marți, 16 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexProiect de ORDIN privind prohibitia pescuitului in anul 2011

Proiect de ORDIN privind prohibitia pescuitului in anul 2011

Avand in vedere Referatul comun de aprobare nr…….. al Agentiei
Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr……… al Directiei Biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;

In temeiul:
– art.12, alin.(4) si (5), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, rectificata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009;
– art.1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1207/2003;
– art.1 alin.(2) lit.a) – c din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al
Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor pescaresti in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
– art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, republicata, cu modificarile ulterioare,
– art.7, pct. A, lit.g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Avacultura, cu modificarile ulterioare;
– art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia precum si al art.15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1635/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul:
ORDIN:
SECTIUNEA 1
Zone si perioade de prohibitie
Art.1. (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ /sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 4 aprilie – 18 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ /sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca – Costesti, pe o durata de 100 zile, in perioada 1 aprilie- 9 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ /sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii – Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 zile, in perioada 4 aprilie –2 iunie inclusiv.
Art. 2. In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 zile, in perioada
4 aprilie –2 iulie inclusiv.
Art. 3. Se declara zone de refacere biologica / zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre baraj Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;
b) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunare Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 zile, in perioada 1 martie – 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
g) pe bratul Sfantu-Gheorghe, in zona km 22-25, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie– 15 aprilie si 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
h) pe Bratul Chilia, in zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie– 15 aprilie si 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
i) pe Dunare, in zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-71 pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie– 15 aprilie si 1 octombrie – 30 noiembrie
inclusiv;
j) pe Bratul Borcea, zona km 30-50 (Fetesti), pe o durata de 107 zile, in perioadele 1 martie– 15 aprilie si 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitata de coordonatele:
NV: 43o47’ lat. N si 28o35’18” long. E;
NE: 43o47’ lat. N si 28o40’ long. E;
SV: 43o44’20” lat. N si 28o35’18” long. E;
SE: 43o44’20” lat. N si 28o40’ long. E;
si a carei limita dinspre mal este balizata.
Art. 4.(1) In zonele de refacere biologica / zonele de protectie, sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)- c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.
SECTIUNEA a 2-a
Specii si perioade de prohibitie
Art.5 (1) Se interzice pescuitul comercial,recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 2 iunie inclusiv;
b) lostrita, pastravul de mare, lipanul si mihaltul, tot timpul anului;
c) pastravul indigen, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie – 31 decembrie 2011;
d) sturioni, in tot timpul anului, cu exceptia:
– pescuitului in scop stiintific;
– pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru Programul de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) In apele Marii Negre se interzic:
a) pescuitul rechinului, pe o durata de 47de zile, in perioada 15 martie – 30 aprilie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
d) pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economica Exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. …….al Consiliului din …………….de stabilire a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile in Marea Neagra pentru 2011.
Art. 6. Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 8 zile, in perioada 24 aprilie – 1mai inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 22 zile, in perioada 1mai – 22 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 zile, in perioada 14 mai- 12 iunie inclusiv.
Art. 7. Capturarea sturionilor se realizeaza in stare vie, pe o durata de 46 de zile in perioada 1 martie – 15 aprilie inclusiv, in zonele:
– Dunare Mm 53- 54 ( Isaccea) si Mm 67-68,5 (Groapa Catargului, Pluton);
– Brat Borcea, km 37- 47.
SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii finale
Art. 8. (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.
(2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii, in complexul Razim – Sinoe si in celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 zile, in perioada 1 aprilie – 30 septembrie, inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30  septembrie, inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim – Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
Art. 9. Dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art.10.(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, eliberat in baza urmatoarelor documente:
a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol;
b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2010;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin  notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
Art.11. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si complectari de Legea nr. 317/2009 si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.12. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 8/126/2010 privind prohibitia pescuitului in anul 2010, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I , nr 109 din 18 februarie 2010.
Art. 13. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu TABARA
Ministrul mediului si padurilor,
Làszló BORBÉLY

NR………………… NR……………………
Ministerul Mediului si Padurilor Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT
Cristian APOSTOL Tantzos BARNA

REFERAT DE APROBARE
Gestionarea resurselor acvatice vii este o actiune completa de exploatare prin pescuit si include masuri care privesc efortul si tehnicile de pescuit, un sistem de cote anuale admisibile, limitarea accesului la resurse ( perioade de
pescuit interzise, dimensiunile minime ale pestilor care pot fi pescuiti) si definitivarea caracteristicilor uneltelor de pescuit. In vederea protejarii biodiversitatii biologice si pentru asigurarea unei exploatari durabile a resurselor acvatice vii se impune elaborarea anuala a „Ordinului” de prohibitie. Realizarea unui pescuit nedistructiv, de protejare a generatiilor tinere de pesti si nevertebrate marine, impune necesitatea indeplinirii unor criterii privind lungimea minima a exemplarelor, protejarea speciilor in perioadele de reproducere, respectarea caracteristicilor uneltelor de pescuit. Elaborarea reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii, existente in apele maritime si continentale, implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora, sunt atributul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. In conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, rectificata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, „anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii”. In data de 28.10.2010 a avut loc la sediul I.C.D.E.A.P.A.Galati, o intalnire cu reprezentantii institutelor de cercetare acreditate, precum si cu reprezentantii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Cu aceasta ocazie s-a stabilit „proiectul de ordin” de  prohibitie pentru anul 2011. Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa fiti de acord cu elaborarea acestui ordin.
Directia Biodiversitatii Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

DIRECTOR PRESEDINTE
Alina FRIM Marian Sorinel MANAILA

sursa www.madr.ro

NOTA www.info-delta.ro: 17.12.2010, proiectul a fost retras de pe site-ul www.madr.ro

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM

Pensiunea 4 Salcii din Balteni de Sus

Pensiunea 4 Salcii

0