sâmbătă, 13 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr.753 din 16 decembrie 2008

ORDIN nr.753 din 16 decembrie 2008 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 decembrie 2008
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 9.288 din 11 decembrie 2008,
în temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 199/2008,
în temeiul art. 8 lit. d) şi al art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,
în temeiul art. 8 pct. C lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură,
în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ART. 1
Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa şi cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, ca o activitate individuală şi necomercială.
ART. 2
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal, eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
ART. 3
În sensul prezentului ordin, prin bazin piscicol natural se înţelege pâraiele şi râurile de munte, colinare, de şes, în regim natural sau ameliorat, bălţile şi lacurile naturale, lacurile litorale, lacurile de acumulare şi canalele magistrale sau de navigaţie, fluviul Dunărea cu braţele sale şi Marea Neagră.
ART. 4
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.
ART. 5
(1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Culoarea permisului de pescuit are următoarea semnificaţie:
a) roşu reprezintă permisul cu valoare integrală;
b) galben reprezintă permisul cu valoare redusă;
c) albastru reprezintă permisul gratuit.
ART. 6
(1) În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se înfiinţează Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor, cu caracter administrativ.
(2) Modelul Registrului unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Înscrierea în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor se face în baza:
– documentelor de constituire;
– regulamentului privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe zona sa de competenţă.
ART. 7
Persoanele împuternicite de asociaţiile de pescari sportivi/cluburile de pescuit sportiv şi federaţii participă alături de personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi al altor instituţii prevăzute de lege la acţiuni de verificare a respectării modului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, conform legii.
ART. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 mai 2008, se abrogă.
ART. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş

Bucureşti, 16 decembrie 2008.
Nr. 753.
ANEXA 1

PERMIS de pescuit recreativ/sportiv nominal – Modelele de permise de pescuit recreativ/sportiv nominal, variantele se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 876 din 24 decembrie 2008, la pagina 18 (a se vedea imaginile asociate).
ANEXA 2

REGISTRU UNIC de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi federaţiilor

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM