte constructii aferente unei ferme de acvacultura care sunt necesare asigurarii functionalitatii acesteia;

La data de 28-11-2016 Punctul 2. din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. habitate piscicole naturale:
 2. a) Dunarea teritoriala, Delta si lunca inundabila a Dunarii;
 3. b) complexul lagunar Razelm-Sinoe si lacurile litorale;
 4. c) paraiele, raurile si lacurile de munte, colinare, de ses si zonele lor inundabile, precum si bratele moarte ale raurilor;
 5. d) baltile si lacurile naturale lipsite de instalatii hidrotehnice pentru alimentarea, retinerea si evacuarea apei;
 6. e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;
 7. f) reteaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice si ramificatiile acestora;
 8. g) apele maritime interioare, marea teritoriala, zona contigua, zona economica exclusiva ale Romaniei;

La data de 24-10-2009 Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. abrogat;

La data de 24-10-2009 Pct. 4 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. captura totala admisibila (TAC) – cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice, apartinand unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare, care se poate extrage anual fara a afecta capacitatea de regenerare naturala;
 2. capacitate de pescuit – tonajul unei nave exprimat in GT (tonaj brut) si puterea acestuia exprimata in kW (kilowati), astfel cum sunt definite la art. 4 si 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit;

La data de 28-11-2016 Punctul 6. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. captura – cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare;

La data de 24-10-2009 Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. centru de prima vanzare – locul unde se efectueaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit;

La data de 24-10-2009 Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. cota – partea din captura totala admisibila din fiecare specie ori grup de specii, care se aloca persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati de pescuit comercial;

La data de 24-10-2009 Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. efort de pescuit – produsul capacitatii si activitatii unei nave de pescuit; in cazul unui grup de nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor din grup;

La data de 28-11-2016 Punctul 10. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. exploatare durabila – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode si procedee care sa asigure productivitatea si biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;

La data de 28-11-2016 Punctul 11. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit – documentul in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit care activeaza la pescuitul comercial in habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate si tehnica de pescuit, zona de pescuit si proprietarul;

La data de 24-10-2009 Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. inspector piscicol – persoana din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura cu drept de inspectie si control privind respectarea normelor nationale si politicii comune in domeniul pescuitului;

La data de 28-11-2016 Punctul 13. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. jurnal de pescuit – registrul aflat la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit comercial, in care sunt inregistrate zilnic activitatile de pescuit si capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

La data de 28-11-2016 Punctul 14. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. nava de pescuit – orice nava sau ambarcatiune echipata pentru pescuit comercial;
 2. nava auxiliara de pescuit – orice nava sau ambarcatiune care nu este implicata direct in activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit stationar;
 3. pescarie – ansamblul de activitati care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea si comercializarea pestelui. Acest termen poate defini si un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;
 4. pescuit – activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea masurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;

La data de 24-10-2009 Pct. 18 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

18^1. pescuit in scop stiintific – extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si din amenajarile piscicole, conform planului anual aprobat, in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice zona, pentru orice specie acvatica, la orice varsta si dimensiune, cu utilizarea oricaror metode, unelte, dispozitive si plase de pescuit, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, in baza autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific;

La data de 24-10-2009 Pct. 18^1 al art. 2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

18^2. pescuit recreativ – activitati necomerciale de pescuit care exploateaza resursele acvatice vii in scop recreativ sau sportiv;

La data de 28-11-2016 Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

18^3. pescuit comercial – activitati de exploatare comerciala a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

La data de 28-11-2016 Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. pescuit ilegal – practicarea pescuitului fara respectarea reglementarilor in domeniul pescuitului;
 2. posibilitate de pescuit – dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat in capturi sau in efort de pescuit;
 3. port de baza – locul de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor;
 4. prima vanzare – acea vanzare care se realizeaza pentru prima data pe teritoriul national si care stabileste prin documente pretul produsului;
 5. prelucrare peste – procesul prin care pestele a fost pregatit pentru comercializare. Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea in conserve, congelarea, afumarea, sararea, prepararea, marinarea, uscarea sau pregatirea pestelui pentru comercializare in orice alta maniera;

La data de 28-11-2016 Punctul 23. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. punct de debarcare – locul unde navele si ambarcatiunile de pescuit in habitatele piscicole naturale descarca pestele in vederea expedierii spre centrele de prima vanzare;

La data de 24-10-2009 Pct. 24 al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. resurse acvatice vii – speciile de peste si de alte vietuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile si accesibile din habitatele piscicole naturale ale Romaniei;

La data de 24-10-2009 Pct. 25 al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. echipamente de pescuit – uneltele, metodele si dispozitivele utilizate in activitatea de pescuit;
 2. pescar comercial – persoana autorizata sa desfasoare activitati de exploatare comerciala a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

La data de 28-11-2016 Punctul 27. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

27^1. pescar recreativ – persoana fizica detinatoare a unui permis de pescuit recreativ;

La data de 28-11-2016 Punctul 27^1. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. licenta de pescuit – documentul care confera titularului dreptul, astfel cum este determinat de normele nationale, de a utiliza o anumita capacitate de pescuit in scopul capturarii resurselor acvatice vii. Aceasta contine cerintele minime privind identificarea, caracteristicile tehnice si echiparea unei nave/ambarcatiuni de pescuit comercial;

La data de 28-11-2016 Punctul 28. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. autorizatie de pescuit – actul administrativ prin care se autorizeaza o persoana fizica sau juridica sa exercite activitatea de pescuit;

La data de 24-10-2009 Pct. 29 al art. 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. permis de pescuit – documentul individual si netransmisibil prin care se atesta dreptul de pescuit al unei persoane fizice;

La data de 28-11-2016 Punctul 30. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. abrogat;

La data de 24-10-2009 Pct. 31 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. plasa – reteaua de fire textile care are urmatoarele elemente caracteristice si dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), marimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime si latime;

La data de 27-03-2008 Pct. 32 al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 23 din 5 martie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.

 1. setca – unealta de pescuit de tip retea, formata dintr-un singur perete de plasa, care este prevazuta cu elemente de armare – la partea superioara plute, iar la partea inferioara plumbi -, care retine pestele prin incurcare si agatare;
 2. abrogat;

La data de 24-10-2009 Pct. 34 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. abrogat;

La data de 24-10-2009 Pct. 35 al art. 2 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. ava – reteaua de fire textile care formeaza mai multi pereti de plasa, cu diferite marimi ale laturii ochiului;
 2. plasa de pescuit tip monofilament – retea din plasa formata dintr-un singur fir polimeric netorsionat;

La data de 28-11-2016 Punctul 37. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. dispozitiv/aparat electric de pescuit – instrumentul electric alimentat de catre o sursa de curent electric, care foloseste sisteme ce creeaza unde electrice in apa, electrocuteaza resursele acvatice vii, aducandu-le la suprafata apei, unde pot fi usor pescuite.
 2. drept de pescuit – dreptul obtinut, in conditiile legii, de exploatare durabila a resursei acvatice vii;

La data de 24-10-2009 Pct. 39 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. efectiv piscicol – totalitatea pestilor si a altor vietuitoare acvatice existente la un moment dat intr-o amenajare piscicola;

La data de 24-10-2009 Pct. 40 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. specie introdusa – orice specie de pesti sau de alte vietuitoare acvatice introdusa intentionat ori accidental de om intr-un mediu acvatic diferit de cel in care este prezenta natural;

La data de 24-10-2009 Pct. 41 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. furt piscicol – activitatea infractionala care consta in furtul efectivului piscicol in tot sau in parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajarile piscicole;

La data de 24-10-2009 Pct. 42 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. braconaj piscicol – activitate ilegala care consta in pescuitul fara licenta, autorizatie sau permis, pescuitul in perioada de prohibitie sau in zone interzise pescuitului ori pescuitul cu unelte interzise al pestilor si al altor vietuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

La data de 28-11-2016 Punctul 43. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. zona de pescuit – portiunea delimitata prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisa practicarea pescuitului;

La data de 24-10-2009 Pct. 44 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. zona de refacere biologica – zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt in declin si se impune restrictionarea pescuitului pentru refacerea acestora;

La data de 24-10-2009 Pct. 45 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. zona interzisa la pescuit – zona delimitata prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejata in vederea reproducerii resurselor acvatice vii;

La data de 24-10-2009 Pct. 46 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. baza de date nationala a resurselor acvatice vii – totalitatea informatiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numarul de operatori economici cu activitati specifice, numarul de asociatii si federatii, numarul de pescari sportivi si profesionisti, cantitatile de peste extrase anual, cantitatea de peste introdusa prin activitati de repopulare.

La data de 24-10-2009 Pct. 47 al art. 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Capitolul II

Organizarea si administrarea sectorului pescaresc

Articolul 3

Responsabilitatea privind definirea si implementarea politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura revine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Art. 3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 4

(1) Elaborarea strategiei nationale si a reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura, precum si implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora sunt atributul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Abrogat.

La data de 03-09-2009 Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANTA nr. 15 din 26 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009 abrogare mentinuta si prin pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(3) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are urmatoarele atributii:

 1. a) administreaza resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale Romaniei, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», in conditiile legii;
 2. b) exercita, in numele statului, prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului privat al statului, pe care se afla amplasate amenajarile piscicole;
 3. c) administreaza terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole apartinand domeniului public al statului, inclusiv lacurile de acumulare care au drept folosinta unica piscicultura, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale «Apele Romane», aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. d) elaboreaza studii de oportunitate, conform prevederilor legale in vigoare, pe baza carora se hotaraste modalitatea de concesionare/inchiriere a terenurilor pe care sunt amplasate amenajari piscicole;
 5. e) incheie contracte de concesiune, contracte de inchiriere, contracte de arenda si asociere in participatiune, in vederea exploatarii terenurilor pe care sunt amplasate amenajari piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora, din domeniul public si privat al statului, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»;
 6. f) concesioneaza/inchiriaza lacurile de acumulare care au folosinta unica piscicultura, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 7. g) elaboreaza caietele de sarcini, in vederea concesionarii;
 8. h) colaboreaza cu ministerele si organele de specialitate, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale implicate in activitatile de pescuit si acvacultura;
 9. i) elaboreaza reglementari privind functionarea pietei produselor de pescuit si acvacultura;
 10. j) elibereaza autorizatii de pescuit in scop stiintific persoanelor juridice care au ca obiect de activitate cercetarea in domeniul vizat de prezenta ordonanta de urgenta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru efectuarea studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii;
 11. k) organizeaza seminare, conferinte, dezbateri si consultanta piscicola, asigura si supravegheaza pregatirea profesionala de profil, prin colaborare cu institutiile de invatamant;
 12. l) elibereaza licente de pescuit si de acvacultura, autorizatii si permise de pescuit;
 13. m) pune in aplicare politica comuna in domeniul pescuitului in sectorul pescaresc din Romania, prin colectarea, gestionarea si diseminarea datelor statistice, in conformitate cu activitatile prevazute in programele de colectare a datelor si cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, precum si prin monitorizare, inspectie si control;
 14. n) realizeaza investitii pentru infrastructura aferenta administrarii patrimoniului piscicol, precum si alte tipuri de investitii specifice, stabilite de autoritatea publica centrala responsabila de sectorul pescaresc;
 15. o) desfasoara orice alte activitati stabilite de autoritatea publica centrala responsabila de sectorul de pescuit.

La data de 28-11-2016 Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate delega, pe baza de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale catre alte institutii publice ale statului.

La data de 24-10-2009 Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(5) Structura, atributiile si functionarea Comisiei de concesionare, precum si procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole si a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

La data de 28-11-2016 Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 5

Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura isi exercita atributiile in teritoriu prin structuri proprii.

Articolul 6

(1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este format din functionari publici si personal contractual.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

Articolul 7

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura asigura realizarea masurilor din domeniul specific, precum si a masurilor in aplicarea reglementarilor Uniunii Europene.

La data de 24-10-2009 Art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Capitolul III

Protectia, conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii

La data de 24-10-2009 Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Sectiunea 1

Activitatea de pescuit in habitatele piscicole naturale

La data de 24-10-2009 Titlul Sectiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 8

Politica privind pescuitul in habitatele piscicole naturale se va realiza de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura prin:

La data de 24-10-2009 Partea introductiva a art. 8 a fost modificata de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. a) masuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricarei alte masuri care sa fie determinata de starea resurselor;
 2. b) masuri de protejare si regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuala a TAC-lui si a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibitie, a zonelor protejate si a zonelor de crutare, precum si a masurilor preventive;
 3. c) masuri de administrare a pescuitului, astfel incat sa se obtina o mai buna rationalizare a efortului de pescuit;
 4. d) reglementari privind pescuitul si acvacultura;

La data de 24-10-2009 Lit. d) a art. 8 a fost modificata de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. e) stabilirea sistemelor de paza, control si de inspectie a activitatilor de pescuit;

La data de 24-10-2009 Lit. e) a art. 8 a fost modificata de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. f) integrarea activitatilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate in planurile de management ale ariilor respective.
 2. g) finantarea programelor pentru popularea de sustinere si de cercetare-dezvoltare in domeniul exploatarii resurselor acvatice vii si acvaculturii.

La data de 24-10-2009 Lit. g) a art. 8 a fost introdusa de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 9

(1) Accesul la resursele acvatice vii, cu exceptia celor din ariile naturale protejate, se reglementeaza pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in urma consultarilor cu organizatiile din domeniul pescuitului.

La data de 31-12-2010 Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.

(1^1) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului.

La data de 31-12-2010 Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.

(2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, in vederea practicarii pescuitului in scop comercial, se atribuie in mod direct pescarilor profesionisti persoane fizice sau celor organizati in asociatii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritoriala, pe baza permiselor, licentelor si autorizatiilor de pescuit comercial.

La data de 31-12-2010 Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.

(3) Pe zona de pescuit recreativ nu poate fi incheiat decat un contract de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ.

La data de 28-11-2016 Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

La data de 24-10-2009 Art. 9 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 9^1

(1) Pentru derivatiile naturale sau artificiale ale unui curs de apa, reprezentate de brate secundare, canale de irigatii ori tranzitare, autorizatia de pescuit revine titularului de autorizatie pentru cursul principal de apa.

(2) In cazul in care o apa in regim neamenajat isi schimba albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale, beneficiarii autorizatiei initiale de pescuit sunt autorizati atat pentru noua albie si vechea albie ramasa, cat si pentru luciul de apa ce eventual ar aparea ca urmare a indiguirilor limitrofe efectuate.

(3) Marirea suprafetei unui luciu de apa in regim natural de scurgere ca urmare a constructiei unei acumulari pe cuveta sa determina extinderea dreptului de pescuit asupra intregii suprafete. Daca luciul de apa exploatat piscicol inunda malurile, posesorul autorizatiei de pescuit comercial este indreptatit sa pescuiasca in perimetrul inundat.

(4) Este interzis pescuitul in scop comercial sau recreativ pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj.

La data de 28-11-2016 Articolul 9^1 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

La data de 24-10-2009 Art. 9^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 10

(1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului se stabilesc masuri de reglementare a efortului de pescuit si cota alocata.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

 1. a) limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit in functie de caracteristicile acestora in cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescarie;
 2. b) limitarea timpului alocat activitatii pescuitului;
 3. c) stabilirea numarului de unelte utilizate la pescuit;
 4. d) abrogata.

La data de 24-10-2009 Lit. d) a alin. (2) al art. 10 a fost abrogata de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumita specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit si nave de pescuit.

(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, si alte masuri de refacere si conservare a resurselor acvatice vii.

La data de 24-10-2009 Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 11

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, in scopul realizarii unui pescuit durabil in conditiile minimalizarii efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice si speciilor auxiliare, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit in afara celor stabilite este interzisa.

(3) In scopul protectiei investitiilor producatorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1-2 ani, dupa caz.

Articolul 12

(1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, stabileste dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezinta resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minima celei reglementate nu pot fi retinute, transbordate, descarcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat dupa capturarea lor, indiferent de starea acestora.

(4) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(5) Pentru apele care constituie frontiera de stat, perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu statele riverane.

(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale conditioneaza exercitarea pescuitului speciilor protejate, in baza unor reglementari specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

La data de 24-10-2009 Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(7) Paza resurselor acvatice vii se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea a 2-a

Masuri de protejare si de administrare a resurselor acvatice vii

Articolul 13

(1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) In cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunica schimbarea proprietarului catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea eliberarii unei noi licente de pescuit.

(3) Abrogat.

La data de 24-10-2009 Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de pescuit.

Articolul 14

(1) In situatia in care caracteristicile specifice ale unei pescarii recomanda limitarea efortului de pescuit sau masuri specifice de conservare, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate conditiona exercitarea activitatii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii stiintifice si eliberarea unei autorizatii de pescuit, cu caracter temporar, complementara licentei de pescuit, si care va trebui sa fie tinuta la bord.

(2) Autorizatia de pescuit contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit si la cota alocata pe specii.

(3) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activeaza in aceeasi zona de pescuit poate primi o autorizatie colectiva de pescuit.

(4) Abrogat.

La data de 24-10-2009 Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(5) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, se stabilesc conditiile de atribuire si modelul autorizatiilor de pescuit, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

Articolul 15

(1) Contravaloarea licentelor de pescuit, a permiselor de pescuit si a autorizatiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat.

(2) Cuantumul taxelor de licentiere si autorizare se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 3-a

Masuri de administrare a pescuitului

Articolul 16

Atribuirea dreptului de pescuit se face in baza licentelor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si a permiselor si autorizatiilor emise de catre administratorul resurselor acvatice vii, dupa caz.

La data de 31-12-2010 Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Articolul 17

(1) Pentru imbunatatirea administrarii si controlului activitatilor de pescuit, precum si pentru a favoriza planificarea, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura dispune distribuirea drepturilor de pescuit intre navele sau grupurile de nave care activeaza intr-o zona de pescuit.

(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprima in cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate in zonele de pescuit.

(3) Criteriile de distribuire sunt urmatoarele:

 1. a) activitatea de pescuit exprimata in volum de capturi, efort de pescuit sau perioada de activitate in zona, dupa caz;
 2. b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcatiunilor de pescuit;
 3. c) ceilalti parametri ai navelor/ambarcatiunilor si posibilitatile acestora de pescuit;
 4. d) folosirea capacitatilor de productie;
 5. e) conditiile sociale si de munca la bordul navelor/ ambarcatiunilor.

Articolul 18

(1) In scopul utilizarii optime a resurselor acvatice vii si dezvoltarii acvaculturii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru sectorul pescaresc, structura consultativa pe langa organul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

(2) Componenta, organizarea si functionarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

La data de 24-10-2009 Art. 18 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Sectiunea a 4-a

Monitorizarea activitatii de pescuit

Articolul 19

Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura monitorizeaza activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea in timp real a intrarilor si iesirilor din port, a stationarilor navelor/ ambarcatiunilor in zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstante.

Articolul 20

(1) La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie sa existe un jurnal de pescuit in care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, in termenii stabiliti de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, si un ordin de deplasare de la portul si/sau punctul propriu de descarcare a produselor pescaresti.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcatiuni nepuntate, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Art. 20 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 21

(1) Navele/ambarcatiunile care descarca capturile pe teritoriul national trebuie sa prezinte structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitatile descarcate pentru fiecare specie, zona de provenienta, precum si alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion roman, care descarca produsele pescaresti in afara teritoriului national, au obligatia de a comunica datele cuprinse in declaratia de debarcare Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta.

Articolul 22

(1) Navele de pescuit aflate sub pavilion roman comunica Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.

(2) Navele apartinand statelor terte vor trebui sa obtina autorizatie de transbordare, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Sectiunea a 5-a

Pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale

La data de 24-10-2009 Titlul Sectiunii a-5-a din Cap. III a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 23

(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal emis de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de asociatiile de pescari sportivi, dupa caz, fara perceperea de taxe si tarife.

La data de 01-02-2017 Alineatul (1) din Articolul 23 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Articolul X din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017

(2) Conditiile de practicare a pescuitului recreativ, modelele permiselor de pescuit in scop recreativ in habitatele piscicole naturale, precum si modul de eliberare a acestora se stabilesc de beneficiarii contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ.

(3) In amenajarile piscicole si in lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licente de acvacultura, pescuitul recreativ se poate practica doar in conditiile si pe baza regulilor stabilite de detinatorul licentei de acvacultura.

(4) Permisul de pescuit recreativ este valabil atat pentru zonele pentru care asociatia al carei membru este a incheiat contracte de utilizare in scop recreativ a resurselor acvatice vii, cat si pentru zonele pentru care alte asociatii au incheiate contracte, pe baza de reciprocitate, fara a se depasi capacitatea anuala de pescuit stabilita pe baza de studii stiintifice de specialitate.

(5) Activitatea de pescuit recreativ se practica in cadrul fiecarei asociatii in baza planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(6) Asociatiile de pescari sportivi legal constituite, inscrise in Registrul sportiv, in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pot organiza competitii cu caracter sportiv.

La data de 28-11-2016 Articolul 23 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 24

 1. a) in apele curgatoare si statatoare din zona montana, cu o singura undita cu maximum doua carlige sau cu o lanseta;
 2. b) in apele din zona colinara si de ses, pe tot cursul Dunarii si pe bratele sale, in Delta Dunarii, cu maximum 4 undite sau 4 lansete cu cate doua carlige fiecare;
 3. c) in apele teritoriale ale Marii Negre, cu maximum doua undite, doua lansete sau o taparina, cu cate 10 carlige fiecare;
 4. d) pescuitul salmonidelor in apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
 5. e) in apele din zona colinara si de ses, pe Dunare, in Delta Dunarii si in apele maritime, un pescar sportiv poate retine din captura maximum 5 kg de peste/zi sau un singur peste, daca greutatea lui depaseste 5 kg;
 6. f) in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar maximum 10 exemplare/zi, in total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, pastrav fantanel, lipan si coregon.

La data de 28-11-2016 Articolul 24 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 25

Asociatiile de pescari, precum si forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pentru practicarea pescuitului in scop recreativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi luate in evidenta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de Ministerul Mediului, ca reprezentanti ai societatii civile, in vederea stabilirii de programe de actiuni si proiecte comune pentru conservarea si protejarea resurselor acvatice vii.

La data de 28-11-2016 Articolul 25 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Capitolul IV

Politica structurala si administrarea capacitatilor de productie

Articolul 26

Politica sectorului pescaresc se realizeaza prin masuri privind:

 1. a) exploatarea durabila a resurselor acvatice vii;
 2. b) aplicarea unui management performant pentru sectorul pescaresc;
 3. c) respectarea regulamentelor Uniunii Europene, a conventiilor internationale si a acordurilor la care Romania este parte;
 4. d) administrarea capacitatii flotei de pescuit si sustinerea infrastructurii de pescuit;
 5. e) dezvoltarea acvaculturii;
 6. f) obtinerea de valoare adaugata prin procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura;
 7. g) organizarea pietei produselor pescaresti;
 8. h) concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole;
 9. i) stimularea asocierii pescarilor, piscicultorilor, procesatorilor si comerciantilor in forme asociative cu reprezentare la nivel local, national si international;
 10. j) sprijinirea cercetarii in sectorul pescaresc;
 11. k) controlul, inspectia si colectarea de date statistice;
 12. l) colaborarea la nivel european si international.

La data de 28-11-2016 Articolul 26 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Sectiunea 1

Agentii sectorului pescaresc

Articolul 27

Persoanele fizice autorizate si/sau persoanele juridice care detin capacitati de productie pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultura se pot constitui, la libera lor initiativa, in organizatii de producatori, cu scopul practicarii unui pescuit responsabil si al imbunatatirii conditiilor de vanzare a produselor realizate de membrii acestora.

Articolul 28

Membrii organizatiilor trebuie sa vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in scopul imbunatatirii calitatii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerintele pietei si imbunatatirii procesului de comercializare.

La data de 24-10-2009 Art. 28 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 29

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Activitatea economica desfasurata in zonele geografice in care organizatiile s-au constituit reprezinta criteriul principal de recunoastere.

Articolul 30

(1) Recunoasterea organizatiilor de producatori se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura retrage recunoasterea organizatiilor de producatori in situatia in care acestea nu mai indeplinesc criteriile de recunoastere.

Articolul 31

Asociatiile de pescari profesionisti, asociatiile de pescari sportivi si alte entitati asociative legal constituite, precum si organizatiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entitati reprezentative in procesul consultativ de adoptare a deciziilor.

La data de 24-10-2009 Art. 31 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Sectiunea a 2-a

Flota de pescuit

Articolul 32

(1) In cadrul Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura se constituie Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, in care se mentioneaza toti parametrii tehnici ai navelor si ambarcatiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flota.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu Autoritatea Navala Romana, stabileste modul de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

La data de 24-10-2009 Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(3) Inscrierea in Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit nu scuteste proprietarul navei/ambarcatiunii de indeplinirea obligatiei de inscriere in registrul comertului sau in alte registre publice existente.

Articolul 33

Construirea, modernizarea si reconversia navelor si ambarcatiunilor de pescuit se realizeaza in cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente in zonele de pescuit si tinand cont de obligatiile internationale asumate.

Articolul 34

(1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura autorizeaza construirea navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmeaza sa arboreze pavilion roman, astfel incat acestea sa nu depaseasca capacitatea de pescuit a navelor/ambarcatiunilor radiate din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licente de constructie, emisa de presedintele Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de Autoritatea Navala Romana.

La data de 24-10-2009 Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(3) In licenta de constructie se inscriu datele de identificare a navei, portul de baza si navele/ambarcatiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activitatii de pescuit.

Articolul 35

(1) Modernizarea si reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele nationale si comunitare in ceea ce priveste echipamentele de pescuit, asigurarea securitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de trai, rationalizarea operatiunilor de pescuit, perfectionarea proceselor de manipulare si conservare a produselor la bord, precum si protectia mediului.

(2) Abrogat.

La data de 28-11-2016 Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(3) Lucrarile de modernizare si reconversie sunt autorizate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

La data de 24-10-2009 Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 36

Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in scopul exploatarii durabile a resurselor acvatice vii, se stabilesc:

 1. a) capacitatea flotei;
 2. b) numarul, tipul si selectivitatea uneltelor de pescuit;
 3. c) oprirea temporara sau definitiva a activitatii anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit.

La data de 28-11-2016 Articolul 36 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 37

(1) Oprirea definitiva a activitatii navelor de pescuit se aplica acelor nave care activeaza in zone de pescuit, a caror situatie necesita o adaptare structurala pe termen lung, in scopul reducerii efortului de pescuit si al favorizarii refacerii resurselor acvatice vii.

(2) Oprirea definitiva a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit determina radierea acesteia din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(3) Excluderea din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit se poate efectua ca urmare a inactivitatii fara un motiv bine intemeiat sau la solicitarea proprietarului.

La data de 28-11-2016 Articolul 37 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 38

(1) Prin oprirea temporara a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pe o perioada de timp determinata.

(2) Oprirea temporara este o masura conjuncturala care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstante exceptionale.

Sectiunea a 3-a

Stabilirea porturilor de baza si schimbarea portului de baza

Articolul 39

(1) Portul de baza pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc in habitatele piscicole naturale este acela de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Abrogat.

La data de 24-10-2009 Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(3) Abrogat.

La data de 24-10-2009 Alin. (3) al art. 39 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Sectiunea a 4-a

Porturile/punctele de debarcare si prima vanzare a produselor piscicole

Articolul 40

(1) Navele/ambarcatiunile de pescuit care descarca produse pescaresti pe teritoriul national trebuie sa o faca in porturi/puncte nominalizate in acest sens de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) In cadrul fiecarui port, descarcarea se face in locurile stabilite, dupa caz, de autoritatile portuare.

Articolul 41

Prima vanzare a pestelui si a produselor obtinute din pescuit se face numai in locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza nominalizarilor facute de administratorul resurselor acvatice vii.

La data de 31-12-2010 Art. 41 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Articolul 41^1

Porturile/punctele de debarcare si centrele de prima vanzare sunt autorizate si nominalizate in baza normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

La data de 24-10-2009 Art. 41^1 a fost introdus de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 42

Produsele obtinute din pescuit care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara portului de descarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare sunt insotite pana la locul primei vanzari de documentele legale de insotire a marfii.

La data de 24-10-2009 Art. 42 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Capitolul V

Acvacultura

Articolul 43

(1) Acvacultura cuprinde toate activitatile de productie animala sau vegetala in medii acvatice.

(2) Acvacultura se practica in ferme de acvacultura si in ecosisteme acvatice amenajate, cu acordul proprietarului/ administratorului acestora, si doar in ecosistemele acvatice naturale identificate, nominalizate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in baza Planului strategic national multianual pentru acvacultura.

(3) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative si cantitative de peste si alte vietuitoare acvatice si punerea in valoare a tuturor amenajarilor piscicole, indiferent de detinator.

(4) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultura in amenajarile piscicole se face in conditiile legislatiei in vigoare din domeniul apelor.

(5) Durata concesiunii se stabileste de concedent pe baza studiului de oportunitate, in vederea asigurarii sigurantei si predictibilitatii juridice a contractelor de orice tip care au ca obiect practicarea activitatii de acvacultura in orice scop, precum si pentru stimularea investitiilor in acvacultura.

(6) Institutiile publice, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, detinatoare de amenajari piscicole, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a comunica anual, pana la data de 30 noiembrie, Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura inventarul amenajarilor piscicole de orice tip care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfasurarea activitatii de acvacultura.

(7) Nivelul redeventei/chiriei solicitate pentru amenajarile piscicole va tine seama de categoriile de bonitate piscicola existente in Romania, stabilite in baza unor studii elaborate de institutii specializate din domeniul pescaresc. In baza acestor studii, nivelul redeventei/chiriei solicitate pentru activitatea de acvacultura se va stabili in conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007.

La data de 28-11-2016 Articolul 43 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 44

(1) Dezvoltarea acvaculturii se realizeaza prin urmatoarele masuri:

 1. a) incurajarea acvaculturii extensive si semiintensive generatoare de valori de mediu;
 2. b) imbunatatirea sistemului de comercializare si informare a consumatorilor;
 3. c) instruirea producatorilor din acvacultura;
 4. d) aplicarea masurilor de bune practici in procesele tehnologice pentru asigurarea biosecuritatii si sigurantei alimentare a produselor din acvacultura;
 5. e) asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de forta majora;
 6. f) protectia mediului si a biodiversitatii acvatice;
 7. g) dezvoltarea cercetarii si progresul tehnologic;
 8. h) protejarea si incurajarea producatorilor din acvacultura prin reglementari specifice;
 9. i) omologarea/certificarea/autorizarea pepinierelor piscicole.

(2) Actiunile pentru dezvoltarea acvaculturii urmaresc:

 1. a) modernizarea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice, corelate cu normele de protectie a mediului;
 2. b) asigurarea pentru operatorii din acvacultura, in conditiile legii, a accesului la ape si spatiu;
 3. c) stabilirea unor indicatori de calitate si sustenabilitate ecologica, economica si sociala;
 4. d) folosirea corespunzatoare a amenajarilor piscicole;
 5. e) dezvoltarea acvaculturii marine si continentale, in conditiile asigurarii sanatatii si bunastarii animale;
 6. f) asigurarea pe termen lung a locurilor de munca din acvacultura, in special in zonele dependente de pescuit;
 7. g) alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

La data de 28-11-2016 Articolul 44 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 45

(1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se constituie Registrul unitatilor de acvacultura, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacitatile de productie.

(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum si modificarile privind capacitatea de productie si speciile cultivate trebuie comunicate Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea reactualizarii Registrului unitatilor de acvacultura si eliberarii unei noi licente de acvacultura, dupa caz.

(3) Unitatile de productie din acvacultura sunt inscrise in Registrul unitatilor de acvacultura si primesc licenta de acvacultura, eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(4) Inscrierea in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura se realizeaza in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(5) Schimbarea partiala sau totala a destinatiei capacitatilor de productie din acvacultura se va face in baza unor studii de evaluare a impactului de mediu si va fi aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

La data de 28-11-2016 Articolul 45 din Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 46

Introducerea in cultura in amenajarile piscicole in sistem deschis a speciilor exotice sau absente la nivel local se face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului, in baza unor studii prin care se stabilesc si conditiile de carantina si de control pentru evitarea evadarilor in mediul natural.

La data de 28-11-2016 Articolul 46 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 46^1

(1) Valorificarea activelor si amenajarilor piscicole aflate in domeniul public/privat al statului se face, dupa caz, prin concesionare, arendare, inchiriere sau alte forme prevazute de lege.

(2) Pentru impulsionarea dezvoltarii acvaculturii, terenurile proprietate privata a statului pe care sunt construite amenajari piscicole, cu exceptia celor prevazute in Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu Sisesti» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor concesiona conform prevederilor legale in vigoare, inclusiv proprietarilor de active.

La data de 28-11-2016 Articolul 46^1 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 46^2

(1) Acvacultura marina se practica in viviere, situate in medii acvatice naturale.

(2) Acvacultura marina se realizeaza prin concesionarea luciului de apa marina si a accesului la acesta de catre autoritatea administrativa responsabila cu gospodarirea apelor, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, in conditiile legii.

La data de 03-06-2016 Art. 46^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016.

Articolul 46^3

(1) Termenii si conditiile de acordare si retragere a autorizatiei pentru acvacultura marina se stabilesc prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Introducerea speciilor de pesti si a altor culturi in amenajarile marine, indiferent de provenienta lor, se face cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura si al autoritatii publice centrale care raspunde de mediu.

La data de 03-06-2016 Art. 46^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 27 mai 2016 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2016.

Capitolul VI

Organizarea pietei produselor pescaresti

Sectiunea 1

Principii generale

Articolul 47

(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste masuri privind comercializarea, procesarea si prelucrarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, in special pentru:

La data de 24-10-2009 Partea introductiva a art. 47 a fost modificata de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescaresti pe toata durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenta pe piata si pentru a face posibila informarea corespunzatoare a consumatorilor, in special in ceea ce priveste natura produsului;
 2. b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit si acvacultura, in concordanta cu normele de conservare si protectie a resurselor acvatice vii;
 3. c) incurajarea si sprijinirea procesarii si prelucrarii produselor pescaresti;

La data de 24-10-2009 Lit. c) a art. 47 a fost modificata de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. d) imbunatatirea calitatii si promovarea produselor pescaresti;
 2. e) marirea gradului de utilizare si crestere a valorii adaugate a materiei prime obtinute prin acvacultura si pescuit.

(2) Autoritatile publice locale pot organiza piete locale ale produselor pescaresti, in colaborare cu parteneri din mediul economic privat, cu respectarea masurilor privind comercializarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura stabilite de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si alte organisme ale autoritatii publice centrale care raspund de pescuit si acvacultura.

La data de 17-07-2010 Alin. (2) al art. 47 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 152 din 12 iulie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010.

Sectiunea a 2-a

Comercializarea produselor pescaresti

Articolul 48

Abrogat.

La data de 24-10-2009 Art. 48 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 49

Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit, de orice origine sau provenienta, a caror marime ori greutate este mai mica decat cea prevazuta in reglementarile in vigoare sau al caror mod de obtinere nu este in conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.

La data de 24-10-2009 Art. 49 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Sectiunea a 3-a

Procesarea produselor de pescuit si acvacultura

Articolul 50

Abrogat.

La data de 28-11-2016 Articolul 50 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 50^1

(1) In scopul maririi gradului de utilizare a materiei prime si de crestere a valorii, sunt incurajate si sprijinite de Guvern activitatile de pescuit si acvacultura.

(2) Masurile de sprijinire sunt indreptate in mod special spre:

 1. a) diversificarea produselor;
 2. b) imbunatatirea calitatii produselor;
 3. c) introducerea de tehnologii noi;
 4. d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;
 5. e) utilizarea subproduselor;
 6. f) incurajarea organizatiilor profesionale si interprofesionale;
 7. g) reducerea impactului asupra mediului inconjurator.

La data de 24-10-2009 Art. 50^1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Capitolul VII

Pescuitul in scop stiintific

Articolul 51

(1) Pescuitul pestelui si altor vietuitoare acvatice vii in apele romanesti, pentru scopuri de cercetare si formare, poate fi efectuat in baza unei autorizatii speciale de pescuit in scop stiintific, netransmisibila, eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura entitatilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiective de cercetare:

 1. a) cunoasterea biologiei, etologiei si diversitatii structurii, functionabilitatii si productivitatii din aceste ecosisteme si a interactiunilor specifice;
 2. b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice de catre activitatile de pescuit si acvacultura, precum si de alte activitati antropice;
 3. c) identificarea de noi zone si resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;
 4. d) dezvoltarea si diversificarea acvaculturii.

La data de 28-11-2016 Alineatul (1) din Articolul 51 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(3) Capturile obtinute in urma pescuitului stiintific nu fac obiectul comercializarii.

(4) Periodic, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile de cercetare si cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste strategia si obiectivele cercetarii in domeniul pescaresc si, anual, planul de cercetare.

La data de 24-10-2009 Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 51^1

(1) Titularul autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific elibereaza ordine de serviciu pescarilor atestati pentru practicarea pescuitului in scop stiintific, conform planului de cercetare aprobat.

(2) Pescuitul in scop stiintific practicat cu metode si echipamente interzise de lege se exercita strict in prezenta personalului de cercetare special desemnat de catre detinatorul autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific.

La data de 24-10-2009 Art. 51^1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Capitolul VIII

Relatii internationale

Articolul 52

(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale dezvolta colaborarea si initiaza proiecte de conventii si acorduri internationale privind:

La data de 24-10-2009 Partea introductiva a alin. (1) al art. 52 a fost modificata de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. a) pescuitul si exploatarea durabila a resurselor acvatice vii din Marea Neagra;
 2. b) accesul navelor romanesti de pescuit in alte zone ce prezinta interes, in vederea acoperirii deficitului de produse pescaresti pe piata romaneasca;
 3. c) dezvoltarea activitatilor de pescuit, acvacultura si a schimburilor comerciale;
 4. d) evaluarea impactului activitatilor antropice asupra starii resurselor acvatice vii in context transfrontalier.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale emite reglementari si instructiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului.

La data de 24-10-2009 Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 53

In vederea efectuarii studiilor stiintifice necesare pentru evaluarea stocurilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice cu distributie transfrontaliera in ape de interes international, precum si pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sprijina si incurajeaza activitatea institutiilor de cercetare stiintifica in cadrul obligatiilor derivate din acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.

Articolul 54

Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, organizeaza manifestari si intalniri internationale si participa la cele organizate de entitati si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii.

La data de 24-10-2009 Art. 54 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Capitolul IX

Raspunderi si sanctiuni

Articolul 55

Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre persoane fizice sau juridice atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, civila sau penala.

Articolul 56

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii, transportului, comercializarii produselor pescaresti si al altor activitati conexe, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura organizeaza actiuni permanente de control si inspectie prin inspectorii piscicoli.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Persoanele supuse controlului au obligatia sa permita accesul la sediile si sucursalele unitatilor controlate, la toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele si instalatiile de pescuit, fermele si instalatiile de acvacultura, constructiile-anexe, mijloacele de transport, unitatile de procesare, comercializare si alimentatie publica si sa puna la dispozitia personalului cu drept de inspectie si control toate documentele si mijloacele necesare indeplinirii functiei de inspectie si control si totodata sa furnizeze date statistice in conformitate cu activitatile prevazute in programele statistice si actele juridice comunitare in domeniul sectorului pescaresc.

La data de 28-11-2016 Alineatul (2) din Articolul 56 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(3) Procedura de control si procedura de inspectie se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

La data de 24-10-2009 Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 57

Abrogat.

La data de 24-10-2009 Art. 57 a fost abrogat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 58

Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei:

 1. a) pescuitul recreativ al oricaror specii de peste si altor vietuitoare acvatice vii efectuat fara permis in habitatele piscicole naturale;

La data de 28-11-2016 Litera a) din Articolul 58 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 23, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. b) neprezentarea permisului, licentei sau autorizatiei atunci cand acestea sunt solicitate de catre persoanele imputernicite sa constate contraventiile/infractiunile;
 2. c) incalcarea conditiilor prevazute in permis, autorizatie si/sau licenta;
 3. d) pescuitul recreativ al oricaror specii de pesti si altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale.

La data de 28-11-2016 Litera d) din Articolul 58 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 23, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

La data de 24-10-2009 Art. 58 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 59

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului sau autorizatiei, dupa caz:

La data de 24-10-2009 Partea introductiva a art. 59 a fost modificata de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. a) prinderea salmonidelor cu mana, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confectionate artizanal;

La data de 28-11-2016 Litera a) din Articolul 59 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 24, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
 2. c) pescuitul cu mai mult de 3 muste artificiale in apele salmonicole;
 3. d) retinerea de catre o singura persoana care practica pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucati/exemplare/zi, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peste/zi din zona colinara si de ses, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg;

La data de 24-10-2009 Lit. d) a art. 59 a fost modificata de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare cu semnificatie piscicola;

La data de 28-11-2016 Litera e) din Articolul 59 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 24, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. f) pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie.

La data de 24-10-2009 Lit. f) a art. 59 a fost introdusa de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. g) pescuitul cu lanseta folosind plasa monofilament.

La data de 28-11-2016 Articolul 59 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 60

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:

 1. a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor, canalelor si a Dunarii;

La data de 24-10-2009 Lit. a) a art. 60 a fost modificata de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva in cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile Belciuc-Erenciuc si in lacurile litorale;

La data de 19-11-2010 Lit. b) a art. 60 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 219 din 11 noiembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010.

 1. c) neindeplinirea la termenele si in conditiile stabilite a masurilor dispuse de personalul cu drept de inspectie si control, precum si nefurnizarea datelor statistice catre personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu activitatile prevazute in programele de colectare a datelor si cu prevederilor legislatiei nationale si ale Uniunii Europene privind sectorul pescaresc;

La data de 28-11-2016 Litera c) din Articolul 60 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 26, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. d) capturarea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si in lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;

La data de 24-10-2009 Lit. d) a art. 60 a fost modificata de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

Articolul 61

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.500 lei:

 1. a) introducerea in habitatele piscicole naturale sau in amenajarile piscicole, fara avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, a altor specii decat cele existente;

La data de 24-10-2009 Lit. a) a art. 61 a fost modificata de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. b) nedetinerea licentei pentru desfasurarea activitatii de acvacultura.

La data de 24-10-2009 Lit. b) a art. 61 a fost modificata de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 62

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.800 lei la 4.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:

 1. a) comercializarea pestilor si a altor vietuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minima legala;

La data de 28-11-2016 Litera a) din Articolul 62 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 27, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul si inspectia navelor/ambarcatiunilor, autovehiculelor, unitatilor de acvacultura, unitatilor de procesare si/sau comercializare, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

La data de 24-10-2009 Lit. b) a art. 62 a fost modificata de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. b) refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspectie si control la sediile si sucursalele unitatilor controlate, la navele/ambarcatiunile, autovehiculele, unitatile de acvacultura, unitatile de procesare, comercializare si alimentatie publica, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, in vederea indeplinirii functiei de inspectie si control;

La data de 28-11-2016 Litera b) din Articolul 62 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 27, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. c) utilizarea unei nave/ambarcatiuni la pescuitul in scop comercial, neinscriptionata cu marcaj exterior corespunzator licentei de pescuit sau inscriptionata cu date false, daca fapta nu constituie, potrivit legii penale, infractiune;

La data de 28-11-2016 Litera c) din Articolul 62 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 27, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. d) pescuitul in scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj.

La data de 28-11-2016 Articolul 62 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

Articolul 63

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei:

 1. a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 2. b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 3. c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta resurselor acvatice vii, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;

La data de 24-10-2009 Lit. c) a art. 63 a fost modificata de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 2. e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 3. f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;
 4. g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare;
 5. h) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;
 6. i) pescuitul lostritei;
 7. j) abrogata;

La data de 24-10-2009 Lit. j) a art. 63 a fost abrogata de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. k) neexecutarea lucrarilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale pestilor si ale celorlalte vietuitoare acvatice vii;
 2. l) pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj;

La data de 24-10-2009 Lit. l) a art. 63 a fost modificata de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

 1. m) circulatia autovehiculelor de orice tip si transportul cu orice mijloace al bustenilor prin albia minora a raurilor si paraielor din zona de munte.

La data de 24-10-2009 Lit. m) a art. 63 a fost introdusa de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 64

Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada cuprinsa intre un an si 3 ani:

 1. a) pescuitul comercial sau sportiv fara licenta sau autorizatie de pescuit;
 2. b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, si distrugerea icrelor embrionate de peste in zonele de reproducere naturala;
 3. c) reducerea debitului si a volumului de apa pe cursurile de apa, in scopul pescuitului ilegal;
 4. d) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de catre persoane neautorizate, a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile ori cu terenurile inundabile;
 5. e) pescuitul comercial in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie;

La data de 28-11-2016 Litera e) din Articolul 64 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 29, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. f) procesarea, fara drept, a produselor obtinute din pescuit sau acvacultura;
 2. g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime legale;
 3. h) detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui si altor vietuitoare acvatice obtinute din pescuit ori produselor din peste. Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se intelege, dupa caz, factura fiscala, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege;

La data de 28-11-2016 Litera h) din Articolul 64 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 29, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. i) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor, precum si a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
 2. j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte intepatoare sau agatatoare, prin greblare sau harponare;
 3. k) producerea, importul, detinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa de tip monofilament, cu exceptia setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu marimea ochiului de minimum 400 mm;

La data de 11-07-2019 Litera k) din Articolul 64 , Capitolul IX a fost modificata de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 126 din 5 iulie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 08 iulie 2019

 1. l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.
 2. m) pescuitul ilegal si pescuitul neraportat al calcanului.

La data de 28-11-2016 Articolul 64 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

La data de 01-02-2014 Art. 64 a fost modificat de pct. 1 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 65

(1) Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani si interzicerea dreptului de a pescui o perioada cuprinsa intre un an si 3 ani:

 1. a) pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, precum si folosirea armelor de foc in scopul omorarii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;

La data de 28-11-2016 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 65 , Capitolul IX a fost modificata de Punctul 31, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

 1. b) pescuitul sau omorarea deliberata a mamiferelor marine.
 2. c) pescuitul, detinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturati pe teritoriul Romaniei din habitatele piscicole naturale, precum si a produselor si subproduselor obtinute din acestia, fara respectarea prevederilor legale in vigoare, cu exceptia celor proveniti din acvacultura, pentru care se face dovada originii prin documente si marcaje justificative legale.

La data de 28-11-2016 Alineatul (1) din Articolul 65 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(2) Tentativa se pedepseste.

La data de 01-02-2014 Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Articolul 66

(1) Sunt supuse ridicarii in vederea confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea infractiunilor.

La data de 24-10-2009 Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

(2) Bunurile rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor, constand in peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt supuse confiscarii.

(3) In cazurile de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) organele de constatare dispun valorificarea lor in conditiile legii, contravaloarea facandu-se venit la bugetul de stat.

Articolul 67

(1) Pe langa organele de urmarire penala sunt competente sa efectueze acte de constatare pentru faptele prevazute la art. 64 si 65 si persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, Garzii Nationale de Mediu, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», precum si ofiteri si subofiteri din cadrul Jandarmeriei Romane, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.

La data de 28-11-2016 Alineatul (1) din Articolul 67 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016

(2) Organele prevazute la alin. (1) au obligatiile organelor de constatare a infractiunilor, prevazute de Codul de procedura penala.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 58-63 se fac de catre personalul prevazut la alin. (1), de catre ofiterii si agentii din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.

La data de 11-12-2011 Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 253 din 5 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.

Articolul 68

(1) Contraventiilor prevazute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 58-63, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Articolul 68^1

Abrogat.

La data de 01-02-2014 Art. 68^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 208 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Capitolul X

Dispozitii finale si tranzitorii

Articolul 69

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Domeniilor Statului se subroga Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele incheiate de aceasta cu agentii contractanti care detin in exploatare si in administrare amenajari piscicole, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune sau alte tipuri de contracte si va incheia acte aditionale in acest sens.

(2) Agentia Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit actiunile pe care Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajarilor piscicole detinute de aceasta, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele si documentatia aferente acestuia, pe baza situatiei financiare intocmite la data preluarii. Patrimoniul se preia pe baza de protocol, modificandu-se corespunzator bugetul de venituri si cheltuieli aferent.

Articolul 70

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

La data de 24-10-2009 Art. 70 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009.

Articolul 71

Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura functioneaza in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota CTCE

Art. II din LEGEA nr. 317 din 13 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009 prevede:

Art. II

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura se subroga Agentiei Domeniilor Statului in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele incheiate de aceasta cu agenti contractanti care detin in exploatare si in administrare amenajari piscicole, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune sau alte tipuri de contracte si va incheia acte aditionale in acest sens.

(2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajarilor piscicole detinute de aceasta, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia Domeniilor Statului preda Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura patrimoniul, arhivele, contractele si documentatia aferenta acestora, care au fost preluate de la Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol. Patrimoniul se preia pe baza de protocol incheiat intre parti, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, modificandu-se corespunzator bugetele celor doua institutii.

(4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura se subroga Administratiei Nationale „Apele Romane” si Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” – S.A. Bucuresti in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele incheiate de acestea care au ca obiect exploatarea, gestionarea, gospodarirea si administrarea resurselor acvatice vii si preia toate contractele incheiate in acest sens cu terte persoane, fizice sau juridice, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

(5) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se subroga Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele de concesiune care au ca obiect valorificarea resurselor acvatice vii din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii

(6) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura preda, pe baza de protocol, catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” contractele de concesiune care au ca obiect valorificarea resurselor acvatice vii din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”.”

Articolele II si III din Ordonanta de urgenta nr. 85 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 957 din 28 noiembrie 2016 prevad:

Articolul II

(1) Lista lacurilor de acumulare care au ca unica folosinta activitatea de piscicultura si care trec din administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” in administrarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Protocolul de predare-preluare a lacurilor de acumulare care au ca unica folosinta activitatea de piscicultura se va incheia intre partile interesate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).

(3) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale actualizeaza inventarul bunurilor din domeniul public al statului in termen de 30 de zile de la incheierea protocolului prevazut la alin. (2).

Articolul III

Pentru lacurile de acumulare aflate in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, in care se poate practica si activitatea de piscicultura, inchirierea acestora se realizeaza de catre administrator in baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Porumbel gulerat – Columba palumbus

Porumbel gulerat – Columba palumbus

0
Generalitati: Este o specie de pasăre de talie medie, fiind mai mare decât porumbelul domestic.Descriere: (38 - 45 cm) . Penajul său general este...

RECOMANDAM