marți, 28 noiembrie 2023
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 239 din 28 aprilie 2009

ORDIN nr. 239 din 28 aprilie 2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2009
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.060 din 14 aprilie 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
în temeiul art. 10 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, al art. 8 pct. A. lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ART. 1
(1) Se interzice pescuitul oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice pe Dunăre, braţele sale şi în Delta Dunării pe timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, de la Călăraşi km 366 până la gurile de vărsare ale Dunării.
(2) Se interzice transportul de către ambarcaţiunile folosite la pescuitul comercial al oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice pe Dunăre, braţele sale şi în Delta Dunării pe timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, de la Călăraşi km 366 până la gurile de vărsare ale Dunării.
ART. 2
Nerespectarea prevederilor art. 1 se sancţionează cu retragerea permisului, licenţei sau a autorizaţiei de pescuit, după caz, de către personalul cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Bucureşti, 28 aprilie 2009.
Nr. 239.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Obținerea permisului de pescuit recreativ ANPA – ghid 2024

0
Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, se realizează pe baza permiselor emise anual de ANPA și eliberate...

RECOMANDAM

Pensiunea BIANCA din Murighiol

Pensiunea Bianca

0