miercuri, 29 noiembrie 2023
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăInformariGradul de conştientizare a locuitorilor din zona Sitului Natura 2000 Deniz Tepe...

Gradul de conştientizare a locuitorilor din zona Sitului Natura 2000 Deniz Tepe despre aria protejată

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului “Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”

Asociaţia MaiMultVerde a demarat în 1 august 2012 proiectul “Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, SMIS-CSNR 36293. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, gestionat de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundaţia Eco-Pontica, unul dintre custozii sitului Natura 2000 Deniz Tepe. Valoarea totală a proiectului este de 1.163.444 lei, din care valoarea eligibilă este de 994.475 lei. Proiectul se va încheia în 30 noiembrie 2014.

În cadrul proiectului, o componentă foarte importantă este cea de informare a factorilor interesaţi şi a comunităţilor locale despre importanţa ariei naturale protejate Deniz Tepe şi a conservării biodiversităţii. Astfel, pentru a determina gradul de informare a comunităţilor locale relevante la începutul proiectului a fost realizat un studiu privind percepţiile locuitorilor din comunele Nalbant, Mihail Kogălniceanu şi Mihai Bravu, aflate în judeţul Tulcea, asupra sitului natura 200 Deniz Tepe şi ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe.

Rezultatele acestui sondaj de opinie sunt:

–         65,6% dintre respondenţi ştiu că Deniz Tepe este o arie protejată prin lege (cei mai numeroşi sunt locuitorii din Nalbant, Trestenic şi Nicolae Bălcescu), însă doar 10,5 % dintre ei ştiu ce activităţi pot fi desfăşurate într-o astfel de zonă

–         peste jumătate (63,9%) dintre cei care nu ştiu că dealul Deniz Tepe este arie protejată au menţionat că ar fi vrut sa fie informaţi de către Primărie despre acest statut

–         doar 17,6 % dintre respondenţi au menţionat că le sunt cunoscute limitele ariei protejate

–         aproape jumătate (44%) dintre respondenţii care ştiu că Deniz Tepe este o arie protejată au menţionat vârsta dealului (”este bătrân”) drept principal motiv al statutului de protecţie, iar 26% animalele rare, cel mai cunoscut fiind popândăul (Spermophilus citellus),

–         42% dintre respondenţi ar dori să afle mai multe informaţii despre Deniz Tepe în cadrul unor întâlniri organizate de autorităţile locale sau ONG-uri, iar 31% prin intermediul afişelor şi pliantelor

–         cele mai răspândite activităţi desfăşurate în aria protejată, inclusiv de către respondenţi, sunt păşunatul (72,4% au menţionat această activitate) şi agricultura (47,8%)

–         dintre ameninţările la adresa biodiversităţii, respondenţii au menţionat: utilizarea pesticidelor în agricultură (44,7%), carierele de piatră ilegale (30,8%), păşunatul excesiv (15,6%), practicarea sporturilor extreme (6,8%) şi vânătoarea ilegală (29,2%)

–         peste jumătate (53,6%) dintre respondenţii care ştiu că Deniz Tepe este o arie protejată consideră că aceasta poate aduce foloase comunităţii, iar un procent şi mai mare (55,9%) consideră că poate atrage turişti

–         11,9 % dintre respondenţii care cunosc faptul că Deniz Tepe este o arie protejată doresc să fie informaţi, la final, asupra regulamentului prevăzut în Planul de Management.

Sondajul de opinie a fost realizat prin interviuri faţă în faţă pe un eşantion reprezentativ de 450 persoane din comunele Nalbant, Mihail Kogălniceanu şi Mihai Bravu. Grupul ţintă a fost reprezentat de populaţia cu vârstă de peste 10 ani, având domiciliul sau reşedinţa în cele cinci sate de pe teritoriul ariei protejate. Rezultatele raportate sunt  folosite ca stare de referinţă pentru activitatea de conştientizare în rândul populaţiei locale, un alt sondaj urmând să fie realizat la final, pentru a evalua rezultatele activităţilor de conştientizare şi informare desfăşurate în cadrul proiectului.

Începând cu luna iunie 2013, partenerii în proiect, Asociaţia MaiMultVerde şi Fundaţia Eco-Pontica, vor desfăşura activităţi de informare şi conştientizare a turiştilor care vizitează situl Natura 2000 Deniz Tepe. Astfel, fiecare turist va primi broşura informativă despre aria protejată, precum şi ”buletinul de Deniz Tepe”. De asemenea, în toamna 2013 şi primăvara 2014 (perioadele când poate fi observată migraţia păsărilor), 200 de elevi din şcolile din comunităţile din zona Deniz Tepe vor participa la ”ore în aer liber” de ecologie în cadrul cărora le vor fi prezentate aria protejată şi informaţii de bază despre protejarea mediului, iar ulterior acestor vizite, aceşti elevi vor organiza prezentări ale ariei protejate pentru colegi în şcoala lor. În comunităţile din zona Deniz Tepe vor fi expuse afişe cu informaţii despre proiect, iar locanici vor primi broşuri şi alte materiale cu informaţii despre aria protejată. Toate aceste activităţi vor contribui la creşterea gradului de conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa protejării sitului Natura 2000 Deniz Tepe.

Situl Natura 2000 Deniz Tepe este o arie naturală protejată cu o suprafaţă de 1.900 ha situată în sudul Podişului Dobrogei, în interiorul Depresiunii Nalbant. Dealul Deniz Tepe este uşor recogniscibil în peisajul dobrogean, având forma unui elefant culcat, cu o altitudine maximă de 258 m, izolat în mijlocul unor zone joase de câmpie. Custozii sitului sunt Societatea Ornitologică Română şi Fundaţia Eco-Pontica. Administrativ, situl se află pe teritoriul comunelor Mihail Kogălniceanu, Mihai Bravu şi Nalbant din judeţul Tulcea. Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale unor specii caracteristice zonelor de stepă precum: pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), ciocârlie de stol (Calandrella brachydactyla), ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra), fâsa de câmp (Anthus campestris) şi şorecar de câmp (Buteo rufinus). De asemenea, este o importantă zonă de hrănire pentru o parte din perechile cuibăritoare de şerpar (Circaetus gallicus) şi acvilă mică (Hieraaetus pennatus) din situl vecin Pădurea Babadag. Şoimul dunărean (Falco cherrug) se poate observa cu regularitate staţionând sau hănindu-se în zonă. Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile de răpitoare diurne şi berze. Abundenţa de păsări din această zonă face ca Deniz Tepe să fie vizitat de mulţi amatori de birdwatching din România, dar şi din străinătate. Alte specii importante care pot fi găsite în zona Deniz Tepe si listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt: popândăul (Spermophilus citellus), balaurul dobrogean (Elaphe quatorlineata) şi clopoţelul dobrogean (Campanula romanica).

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui management conservativ eficient al sitului Natura 2000 Deniz Tepe în vederea menţinerii statutului favorabil de conservare a biodiversităţii prin sprijinirea implementării reţelei Natura 2000 în România.

Obiectivele specifice ale proiectului ”Elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) şi îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, sunt:

1. Eficientizarea managementului sitului Natura 2000 Deniz Tepe prin elaborarea unui Plan de Management Integrat, orientat spre protecţia şi menţinerea unei stări de conservare favorabilă a faunei şi habitatelor ariei protejate.

2. Evidenţierea fizică a limitelor sitului Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe.

3. Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei asupra beneficiilor şi oportunităţilor generate din administrarea eficientă a ariei naturale protejate în vederea unei bune administrări a acesteia, precum şi asupra necesităţii conservării biodiversităţii.

4. Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale a custozilor sitului Natura 2000 Deniz Tepe.

Principalele activităţi prevăzute în cadrul proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: elaborarea Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 Deniz Tepe şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe, inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări, floră, mamifere, precum şi a habitatelor prioritare, de interes comunitar, pentru care a fost desemnat sit Natura 2000 şi elaborare studiilor, delimitarea în teren a limitelor sitului Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe, informarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi în elaborarea planului de management integrat, realizarea unei campanii de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii în rândul grupurilor tinţă vizate de proiect, precum si informarea şi publicitatea privind proiectul. Mai multe informaţii despre proiect şi activităţi pot fi găsite pe www.deniztepe.ro.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Sursa comunicat presa Asociatia MaiMultVerde 17.07.2013

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Obținerea permisului de pescuit recreativ ANPA – ghid 2024

0
Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, se realizează pe baza permiselor emise anual de ANPA și eliberate...

RECOMANDAM

Pensiunea 4 Salcii din Balteni de Sus

Pensiunea 4 Salcii

0