miercuri, 19 iunie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr.975 din 22 iunie 2010

ORDIN nr.975 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
Nr. 975 din 22 iunie 2010
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Nr. 172 din 29 iulie 2010
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010
Avand in vedere Referatul de aprobare al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii nr. 8.637 din 20 mai 2010,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, republicata, cu modificarile ulterioare, al art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare, al art. 42 alin. (3) din Statutul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 367/2002, cu modificarile ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 25/2010*) privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

ministrul mediului si padurilor si ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emit prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Normele privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru
ANEXA

NORME privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

ART. 1
In perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, denumita in continuare RBDD, pescuitul pentru consumul familial se practica in Dunare si in Delta Dunarii conform zonelor alocate de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, denumita in continuare ARBDD, prevazute in anexa nr. 1.
ART. 2
Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului pentru consumul familial se atribuie de catre ARBDD, la cerere, persoanelor cu domiciliul stabil in perimetrul RBDD.
ART. 3
Practicarea pescuitului pentru consumul familial se face in baza permisului de pescuit familial eliberat de catre ARBDD.
ART. 4
Permisul de pescuit pentru consumul familial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioada nedeterminata si care se vizeaza anual. Modelul permisului de pescuit pentru consumul familial este prevazut in anexa nr. 2.
ART. 5
Pentru eliberarea permisului de pescuit pentru consumul familial, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cerere (prin care se va solicita zona de pescuit);
b) poza tip pasaport;
c) copie a B.I./C.I.;
d) cazier judiciar.
ART. 6
Nu se elibereaza permisul de pescuit pentru consumul familial persoanelor cu cazier pentru infractiuni prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu completarile ulterioare.
ART. 7
ARBDD are obligatia asigurarii tiparirii si gestionarii permisului de pescuit pentru consumul familial.
ART. 8
Permisul de pescuit pentru consumul familial poate fi suspendat sau retras, din dispozitia guvernatorului ARBDD, in baza constatarilor personalului cu drept de control si inspectie din cadrul ARBDD.
ART. 9
Detinatorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui o cantitate de 3 kg de peste pe zi sau un singur exemplar ce depaseste 3 kg.
ART. 10
Detinatorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui cu urmatoarele unelte de pescuit:
– maximum 4 (patru) lansete sau 4 (patru) undite cu cate doua carlige fiecare, doua setci sau doua vintire.
ART. 11
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.
ANEXA 1la norme

Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial in teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

C. A. Rosetticanalele Magearu; japsele dintre grindurile Sulina, Hulei, Cherhanalei si Schiopu, Pocora si Ichim; canalul Sfistofca; bratul Chilia km 26-km 22
Leteacanalele Magearu; japsele dintre grindurile Sulina,Hulei, Cherhanalei si Schiopu, Pocora si Ichim; bratul Chilia km 26-km 22; Dunarea Veche de la canalul Magearu pana la confluenta cu canalul Sulina
Peripravabratul Cernovca, lacul Nebunu; bratul Chilia km 26-km 10
Sfistofcacanalul de centura al amenajarii piscicole (AP) Popina, de la stavilarul din bratul Chilia la localitatea Cardon; bratul Chilia km 26-km 22; canalul Sfistofca
Cardoncanalul Cardon, intre Cardon si Grindul cu Movila bratul Chilia km 26-km 22
Chiliacanalul Pardina intre Chilia si AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia intre bratul Chilia si canalul Radacinoasele; bratul Tataru, Ghiol in Ostrovul Tataru; bratul Chilia, numai pe lungimea satului, cu doua lansete
Tatanirbratul Chilia km 65-km 60; bratul Tataru
Pardinabratul Chilia km 75-85, canalul Stipoc intre bratul Chilia si AP Stipoc; lacul Pintilie, lacul Hontu
Ceatalchioibratul Chilia km 100-105; garla Sireasa intre bratul Chilia si canalul Mila 36
Patlageancabratul Chilia km 113-Ceatal Izmail; bratul Tulcea intre Mila 41 si Ceatal Izmail; garla Sireasa intre bratul Chilia si canalul Mila 36
Plaurbratul Chilia km 96-90; garla Sireasa intre bratul Chilia si canalul Mila 36
Salcenibratul Chilia km 110-105; garla Sireasa intre bratul Chilia si canalul Mila 36
Sulinacanal Centura cordon litoral de la Sulina pana la cherhana Rosulet, canalele Busurca, Rosu-Imputita, garla Imputita, lacul Rosulet, lacurile Lumina si Bijan, golful Musura
Sfantu Gheorghebratul Sfantu Gheorghe km 0-8, canal Tataru de la bratul Sfantu Gheorghe pana la lacul Tataru si japsele de la est de canal, lacul Tataru
Crisanlacul Bondar si japsele dintre canalul Bondar si garla Macovei, lacul Obretinul Mic; bratul Sulina Mm 15-Mm 10
Mila 23canalele Corciovata, Eracle, Olguta si Cazanele
Caraormanlacul Puiulet si canalele aferente lacului Puiulet
Maliuclacul Fastic, Cuzmintu Mare, Rotund; bratul Sulina Mm 23-Mm 29
Partizanilacul Tataru; bratul Sulina Mm 29-Mm 34; bratul Sfantu Gheorghe km 105-107
Gorgovalacul Fastic, Cuzmintu Mare, Rotund; bratul Sulina Mm 18-23
Vulturulacul Fastic, Cuzmintu Mare, Rotund; bratul Sulina Mm 23-Mm 29
Ilganii de Suslacul Tataru; bratul Sulina Mm 29-Mm 34; bratul Sfantu Gheorghe km 105-107
Uzlina (Murighiol)bratul Sfantu Gheorghe km 63-64 (km 63-60)
Baltenii de Josbratul Sfantu Gheorghe km 95-100; canalul Litcov intre km 0 si canalul Pojarnic
Ilganii de Josbratul Sfantu Gheorghe km 100-105
Tudor Vladimirescubratul Tulcea intre Mila 35-42

ANEXA 2 la norme

PERMIS DE PESCUIT pentru consumul familial

– model –

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII

Acest permis va confera dreptul sa
desfasurati o activitate traditionala:
pescuitul.
Protejati resursa piscicola pentru
ca aceasta traditie sa dureze

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII

PERMIS DE PESCUIT
pentru consumul familial
Nr. …….. din ………..

Numele ……………………………………………….
Prenumele …………………………………………….
Domiciliul ……………………………………………
Act de identitate seria ………… nr. …………………
Eliberat de …………………………………………..
Practicarea activitatii de pescuit este permisa numai cu conditia detinerii asupra persoanei autorizate a permisului de pescuit in original si a documentului de identitate.

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII
Guvernator,

1. Zona de pescuit alocata …………………………………
2. Sculele de pescuit autorizate ……………………………
Tip ………………………………, buc. ……………….
Tip ………………………………, buc. ……………….
Tip ………………………………, buc. ……………….

VIZAT ARBDD
Se extinde valabilitatea permisului de pescuit pentru consumul familial in urmatoarele conditii:
1. Indatoririle titularului detinatorului de permis:
a) sa pescuiasca numai in zonele de pescuit atribuite, cu tipul si numarul de scule inscrise in permis;
b) sa respecte prevederile legale privind practicarea pescuitului, precum si reglementarile speciale privind desfasurarea de activitati in rezervatie;
c) sa se deplaseze spre zona de pescuit numai pe traseele autorizate;
d) sa asigure paza si intretinerea fondului piscicol din zonele de pescuit atribuite;
e) sa doteze barcile utilizate la pescuit cu sabloane de verificare a dimensiunilor pestelui;
f) sa nu comercializeze pestele sau icrele capturate pentru consumul familial;
g) sa nu execute constructii neautorizate in zonele de pescuit sau limitrofe acestora si sa nu execute fara autorizarea Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) interventii de niciun fel care sa conduca la modificarea cadrului natural acvatic sau terestru din zona de pescuit;
h) sa se supuna controlului persoanelor abilitate in momentul legitimarii acestora;
i) sa participe, la solicitarea expresa a ARBDD, la executarea unor lucrari de conservare si imbunatatire a conditiilor ecologice din zonele de pescuit sau adiacente acestora, inclusiv pentru popularea acestor zone cu material biologic (cuiburi de icre embrionate, alevini, puiet) pentru refacerea potentialului piscicol al zonei;
j) sa elibereze in apa pestele capturat supus protectiei sau sub dimensiunea legala, indiferent de starea acestuia;
k) sa anunte imediat aparitia unor fenomene de mortalitate la pesti sau la alte vietuitoare, precum si fenomene de poluare din zona de pescuit;
l) sa permita desfasurarea activitatilor turistice si de vanatoare sportiva autorizate conform prevederilor legale;
m) sa permita desfasurarea activitatilor de cercetare cu profil ecologic autorizat in zonele de pescuit, inclusiv capturarea de reproducatori si material piscicol pentru experimente.
2. Permisul de pescuit se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite in situatia zonei de pescuit sau in statutul titularului permisului.
3. Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul permis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare, precum si cu suspendarea permisului de pescuit, dupa cum urmeaza:
a) pe o durata de 3 luni, in cazul nerespectarii obligatiilor stabilite la pct. 1 lit. a), b), c), e), j), l), m);
b) pe o durata de 6 luni, in cazul nerespectarii obligatiilor stabilite la pct. 1 lit. f) si j);
c) anularea permisului, in cazul nerespectarii obligatiilor stabilite la pct. 1 lit. g) si h), precum si in cazul repetarii abaterilor.
4. Constatarea faptelor si ridicarea permiselor se fac de catre personalul imputernicit de ARBDD.
5. Stabilirea sanctiunilor se face de catre o comisie stabilita de ARBDD, in termen de maximum 15 zile de la data ridicarii permisului.
6. Contestatiile privind sanctiunile de suspendare sau anulare a permiselor de pescuit se pot face, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta de sanctiunea aplicata, la conducerea ARBDD, care este obligata sa le analizeze si sa transmita raspunsul definitiv in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.

ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII
Guvernator,

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Porumbel gulerat – Columba palumbus

Porumbel gulerat – Columba palumbus

0
Generalitati: Este o specie de pasăre de talie medie, fiind mai mare decât porumbelul domestic.Descriere: (38 - 45 cm) . Penajul său general este...

RECOMANDAM