miercuri, 19 iunie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexProiect de HOTARARE pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia navelor si...

Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:
Art. 1. – (1) Prezentele reguli se aplica tuturor navelor si ambarcatiunilor de agrement, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia Dunarii, de la Cotul Pisicii la ceatalul Izmail, si a bratelor si canalelor sale:
a) Chilia, de la malul romanesc pana la linia frontierei romano-ucraineana: de la ceatal Ismail (kmD 79.636; Mm 43+0000 – km 116 – Chilia) la km 76.50 – Chilia, pe canalul/bratul Tatanir (13.20km), pana la km 60.50 – Chilia, pe bratul Chilia pana la km 17.50 – Chilia si pe bratul Stambulul Vechi pana la confluenta cu bratul Musura;
b) Tulcea si Canalul Sulina: de la kmD 79.636 (Mm 43+0000; ceatal Ismail) la kmD 62.97; Mm 34+0000 (ceatal Sfantu Gheorghe) si pana la varsarea in Marea Neagra (Sulina – kmD 0.00; Mm 0+000);
c) Sfantu Gheorghe: De la ceatal Sfantu Gheorghe (km D 62.97; Mm 34+0000) – kmD 109.00 brat Sfantu Gheorghe la gura de varsare a canalului Sfantul Gheorghe in Marea Neagra;
(2) Fac exceptie de la prezentele reguli ambarcatiunile de agrement nemotorizate, propulsate cu rame sau vele.
Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) activitate de agrement nautic – activitate desfasurata cu ambarcatiuni de agrement in scop recreativ sau sportiv;
b) activitate comerciala de agrement nautic – activitate de agrement nautic organizata de catre persoane fizice sau juridice in scop comercial;
c) ambarcatiune de agrement – orice nava, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de la 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative, precum si orice motovehicul nautic;
d) document de atestare – un brevet, un certificat de capacitate sau un certificat de conducator de ambarcatiune de agrement care da dreptul titularului sa indeplineasca la bordul unei nave functia corespunzatoare si atributiile pe care le implica nivelul de responsabilitate specificat in acel document;
e) motovehicul nautic – o ambarcatiune cu lungimea mai mica de 4 m, care utilizeaza un motor cu ardere interna ce antreneaza o pompa cu jet de apa ca sursa principala de propulsie si care este destinata sa fie operata de catre o persoana sau persoane care stau jos, in picioare ori in genunchi, mai degraba pe corpul ambarcatiunii decat in interiorul acesteia, construita pentru a executa pe apa diverse activitati de agrement nautic, de exemplu acele ambarcatiuni de tip: „waterbob”, „waterscooter”, „jetbike”, „jetski” si altele asemenea;
f) nave – (i) mijloace de navigatie de orice tip, propulsate sau nepropulsate, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori impingerii;
(ii) instalatii plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare si altele asemenea, cu sau fara propulsie;
(iii) constructii plutitoare care, in mod normal, nu sunt destinate deplasarii, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj si altele asemenea, faruri plutitoare;
g) permis de acces in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” – documentul emis de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, care certifica dreptul de acces si circulatie in zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, denumit in continuare permis de acces.
Art. 3. – (1) Indiferent de scop, perioada calendaristica si de durata, accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia navelor si ambarcatiunilor de agrement care sunt proprietatea si sunt conduse de persoanele precizate la alin. (4) care:
– tranziteaza Canalul Mila 35 intre bratele Tulcea si Chilia;
– navigheaza exclusiv pe Canalul Crisan – Caraorman si pe Dunarea Veche intre localitatile Crisan si Mila 23.
(2) Permisul de acces se elibereaza pentru fiecare nava sau ambarcatiune de agrement si are o valabilitate de pana la un an, in functie de trasee si activitati.
(3) Permisul de acces se pastreaza la bord pe toata perioada in care nava sau ambarcatiunea de agrement se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(4) Populatia cu domiciliul in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” poate utiliza nave sau ambarcatiuni de agrement proprietate personala pentru satisfacerea nevoilor personale ori familiale, fara a fi necesara eliberarea permisului de acces, cu respectarea celorlalte dispozitii ale prezentei hotarari.
(5) Pentru navele sau ambarcatiunile de agrement prevazute la alin. (4), care sunt utilizate in scopul desfasurarii unor activitati comerciale de agrement nautic sau sunt inchiriate altor persoane in acelasi scop, este necesara obtinerea permisului de acces.
Art. 4. – (1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare urmatoarele documente:
a) actul de nationalitate al navei (atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune de agrement);
b) certificatele de conformitate cu normele tehnice obligatorii si jurnalul de evidenta a deseurilor uzate valabil, dupa caz, eliberate de autoritatile competente;
c) chitanta ce dovedeste achitarea taxei de eliberare a permisului de acces;
d) autorizatia de efectuare a activitatilor de transport naval, eliberata de Autoritatea Navala Romana, pentru operatorii economici.
(2) Forma si continutul permisului de acces se stabilesc de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(3) Permisul de acces va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
a) tipul si numarul de inregistrare al ambarcatiunii/navei;
b) proprietarul;
c) puterea instalata de propulsie exprimata in Kw;
d) traseele pe care are permis de acces;
e) perioada de valabilitate a permisului.
(4) La eliberarea permisului de acces pentru desfasurarea activitatilor de turism si agrement nautic, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” va inmana titularului permisului de acces, harta cu traseele turistice stabilite prin Dispozitia Guvernatorului
Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si aprobate de Consiliul Stiintific al Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
Art. 5. – Permisul de acces isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
b) la incetarea activitatii;
c) in situatia in care oricare dintre actele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d) si-a pierdut valabilitatea;
d) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in acesta;
Art. 6. – (1) Conducerea navelor si ambarcatiunilor de agrement se face numai de catre persoane posesoare ale documentelor de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.
(2) Navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate permanent cu echipajul minim de siguranta, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement nautic si inchiriaza navele sau ambarcatiunile de agrement unor persoane fizice pentru a desfasura activitati de agrement nautic in interes propriu au obligatia sa verifice daca acestea poseda documentele de atestare prevazute de legislatia in vigoare, pentru fiecare tip de nava.
(4) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement nautic au obligatia sa asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizeaza pentru aceste activitati de catre persoane care sa posede  documentele de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.
Art. 7. – (1) Ambarcatiunile de agrement, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa la prezenta hotarare, vor fi dotate cu motoare pentru propulsie avand o putere maxima de 15 kw, cu exceptia catamaranelor autorizate in scop turistic, indiferent de capacitatea motorului, a caror viteza de deplasare va fi pana la limita producerii valurilor, nefiind permisa apropierea de malurile
lacurilor la o distanta mai mica de 50 m;
(2) Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor de agrement, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa la prezenta hotarare, este de pana la limita producerii valurilor, apropierea de malurile lacurilor la o distanta mai mica de 50 m nefiind permisa.
(3) Viteza maxima de circulatie a navelor si ambarcatiunilor de agrement care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia cailor de navigatie precizate la art. 1 alin. (1) si a celor prevazute in anexa la prezenta hotarare, este de 15 km/h.
(4) Navele vor fi dotate cu radiotelefon de marina functionand pe canalele 16 si 14, canalul 14 fiind obligatoriu pentru navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(5) La bordul oricarei nave trebuie sa se gaseasca «Ghidul serviciului radiotelefonic in navigatie interioara» – Partea generala si Partea regionala „Dunarea”.
(6) Oprirea sau stationarea navelor este admisa numai in zonele special destinate si semnalizate corespunzator si mentionate in permisul de acces.
(7) Ambarcatiunile de agrement vor fi echipate in mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord.
(8) Pentru reglementarea unor situatii deosebite, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si Autoritatea Navala Romana emit comunicate, care sunt afisate la centrele de informare ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, sediul capitaniilor de port si la sediul primariilor si care sunt aduse la cunostinta publica prin orice mijloace.
(9) Aducerea la cunostinta a comunicatelor se face si prin intermediul radiotelefoanelor prevazute la alin. (4).
(10) Conducatorii navelor si ambarcatiunilor de agrement sunt obligati sa respecte prevederile avizelor catre navigatori.
(11) Circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe timpul noptii este interzisa.
Art. 8. – (1) Transportul substantelor periculoase in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzisa utilizarea oricarui tip de motovehicul nautic si accesul ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor si al hidroglisoarelor, indiferent de scop.
Art. 9. – (1) Navele si ambarcatiunile de agrement ce navigheaza in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare, daca normele legale in vigoare prevad aceasta.
(2) Se interzice abandonarea deseurilor in afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare, daca exista. In cazul in care pe un traseu nu sunt locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor, acestea vor fi tinute la bordul navei/ambarcatiunii de agrement si vor fi descarcate in spatiile amenajate in acest scop in cea mai apropiata localitate.
(3) In cazul producerii unei poluari accidentale, conducatorul navei/ambarcatiunii de agrement este obligat sa anunte imediat Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si sa ia toate masurile pentru limitarea poluarii si a urmarilor acesteia.
Art. 10. – (1) Imbarcarea/debarcarea pasagerilor este permisa numai in locurile special amenajate si semnalizate, cu exceptia cazurilor de forta majora.
(2) Locurile pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement pe traseele turistice prevazute la art. 4 alin. (4) vor fi stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” in colaborare cu operatorii de turism, iar amenajarea acestora va fi realizata prin grija operatorilor de turism.
(3) In zonele de protectie integrala accesul si navigatia este interzisa.
Art. 11. – Supravegherea si controlul respectarii prezentelor reguli se realizeaza de:
a) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin Serviciul inspectie si supraveghere ecologica;
b) Garda Nationala de Mediu, prin Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
Art. 12. – (1) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” poate stabili, pentru anumite trasee turistice sau sectiuni ale acestora, restrictii temporare sau permanente privind capacitatea navelor si/sau a ambarcatiunilor de agrement, modul de propulsie, viteza maxima admisa, precum si tipul si capacitatea motoarelor folosite pentru propulsia acestora.
(2) Restrictiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizia Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pe baza aprobarii Consiliului Stiintific al Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” .
(3) Se interzice circulatia hotelurilor plutitoare si a pontoanelor dormitor pe canalele si lacurile din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. Acestea vor stationa in zonele special destinate stationarii, mentionate in permisul de acces, situate in apropierea zonelor de intrarea, dinspre bratele Dunarii, ale canalelor principale, urmand ca turistii sa fie transportati pe canalele sau lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei, pe traseele aprobate de Administratia
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii, cu ambarcatiunile de agrement din dotarea fiecarui hotel plutitor sau ponton dormitor.
Art. 13. – Prezentele reguli, cu exceptia art. 8 si 9, nu se aplica navelor si ambarcatiunilor de agrement aflate in misiuni de serviciu ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, Autoritatii Navale Romane, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerului Sanatatii, unitatilor din sistemul de siguranta nationala.
Art. 14. – (1) Constituie contraventii la regimul navigatiei pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, urmatoarele fapte daca nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni:
a) accesul navelor si ambarcatiunilor de agrement fara permisul de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
b) circulatia navelor/ambarcatiunilor pe alt traseu decat cel aprobat prin permisul de acces;
c) refuzul conducatorului navei/ambarcatiunii de agrement de a se supune controlului organelor abilitate;
d) acostarea si stationarea navelor/ambarcatiunilor de agrement in alte locuri decat cele stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
e) utilizarea motovehiculelor nautice si a ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor si al hidroglisoarelor in practicarea activitatilor de agrement nautic;
f) apropierea navelor/ambarcatiunilor de agrement la o distanta mai mica de 50 m de malurile lacurilor;
g) depasirea limitelor de viteza stabilite prin prezenta hotarare;
h) nerespectarea restrictiilor temporare sau permanente privind capacitatea navelor si/sau ambarcatiunilor de agrement, modul de propulsie, precum si tipul si capacitatea motoarelor folosite pentru propulsia acestora;
i) imbarcarea/debarcarea pasagerilor in alte locuri decat cele stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
j) accesul navelor/ambarcatiunilor de agreement in zonele de protectie integrala;
k) nerespectarea conditiilor si a traseelor prevazute in permisul de acces;
l) depasirea sau navigatia la aceeasi inaltime;
m) tararea ancorelor, lanturilor si paramelor:
n) nerespectarea alin. (3) al art. 12.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
a) de la 6.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. a), b), c), e), g) j)si n);
b) de la 4.000 lei la 8.000 lei, cele prevazute la lit. d), f), i), k), l) si m).
c) de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la lit. h).
Art. 15. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentantii imputerniciti din cadrul:
a) Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii“;
b) Garzii Nationale de Mediu;
(2) Acolo unde fapta contraventionala nu prevede in mod expres persoana care se face vinovata de savarsirea faptei si este trecuta la modul generic, sanctiunea contraventionala se aplica conducatorului navei/ambarcatiunii de agrement.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 14 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contravenientii pot achita in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal si dupa caz de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 14 alin. (2).
Art. 16. – Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 17. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 111/2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 20 februarie 2007, se abroga.
PRIM-MINISTRU
Emil BOC
Anexa
LISTA cuprinzand canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pe care este admisa circulatia ambarcatiunilor de agrement avand motoare cu o putere maxima de 15 kw
1. Garla Somova
2. Canalul Mila 35
3. Canalul Sireasa
4. Garla Sontea
5. Canalul Olguta
6. Canalul Razboinita
7. Canalul Eracle
8. Canalul Lopatna
9. Canalul Radacinoasele
10. Canalul Pardina
11. Canalul Magistral AP Chilia
12. Canalul Cardon
13. Canalul Sfistofca
14. Canalul Sud Popina
15. Bratul Musura
16. Canalul Stipoc
17. Canalul Magearu
18. Canalul Litcov
19. Canalul Crisan – Caraorman
20. Canalul Busurca
21. Garla Imputita
22. Canalul Cordon Litoral (Sulina – Sfantu Gheorghe)
23. Canalul Tataru
24. Garla Perivolovca
25. Canalul Lipoveni
26. Canalul Dunavat
27. Canalul Mustaca
28. Canalul Dranov
29. Canalul Perisor
30. Canalul Periteasca
31. Canalul de Centura (canalul de legatura dintre canalele Lipoveni, Dunavat si Dranov)
32. Lacul Rosu
33. Lacul Rosulet
34. Lacul Puiu
35. Lacul Razim
36. Lacul Golovita
37. Lacul Zmeica
38. Lacul Sinoie

Sursa informarii www.mmediu.ro

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Porumbel gulerat – Columba palumbus

Porumbel gulerat – Columba palumbus

0
Generalitati: Este o specie de pasăre de talie medie, fiind mai mare decât porumbelul domestic.Descriere: (38 - 45 cm) . Penajul său general este...

RECOMANDAM