marți, 9 august 2022
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieOrdinul nr. 143/949/2020

Ordinul nr. 143/949/2020

Ordinul nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole și habitatelor piscicole naturale

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 5.737 din 19.05.2020,

luând în considerare prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul:

– art. 1 pct. 5 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;

– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare; și

– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole și habitatelor piscicole naturale, prevăzut în anexa care face pare integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru

ANEXĂ

REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole și habitatelor piscicole natural

 1. Amenajările piscicole în care se practică și pescuit recreativ au următoarele obligații:
 2. a) asigurarea unui flux de deplasare al participanților către și de la locul de desfășurare a activității de pescuit recreativ astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare socială;
 3. b) asigurarea de măști de protecție și substanțe dezinfectante pentru participanții la activitățile de pescuit;
 4. c) la locul desfășurării activității de pescuit recreativ trebuie să fie pregătite măsuri pentru igienizarea și/sau dezinfectarea mâinilor, materialelor și a echipamentului utilizat în desfășurarea activității de pescuit recreativ;
 5. d) pescuitul recreativ se va desfășura cu maximum 2 pescari pe același stand de pescuit, cu respectarea unei distanțe de minimum 10 m între participanți;
 6. e) la intrarea în locul special amenajat, reprezentantul unității de acvacultură are obligația de a deține și folosi un termometru noncontact destinat triajului participanților la începutul activităților;
 7. f) administratorii vor impune interzicerea consumării băuturilor alcoolice, grătarelor sau altor activități care nu au ca scop pescuitul recreativ;
 8. g) fiecare unitate de acvacultură licențiată în cadrul căreia se desfășoară activitatea de pescuit recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării regulamentului propriu;
 9. h) înainte de intrarea în unitatea de acvacultură, toate persoanele sunt obligate să dea o declarație pe propria răspundere privind luarea la cunoștință și respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin;
 10. i) administratorii nu vor permite prezența vizitatorilor în perimetrul locului de pescuit pus la dispoziția pescarului;
 11. j) administratorii vor proceda la dezinfectarea și igienizarea pontonului, standului de pescuit, foișoarelor, umbrarelor, toaletelor sau a altor accesorii cu care pescarii intră în contact.
 12. Obligațiile pescarilor recreativi:
 13. a) purtarea măștilor până la momentul accesului în perimetrul locului de pescuit pus la dispoziția pescarului și de la momentul părăsirii acestuia la plecare;
 14. b) obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat;
 15. c) respectarea cu strictețe a regulamentului amenajării piscicole;
 16. d) evitarea socializării cu alți pescari sau alți participanți la activitate;
 17. e) după purtare, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi sau spațiu destinat în acest sens, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.
 18. Obligațiile pescarilor în habitatele piscicole naturale:
 19. a) respectarea cu strictețe a legislației în vigoare privind desfășurarea activității de pescuit recreativ;
 20. b) purtarea măștilor de protecție la contactul cu personalul de inspecție și control;
 21. c) păstrarea distanței minime de 10 metri între pescarii recreativi;
 22. d) evitarea oricărei forme de socializare cu alți pescari recreativi participanți în aceeași zonă de pescuit;
 23. e) respectarea regulamentelor impuse de administratorii care dețin contractele de exploatare a resursei acvatice vii.
 24. Fiecare asociație de pescuit recreativ în cadrul căreia se desfășoară activitatea de pescuit recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării regulamentului propriu.
 25. Nerespectarea prevederilor pct. 1 lit. c) și j) constituie contravenție și se sancționează conform art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

ARTICOLE RECENTE

Cetatea Orgame Argamum

Cetatea Argamum – Video

0
Cetatea Argamum se afla pe malul lacului Razim,  in apropierea localitatii Jurilovca, pe Capul Dolosman.