sâmbătă, 2 decembrie 2023
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexAnexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr. 8 din 30...

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr. 8 din 30 ianuarie 2009 REGULAMENT de organizare si desfasurare de activitati economice, de turism si agrement, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr. 8 din 30 ianuarie 2009 REGULAMENT de organizare si desfasurare de activitati economice, de turism si agrement, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1 In contextul prezentului regulament, prin:
• „activitate economica” se intelege orice activitate generatoare de venituri, desfasurata pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’;
• „autorizatie” se intelege acordul Consiliului Judetean Tulcea pentru organizarea si desfasurarea de activitati economice pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’;
• „taxa de autorizare” se intelege suma perceputa la eliberarea autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea activitatilor economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’;
• „taxa de acces” se intelege suma perceputa la eliberarea permisului de acces si circulatie a navelor si ambarcatiunilor pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’.
• ,,permis de acces” reprezinta documentul care permite intrarea navelor si ambarcatiunilor pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
• „taxa de intrare” se intelege suma perceputa la eliberarea permisului de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’
• ,,permis de intrare” reprezinta documentul care permite intrarea turistilor pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
Art. 2 Activitatile autorizate de Consiliul Judetean Tulcea pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’sunt:
a. activitati economice, de turism si agrement desfasurate de persoane juridice si persoane fizice autorizate;
b. activitati de valorificare a resurselor peisagistice precum si activitati de punere in valoare a resurselor naturale;
c. accesul persoanelor fizice si al ambarcatiunilor.
Art. 3 (1) Persoanele fizice, care intra pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, in scop turistic, au obligatia obtinerii permisului de intrare in scop turistic.
(2) Sunt scutiti de aceasta taxa: copiii, elevii, studentii, persoanele cu dizabilitati, veteranii de razboi, fostii detinuti politici, urmasii eroilor martiri si ranitii din Revolutia din decembrie 1989, care fac dovada situatiei lor.
Art. 4 Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care detin unitati de cazare pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ (hotel, motel, pensiune, hotel plutitor, casa de vacanta etc.), autorizate conform legii sau in curs de autorizare, au obligatia de a incasa taxa de intrare in scop turistic in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii’’ de la turisti, in baza contractelor de mandat incheiate cu Consiliul Judetean Tulcea.
Art. 5 (1) Taxa de intrare in scop turistic in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii’’ pentru turistii cazati in unitati de profil se incaseaza odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate vor incasa contravaloarea acestei taxe pe factura de plata a serviciilor hoteliere, cu evidentiere separata.
(2) In situatia in care turistii detin permis de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ emis inaintea cazarii, persoanele juridice si persoanele fizice autorizate au obligatia sa inregistreze seria si  numarul permisului pe factura.
Art. 6 Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, care detin structuri de cazare si incaseaza taxa de intrare in scop turistic in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii’’ de la turistii cazati, au obligatia de a vira lunar sumele incasate, in contul Consiliului Judetean Tulcea, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa. La documentul de plata se va atasa si borderoul care va cuprinde suma, seria si numarul permisului de intrare.
Art. 7 Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care detin structuri de cazare pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor Consiliului Judetean Tulcea, Administratiei Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, Politiei Deltei, Politiei de Frontiera, Capitaniei Tulcea, Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura si ai Garzii Financiare, documentele necesare in vederea verificarii operatiunilor de incasare si inregistrare a taxei de intrare.
Art. 8 Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati de transport persoane in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, au obligatia de a incasa taxa de intrare in scop turistic in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii’’de la turisti, in baza contractelor de mandat incheiate cu Consiliul Judetean Tulcea.
Art. 9 Obligatia de a incheia contracte de mandat revine tuturor persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate care desfasoara activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’. Acestea se vor prezenta la sediul Consiliului Judetean Tulcea pana la data de 1 martie a anului in curs pentru incheierea contractelor de mandat.
Art. 10 (1) Accesul ambarcatiunilor proprietate a persoanelor juridice si persoanelor fizice in Delta Dunarii se face dupa obtinerea permisului de acces pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ de la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ .
(2) Fac exceptie ambarcatiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele, precum si navele si ambarcatiunile de agrement proprietate personala ce apartin populatiei cu domiciliul in perimetrul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ si sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor
personale ori familiale, in conformitate cu art. 1, alin. (2) si art. 3, alin. (4) din Anexa la Ordinul nr. 111/30.01.2007 pentru aprobarea regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’.


CAPITOLUL II – AUTORIZAREA PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DE ACTIVITATI ECONOMICE, DE TURISM SI AGREMENT PE TERITORIUL REZERVATIEI BIOSFEREI ,,DELTA DUNARII’’

Art. 11 Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care urmeaza sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ au obligatia obtinerii prealabile a autorizatiei de mediu de la Adminsitratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 12 (1) Dupa obtinerea autorizatiei de mediu, persoanele juridice si persoanele fizice autorizate au obligatia sa se autorizeze la Consiliul Judetean Tulcea pentru organizarea si desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei se vor prezenta urmatoarele documente:
Ø cerere tip;
Ø autorizatie de mediu emisa de Administratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ Tulcea;
Ø licente profesionale;
Ø autorizatie de constructie;
Ø actele de constituire ale societatii comerciale (certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului) si a persoanelor fizice autorizate (autorizatia de functionare);
Ø certificatul de inregistrare fiscala;
Ø plan de situatie cu amplasarea in zona.
Art. 13 (1) Pentru eliberarea autorizatiei se constituie Comisia de analiza si avizare, numita prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Tulcea. Comisia de analiza si avizare verifica documentele depuse si propune autorizarea sau, dupa caz, respingerea solicitarii persoanelor fizice sau juridice.
(2) Secretariatul Comisiei de analiza si avizare este asigurat de Directia de Dezvoltare Regionala si Relatii Externe – Compartimentul Promovare Turism, din cadrul Consiliului Judetean Tulcea, avand urmatoarele atributii:
Ø inregistrarea si verificarea dosarelor primite in vederea autorizarii;
Ø redactarea referatelor de prezentare pentru fiecare dosar in parte si inaintarea catre Comisia de analiza si avizare;
Ø convocarea sedintelor Comisiei de analiza, lunar sau ori de cate ori
este necesar, stabilind ora, data si locul de intrunire a comisiei.
Art. 14 (1) Eliberarea autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea activitatilor economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ se face in baza dispozitiei presedintelui Consiliului Judetean Tulcea, in termen de 30 zile de la inregistrarea dosarului complet.
(2) Dispozitia de eliberare a autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ are la baza avizul Comisiei de analiza si avizare.
Art. 15 (1) Autorizatia emisa de Consiliul Judetean Tulcea se vizeaza anual, cu 30 de zile inainte de data expirarii, taxa pentru viza anuala reprezentand 50% din valoarea taxei de autorizare.
(2) Pentru vizarea autorizatiei, este necesar a se prezenta autorizatia de mediu, valabila cel putin un an de la data solicitarii avizarii.
CAPITOLUL III – SANCTIUNI
Art. 16 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a. desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei
Biosferei ,,Delta Dunarii’’, de catre persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, fara autorizatie eliberata de Consiliul Judetean Tulcea, sau cu autorizatie nevizata pe anul in curs;
b. desfasurarea activitatilor prevazute la art. 2, lit. a si b din prezentul regulament, pe trasee turistice neautorizate;
c. refuzul persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate de a incheia contract de mandat pentru incasarea taxei de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ cu Consiliul Judetean Tulcea;
d. nerespectarea obligatiei contractuale de a incasa taxa de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’;
e. depunerea cu mai mult de 30 de zile intarziere, a borderourilor privind sumele incasate din taxa de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ in baza contractului de mandat sau nedepunerea borderoului;
f. refuzul persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate care detin structuri de cazare de a pune la dispozitia echipelor de control documentele necesare pentru verificarea concordantei dintre numarul de turisti cazati si numarul de permise eliberate;
g. intrarea pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ a persoanelor fizice in scop turistic, fara permis de intrare;
h. intrarea ambarcatiunilor proprietate a persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate
pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, fara permis de acces;
i. desfasurarea activitatilor de valorificare a resurselor peisagistice precum si a activitatilor de punere in valoare a resurselor naturale, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, fara plata taxelor legale.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a. de la 3 000 lei la 5 000 lei cele de la lit. a, b, c si d;
b. de la 1 500 lei la 2 500 lei cele de la lit. f si h
c. de 500 lei cele de la lit. e;
d. de 10 ori valoarea taxei cele de la lit. g si i.
(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Consiliului Judetean Tulcea;
(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.
Art. 17 Nerespectarea obligatiei vizarii anuale a autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement emisa de Consiliul Judetean Tulcea conduce la anularea acesteia.
Art. 18 Pierderea sau degradarea carnetului de permise de intrare in scop turistic atrage plata contravalorii taxei de intrare, aferente numarului de permise lipsa cu exceptia situatiilor de calamitati naturale si incendii.
Art. 19 (1) Controlul asupra posesiei autorizatiei de catre persoanele juridice si persoanele fizice autorizate aflate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, a contractului de mandat precum si pentru verificarea concordantei dintre numarul de turisti cazati si numarul de permise eliberate, se va realiza de catre reprezentantii Consiliului Judetean Tulcea, Administratiei Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, Politiei Deltei, Politiei de Frontiera, Capitaniei Tulcea, Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura si Garzii Financiare.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentantii institutiilor mentionate la alin. (1).
Art. 20 Sanctiunile prevazute in prezentul Regulament se aplica cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL IV – DISPOZITII FINALE
Art. 21 (1) Incasarea taxei de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ si eliberarea permiselor de intrare in scop turistic se va face de catre Consiliul Judetean Tulcea si Administratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, in baza contractului de mandat.
(2) Incasarea taxei de intrare in scop turistic se poate face de catre Administratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, alte institutii si persoane juridice si fizice autorizate cu activitate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’, in baza unui contract de mandat, incheiat cu Consiliul Judetean Tulcea, contra unui comision de 10% din valoarea sumelor incasate.
(3) Incasarea taxei de acces pentru nave si ambarcatiuni se face de catre Administratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ si Consiliul Judetean Tulcea.
Art. 22 Incasarea taxelor de intrare in scop turistic pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ se poate face si prin puncte special amenajate de Consiliul Judetean Tulcea, in perimetrul falezei Municipiului Tulcea si pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’.
Art. 23 Informarea publica cu privire la taxele impuse pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ si a Regulamentului de organizare si desfasurare de activitati economice, de turism si agrement, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii’’ se va face prin materiale publicitare, de catre Consiliul Judetean Tulcea si Administratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii” precum si prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice locale din perimetrul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”.
CONTRASEMNEAZA,
PRESEDINTE, SECRETAR,
arh. Victor TARHON jr. Constantin CABUZ

Sursa: www.cjtulcea.ro

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Obținerea permisului de pescuit recreativ ANPA – ghid 2024

0
Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, se realizează pe baza permiselor emise anual de ANPA și eliberate...

RECOMANDAM

Resort hotel cormoran uzlina delta dunarii

Resort Cormoran

0