duminică, 14 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexProiect de ORDIN privind pescuitulul recreativ si sportiv 2011

Proiect de ORDIN privind pescuitulul recreativ si sportiv 2011

UPDATE 10.12.2010 conform siteului www.madr.ro

In temeiul:
-art.9, alin.1), pct. 3, art.16, art.23, alin.2), art. 25, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009;
– art.7, lit. A, pct. b,e) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Avicultura;
– art. 7, alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
– art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
Avand in vedere:
– consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
– referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
nr……., ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul
ORDIN
Art.1. (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in bazinele piscicole naturale precum si in amenajarile piscicole se face in baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate de asociatiile de pescari sportivi.
(2) Permisele de pescuit recreativ/sportiv au valabilitate in zonele de pescuit pentru care asociatiile au primit autorizatie.
Art.2. -(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat, nominal si netransmisibil.
(2) Permisele de pescuit recreativ/sportiv pot fi emise pe suport de carton sau pe suport electronic (carduri).
(3) Permisele de pescuit recreativ/sportiv au valabilitate anuala sau temporara (saptamanala sau lunara).
(4) Permisele se elibereaza pe baza cererii solicitantului, a actului de identitate, a talonului de pensie sau a certificatului de handicap, dupa caz.
(5) Permisele se tiparesc in culori diferite care certifica categoria de taxe diferentiate.
(6) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv anual este prevazut in Anexa nr. 1.
(7) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv temporar este prevazut in Anexa nr.2.
Art.3. – (1) Taxa de emitere a permiselor de pescuit recreativ/sportiv este stabilita prin Hotararea de Guvern nr. 1016/2008.
(2) Asociatiile de pescari sportivi au obligatia de a elibera permisele de pescuit la valoarea taxei de emitere stabilite prin Hotararea Guvernului.
Art.4. (1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, functioneaza Registrul unic de evidenta a Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2) Modelul „Registrului unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri” este  prezentat in Anexa nr.3.
(3) Inscrierea in Registrul unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza urmatoarelor documente:
• Cerere de inaintare catre ANPA;
• Statut;
• Certificat de grefa la zi, la Registrul asociatiilor si fundatiilor;
• Certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
• Cod de inregistrare fiscala;
• Avizul de luare in evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Padurilor.
Art.5. Pescuitul recreativ/sportiv se practica pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prezentat in Anexa nr. 4 si a regulamentului propriu stabilit in conditiile legii, de asociatiile de pescari sportivi.
Art.6. – (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura emite si elibereaza Autorizatii de pescuit recreativ/sportiv catre asociatiile de pescari sportivi inscrise in Registrul unic de evidenta a Asociatiilor de Pescari Sportivi, care indeplinesc conditiile stabilite in prezentul ordin.
(2) Asociatiile de pescari sportivi solicita eliberarea unei Autorizatii de pescuit recreativ/sportiv pentru habitatele piscicole naturale, din judetul de resedinta, prin cererea de solicitare insotita de documentatia prevazuta la Anexa 5.
(3) ANPA elibereaza Autorizatie de pescuit recreativ / sportiv asociatiei de pescari sportivi reprezentative pentru zona respectiva, adjudecarea facandu-se pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prezentate in Anexa nr. 6.
(4) Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, emis si eliberat anual, dupa modelul prezentat in Anexa nr.7.
(5) Odata cu acordarea Autorizatiei de pescuit recreativ / sportiv, se va incheia un contract de management pentru zona/zonele autorizate. Modelul Contractului de management este prezentat in Anexa nr. 8.
(6) In cadrul ANPA se infiinteaza comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea Autorizatiei de pescuit recreativ / sportiv care va stabili si procedura de acordare.
(6) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din habitatele piscicole naturale sunt prezentate in Anexa nr.9.
Art.7.– Asociatia de pescari sportivi care obtine Autorizatie de pescuit recreativ/sportiv isi armonizeaza activitatea cu alte asociatii de pescari sportivi din bazinul hidrografic si elaboreaza impreuna cu Agentia Nationala pentru  Pescuit si Acvacultura un plan comun de administrare unitara a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care urmareste sa abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic, conform Directivei  Cadru privind Apa ( 2006/60/EC).
Art.9. – (1) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv care nu fac obiectul solicitarilor de autorizare, pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv.
Art.10. Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizia presedintelui A.N.P.A, la propunerea personalului propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control. De asemenea ANPA poate suspenda sau retrage autorizatia de pescuit recreativ/sportiv in cazul in care nu sunt respectate conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia.
Art. 11. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul MADR nr. 20 din 27.01.2010 se abroga.
Art. 12. – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fac parte integranta din prezentul ordin.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu TABARA

Vizualizati versiunea completa a proiectului de ordin publicata pe www.madr.ro

Zone de pescuit recreativ sportiv

JUD. ALBA
1. Mures 115 Km Stana de Mures – Bacainti
2. Tarnava Mare 44 Km Valea Lunga – Raul Mures
3. Tarnava Mica 23 Km Cetatea de Balta – Blaj
4. Ampoi 35 Km Zlatna – Raul Mures
5. Sebes 18 Km Petresti – rail Mures
6. Cugir 15 Km Cugir – raul Mures
7. Aries 30 Km Baia de Aries – Vidolm
8. Tartaria 26,93 Ha Salcius – Tartaria
9. Oarda 3,68 Ha Alba Iulia Oarda
10. Teleac 10 Ha Cigud – Teleac
11. Captalan 37 Ha Noslag – Captalan
12. Razboieni 17,43 Ha Ocna Mures – Razboieni
13. Sancel 4,63 Ha Sancel
14. Sanmiclausi 3,85 Ha Sona – Sanmiclausi
15. Craciunel 6,50 Ha Craciunel
16. Chereteu 1,71 Ha Blaj
17. Tau 1,20 Ha Lopadea – N. Bargau
18. Limba 4 Ha Ciugud – Dumbrava
19. Balastiera 7 Ha Sebes – Lancran
20. Captalan V. 25 Ha Vant – Vurpar
Ape Filiale Teritoriale
21. Unirea 7 Km Stejaris – Unirea
22. Miraslau 5 Km Cicau – Miraslau
23. Aiudul de sus 6 Km Izvoarele – Aiud
24. Secas 10 Km Rosia de Secas – Obreja
25. Capalna 37 Ha Capalna
26 Petresti 41 Ha Petresti
27. Mihoiesti 98 Ha Mihoiesti com Campeni
28. Ariesul Mare Superior 32 Km Arieseni – Gilda
29. Ariesul Mare 15 Km Confluenta Valea Albac – Necsesti
30. Posaga 10 Km Confl. Parau Segagea – confl. Ariesul Mare
31. Salciuta 10 Km Fundata – Confl. Ariesul Mare
32. Ocolis 8 Km Pod Lunca Larga – confl. Ariesul Mare
33. Ampoita 17 Km Coliba de Vanatoare – confl. Ampoi
34 Sebesul Mijlociu 17 Km Gura Ciban – Lac Sau
35. Canciu Bosorogu 5 Km Canciu – Valea Untului
36. Salane 4 Km Confl. Pariul Runc – Lac Oasa
37. Ighiel 10 Km Cabana Braicu – sat Ighiel
38. Iezer – Ighiel 4,5 Ha Loc. Ighiu
39. Lac acumulare Tau 90 Ha Raul Sebes – loc. Sugag
40. Lac acumulare Canciu 90 Ha Raul Cugir – loc Cugir
41. Iezer Suruianu 0,5 Ha Cugir
JUD ARAD
1. Mures 397 Km Pietris – frontiera cu afluenti
2. Crisul Alb 566 Km Ionesti – frontiera cu afluenti
3. Crisul Negru 214 Km Vanatori – frontiera cu afluenti
4. Aranca 30 Km Izvoare – frontiera
5. Ierul 43 Km Izvoare – frontiera
6. Copilul 5 Ha Ineu
7. Misca 12 Ha Misca
8. Chisineu Cris 5 Ha Chisineu Cris
9. Pincota 3 Ha Pincota
10. Zadareni 12 Ha Feluse
11. Mortarel 18 Ha T. Vladimirescu
12. Hortop 3 ha T. Vladimirescu
Filiale teritoriale
13. Canalele din Zona Turnu
14. Canalul Morilor Pe tronsonul Ineu – varsarea in Crisul Alb
15. Lac Taut 240 ha
16. Balta Ghilin I si II
17. R. Cigher Pe tronsonul Taut – varsarea in Crisul Alb
JUD ARGES
1. Bratia 26 Km Drum D.49(sos. C.Lung – C.de arges) – confl raul Targului
2. Argesel 47 Km Pod din com Namaiesti – confl cu raul Targului
3. R. Targului 42 Km Uz.Electr. C. Lung – confl. cu R. Doamnei
4. Arges 86 Km Uz.Electr.Oesti – Baranga limita jud. Dambovita
5. Doamnei 40 Km DN 73 C. Lung – C. de Arges – confl. cu R Arges
6. Valsan 29 Km DN 73 C. Lung – C. de Arges – confl. cu R Arges
7. Topolog 30 Km Puntea Oii com Salatruc – limita jud Arges
8. Lac acumulare Cerbureni 55 Ha V. Iasului – Cerbureni
9. Lac acumulare Curtea de Arges 35 Ha Curtea de Arges
10. Lac acumulare Zigoneni 65 Ha Baiculesti – Zigoneni
11. Lac acumulare Valcele 460 Ha Merisani – Valcele
12. Lac acumulare Bascov 180 Ha Bascov
13. Lac acumulare Pitesti 120 Ha Pitesti
14. Lac acumulare Budeasa 384 Ha Budeasa
Filiale Teritoriale
15. Lac acumulare Golesti 634 Ha Golesti
16. R. Rausor 16 Km Izvoare – confl. cu Bratia
17. Dambovita 20 Km Izvoare – coada lac Pecineagu
18. Dimbovita Superior I, II si III 40 Km Baraj Pecineagu – Schitul Dragoslavele
19. Dambovita Mijlociu 18 Km Dragoslavele – Malul cu Flori
20. Dambovicioara 18 km Izvoare – pod Dambovita
21. Buda 42 Km Izvoare – confl. lac vidraru
22. Capra 33 Km Izvoare – confl. lac Vidraru
23. R. Argesel 22 Km Izvoare – confl. Valea Mare Pravat
24. Lac acumulare Vidraru 870 Ha Vidraru
25. Lac Cumpana Mare 1,5 Ha
26. Lac acumulare Rausor 160 Ha
27. Lac acumulare Pecineagu 163 Ha
JUD BACAU
1. Siret 105 Km Oniscani – Tataresti
2. Bistrita 25 Km Limita jud Bacau – confl R. Siret
3. Tazlau 7 Km Pod Helegiu – confl. R. Trotus
4. Trotus 25 km Darmanesti – Gh. Ghi. Dej
5. Bursuc 15 Ha Traian – Preajesti
6. Catelesti 4 Ha Saucesti – Siretu
7. Orbeni 27 Ha Orbeni
8. Lac acumulare Belci 27 Ha Gh. Ghi. Dej
9. Lac acumulare Racova 32 Ha Buhusi
10. Lac acumulare Garleni 22 Ha Garleni Surina
11. Lac acumulare Lilieci 40 Ha Hemeiusi Lilieci
12. Lac acumulare Bacau II 29 Ha Bacau
13. Lac acumulare Agrement 13 ha Bacau
14. Lac acumulare Galbeni 62 Ha N. Balcescu – Galbeni
15. Lac acumulare Racaciuni 102 Ha Racaciuni
16. Lac acumulare Beresti 104 Ha Sascut Beresti
JUD BIHOR
1. Crisul Repede 80 Km Vadul Crisului – Frontiera Ungaria
2. Crisul Negru 82 Km Beius – frontiera Ungaria
3. Barcaul 65 Km Suplacul de Barcau – fontiera ungaria
4. Valea Ierului 31 Km Tarcea – frontiera Ungaria
5. Canalul colector 61 Km Tarian – Tamasdla
6. Culiser 30 Km Salonta – frontiera Ungaria
7. Corhana 8 Km Homorog – frontiera Ungaria
8. Canalul Cefa III 4 Km Cefa – Radvani
9. Canalul Cefa IV 5 Km Piscicola Cefa – fontiera Ungaria
10. Holod 22 Km Holod – Crisul Repede
11. Canalul Taut – Barmod 30 Km Taut – Barmod
12. Salacea 52 Ha Salacea
13. Simian 25 Ha Simian
14. Silinoru 29 ha Silinoru
15. Diosig 37 Ha Diosig
16. Sintimreu 40 Ha Salard
17. Viteiloz 32 Ha Salard
18. Cilogos 14 Ha Salard
19. Les 31 Ha Nojorid
20. Cristur 94,6 Ha Budinlau
21. Valea Plopilor 18 Ha Salard
JUD BISTRITA
1. Somesul mare 61 Km Pod Feldru – Ciceu Mihaiesti
2. Sieu 68 Km Izvoare – confl. Somesul Mare
3. Ilisua 31 Km Izvorul Bailor – confl Somesul Mare
4. Tibles 40 Km Izvoare – confl Somesul Mare
5. Salauta Superior 75 Km Izvoare – Confl Pr. Bumbului
6. Salauta Inferior 70 Km Confl cu pr.Bumbului – confl Somesul Mare
7. Gersa 26 Km Izvoare – confl somesul Mare
8. Rebra 69 Km Izvoare – confl somesul Mare
9. Cormaia 41 km Izvoare – confl somesul Mare
10. Anies 46 Km Izvoare – confl somesul Mare
11. Somesul Mare superior 59 Km Izvoare – podul Catibav din com Sant
12. Somesul Mare inferior 41 Km podul Catibav din com Sant – confl Ilva mica
13. Valea Ilvei 61 Km Izvoare – confl somesul Mare
14. Iliuta 17 Km Izvoare – confl Valea Ilvei
15. Valea Lesului 55 km Izvoare – confl Valea Ilvei
16. Bistrita – Tihuta 28 km Confl.pr.Pietroasa – podul Mijlocenii Bargaului
17. Colibita Superior 21 Km Izvoare – varsare in lac Colibita
18. Colibita inferior 31 Km Aval Baraj Colibita – confl pr. Pietroasa
19. Budusel 18 Km Izvoare – varsare Budacul inferior
20. Budacul superior 26 km Izvoare – podul de ciment Budacul de Sus
21. Budacul inferior 9 Km podul de ciment Budacul de Sus – confl pr. Budusel
22. Pr. Lechinta 22 Km Izvoare – confl. Sieu
23. Pr. Meles 30 Km Izvoare – confl. Somesul Mare
24. Izvorul Magurii 0,8 ha
25. Taul zanelor 0,2 Ha
26. Lac acumulare Colibita 350 Ha
JUD BOTOSANI
1. Siret 107 Km Vascauti – Turbata – Tudora
2. Molnita 14 Km Mihaileni – talpa
3. Plesu 11 Km Tudora – Plesu
4. Siretel 12 Km Ionaseni – Bececea
5. Garla Hutani 11 Km Hutani – Corni
6. Bahna 10 Km Dersca – Lunca
7. Vorona 13 Km Vorona- Teodoru – Joldesti
8. Prut – fara lacul Staca 194 Km Oroftiana de Sus – Badarai
9. Ghireni 21 Km Dealul Pustaii – Mitoc
10. Volovat 45 Km Culmea Darabani – ripiceni
11. Corogea 34 Km Murguta – sarata
12. Baseu 106 Km Suharau – Romanesti
13. Podul Plopii 9 Km Cristinesti – Plevna
14. Ursoiul 10 Km Vatra varsare – Baseu
15. Pietroaia 13 Km Sarata varsare – Baseu
16. Sarata 15 Km Sarata Basarab – mihailesti
17. Bodeasa 26 Km Sarata Draguseni – Miron Costin
18. Balinti 10 Km Havarna- Balinti
19. Podriga 36 Km Mileanca – Saveni
20. Jijia 139 Km Dersca – Rediu
21. Sitna 65 Km Bececea – Todireni
22. Miletin 87 Km Vladeni – Miletin
23. Baranca Hudesti 9,54 Ha Hudesti – Baranca
24. Baranca Noua 1,94 ha Hudesti – Baranca
25. Bajura 10,01 Ha Drabani – bajura
JUD BRAILA
1. Bratul Macin 60 Km Braila – sat Agaua
2. Bratul Arapu 4 Km Braila – sat Chiscani
3. Bratul Popa Vasile 8 Km Braila – pct Trasura Tichilesti
4. Bratul Caleia 8 Km Pct Trasura Tichilesti – sat Gropeni
5. Bratul Vaciu 30 Km Pct Balaia – pct. Nedeilu
6. Canalul Dunarii 67 Km Gura Siret – gura Garluti (km160-km227)
7. Japsa Veriga 15 Ha
8. Japsa Ochiul Boului 4 Ha
9. Japsa Corotisca 3 Ha
10. Japsa Balta Alba 8 Ha
11. Balta Stinca
JUD BRASOV
1. Olt 64 Km Lunca Calnicului – Feldioara
2. Valea Homorod 22 Km Sat Vladeni – varsare
3. Valea Sercaii 15 Km Drum N.I. – varsare
4. Valea Sebesului 17 km Drum N.I. – varsare
5. Valea Berivoi 16 Km Drum N.I. – varsare
6. Valea Dejeni (Savestreni) 17 Km Drum N.I. – varsare
7. Valea Pojoritei 16 Km Drum N.I. – varsare
8. Valea Sambetei 7 Km Drum N.I. – varsare
9. Valea Vistea Mare 6 Km Drum N.I. – varsare
10. Valea Ucea 9 Km Combinatul chimic – varsare
11. Olt si afluentii sai Confl R. Negru – loc. Augustin
12. Lac acumulare Voila
13. Lac acumulare Oltet
14. Lac acumulare Arpas
15. Comana Izvoare – confl Olt
16. Valea bogatii Izvoare – confl Olt
17. Maierus Izvoare – confl Olt
18. Dopca Izvoare – confl Olt
19. Timis Timisul de sus – Dambul Morii
20. Stramba Izvoare – confl Sinca
JUD BUZAU
1. Buzau 74 Km Intersectia Sibicu cu R.Buzau – iesirea din judet
2. Calmatui 48 Km izvoare – iesire judet
3. Crangul Ursului 80 Ha Ramnicelu – Ramnicelu
JUD CALARASI
1. Dunare 48 Km Pod Cernavoda – canal Dorobanti
2. Bratul Borcea 60 Km Pe toata lungimea canalului
3. Canalul Rau 10 km Pe toata lungimea canalului
4. Canalul Stejarul (Dorobantu) 7 Km Pe toata lungimea canalului
5. Acumularea frasinet 741 Ha Valea Argovei – Frasinet
6. Acunularea Rasa – Galatui (de la statia M. Viteazu la pod A.I. Odobescu) 150 Ha A.I. Odobescu
7. Canal Milotina – dela pod DN cap canal pana la baraj Fantina doamnei III – de la acul cocorilor pana la baraj Gurbanesti 50 Ha
8. Dunare 52 Km Canal dorobantu – com Cascioarele intre km 400 – km 452
9. Bratul Bala
10. Bratul Turcescu
11. Bratul Ostrov
12. Canalul Siderurgic
13. Canalul Sciceni
14. Ecluza Oltenita
JUD CARAS SEVERIN
1. Caras 56 Km Carsova – Iam
2. Timis 43 Km Sadova – limita jud Caras Severin
3. Barzava 70 Km Secu – limita jud Caras Severin
4. Nera 113 Km Patas – Socol
5. Bistra 25 Km Voislova – limita jud Caras Severin
6. Secu 74 Ha Resita
7. Docnecea Mare 6,8 Ha Docnecea
8. Docnecea Mica 2,3 Ha Docnecea
9. Medres 1,2 Ha Bocsa
10. Taria Mare 3,2 Ha Bozovici
11. Dunarea km 1012 – km1075 63 Km
12. Cerna
13. Rudarie
14. Berzeasca
15. Belarecea
16. Oravita
17. Breazova
18. Marul
19. Priseaca
20. Iezer
21. Valiug
JUD CLUJ
1. Somesul Mic 72 Km Barajul Gilau – confl Somesul Mare
2. Somesul Mare 55 Km Confl Somesul Mic – valea Grosilor
3. Aries 48 km Lungesti – Gura Ariesului
4. Fizes 22 Km Izvoare – varsare in Somes Gherla
5. Capus 20 Km Izvoare – varsare in Somes Gilau
6. Nadasu 33 Km Izvoare – confl Somesul Mic
7. Valea Lonei 20 Km
8. Somesul Mic 31 Km Confl V.Orman – confl Somesul Mare
9. Somesul Mare 55 Km Limita jud Bistrita Nasaud – confl Somesul Mic
10. Aries 33 Km Turda – Glogoresti
11. Somes 32 Km Limita cu jud Salaj Dej
12. Sacalaia 48 Ha Gherla – Sacalaia
13. Cheia 2 Ha M.Viteazu – Cheia
14. Lacu Mica 1 Ha Dej – Mica
15. Somesu Mic 74,8 Km Barajul Gilau – confl V. Orma (Livada)
16. V. Lonei 37 Km Limita cu jud Salaj – Dej
17. Aries 46 Km Dela Vildom – CF limita loc Campia Turzii
Filiale Teritoriale
18. Lac acumulare Tarnita 220 ha Somesul cald
19. Lac acumulare Somesul Cald 85 Ha Somesul Cald
20. Lac acumulare Gilau 68 Ha Com Gilau
21 Lac acumulare Floresti 31,4 Ha Com Floresti
22. Somesul Cald superior 10 Km Izvoare – coada lacului Somesul Cald
23. Crisul Repede Mijlociu 35 Km Confl Valea Draganului – confl Valea Iadului
24. Sacuieul Superior 6 Km Izvoare – captarea Scrind
25. Valea Racataului 20 Km Steaua – Pr. Alb
26. Somesul Rece Superior 21 Km Izvorul Bradeana – Valea Baii
27. Somesul rce mijlociu 7 Km V.Baii – la pod scoala Racatau
28. Valea Ierii superioara 15 km Lac Bondureasa – in amonte
29. Valea Ierii mojlocie 12 Km Baraj Bonduresa – loc. Caps
30. Valea Vadului 17 Km Izvoare – varsarea in Aries
31. Lac acumulare Fantinele 815 Ha r. somesul cald
32. Valea Baii 1 Ha Vale Somes Rece
33. Bondureasa 1 Ha Valea Ierii
34. Soimu 0,3 Ha Valea Ierii
35. Valea Calului 0,2 Ha Valea Ierii
36. Floroiu
JUD CONSTANTA
1. Dunarea (mal drept) 115 Km Ostrov (KM365) – Harsova (Km 250)
2. Lac Mamaia (de la debarcader IREC Mamaia – hotel Craiman 3 km si 500 m.l. pe digul de la termocentrala Ovidiu II 32 Ha Mamaia
3. Lacuri formate prin excavare 11 Ha Mamaia Hanul Piratilor Filiale Teritoriale
4. Marea Neagra 245 Km Sulina – Vama Veche
5. Dunare km 366 – km 225
6. Brat Borcea km 238 – km 50
7. Brat Macin km 92 km 44
8. Brat Valciu si jepsile inundabile
9. Canalul magistral Dunare M. Neagra
10. Canalul Poarta Alba – Midia Navodari
11. Sinoe 13500 Ha
12. Istria
13. Tabacarie
14. Nuntasi
JUD COVASNA
1. Olt (malul drept) 90 Km Piatra Gaunta – Augustin
2. Raul Negru 58,2 Km Pod fier Catalina – varsare Olt
3. Bratele secundare ale R. Negru (
Surcea, Sintionlunca, Ozun, Comolau)
4. Lac acumulare Padureni
5. Pr. Szaldobos Izvoare –Confl cu R. Olt
6. Pr Jombor Izvoare –Confl cu R. Olt
7. Pr. Somko Izvoare –Confl cu R. Olt
8. Pr. Baraolt inferior De la pod Bodvai – confl cu Olt
9. Pr. Varghis Limit jud Harghia – confl .pr. Cormos
10. Covasna Izvoare –Confl cu R. Negru
11. Pr. Casin Limit jud Harghita – confl R. Negru
12. Pr. Padureni Izvoare – varsare lac Padureni
13. Pr. Ghelinta Izvoare –Confl cu R. Negru
14. Pr. Buzaul Mijlociu Limit jud Brasov – limit. Jud Buzau
JUD DAMBOVITA
1. Dambovita 84 Km Malu cu Flori – Brezeoaele
2. Ialomita 95 Km Fieni – Buftea
3. Arges 50 Km Valea Mare – Potlogi
4. Ilfov 45 Km Ulmi – Coocanesti
Filiale Teritoriale
5. Colentina 40 Km
6. Neajlov 44 Km
7. Potopu 45 Km
8. Cricov 70 Km
9. Sabar 80 Km
10. Pucioasa 102 Ha
11. Bolboci 100 ha
12. Zavoiul Orbului 100 Ha
JUD DOLJ
1. Balabasan 30 Km Motatei – Catane
2. Baboja 50 Km Verbita – Barca
3. Dasnatui 80 Km Cleanov – Plosca
4. Jiu cu afluentii lui 110 Km Bilta – Dunare
5. Teslui 30 Km Motoi – prejba de Padure
6. Dunare 140 Km Cetate – Dabuleni
7. Isalnita 138 Ha Craiova
8. Popoveni 5 Ha Podari – Braniste
9. Giormane 58 ha Teasc – Badosi
10. Giormane 31 ha Bratovoiesti – Prunet
11. Garla Malin 5,5 Ha Bistret
12. Carasu 7 Ha Poiana Mare
13. Bejeni 11 Ha Poiana Mare
14. Popii 5 Ha Poiana Mare
15. Calugareni 24 Ha Bistret
16. Cotofeni 2 Ha Cotofeni
17. Giormanel 2 Ha Teasc – Secui
18. Obedin 2 Ha Mihaita – Obedin
19. Ruptura 7 Ha Rast
20. Rast 1 Ha Rast
21. Vieru 1 Ha Sadova
Filiale Teritoriale
22. Terpezita
23. Canal Magistral Dabuleni
24. Canal Magistral malaieni
25. Lac Cilieni I, II, III
26. Lac Teasc
27. Lac Victoria
28. Lacul Mare
29. Baraj Isalnita
30. Lac hanul Doctorului
31. Lac craiovita
32. Lac Vartop
33. Balta Marica
34. Balta Jdegla
35. Balta Lata
36. Basta tarova
37. Balta Brebu
38. Balta Poica
39. Ruptura Cupecenii Vechi
40. Balta Gighera
41. Balta Satului
42. Balta Braniste
43. Balta Cocorul
44. Balta Urzicuta
45. Balta Giurgita
JUD ILFOV
1. Colentina Amonte intravilan Buftea – mun Bucuresti – Cernica – aval intravilan ernica
2. Dambovita Limita jud – limita jud
3. Sabar Limita jud – confl cu Ilfov
4. Ciorogarla Limita jud – confl cu Sabar
5. Cociovalistea Corbeanca – Gradistea – aval intravilan sat Sitaru
6. Valea Calnaului Izvoare – Limita jud
7. Pasarea Tunari – Branesti – aval intravilan sat Vadu Anei
8. Sindrilita Afumati – Ganeasa – aval intravilan sat Cozieni
9. Calnau Glina – Glina
10. Saulei Voluntari – mun Bucuresti sector 2
11. Sticariei Peris – Ciolpani
12. Vlasiei Balotesti – Gruiu
13. Mostistea Dascalu -sat Gagu- Petrichioaia-intravilan sat Maineasca
14. Snagov Peris – Gruiu
15. Arges 18,5 Km In aval de barajul lacului Mihailesti, DN6 – DN5- loc. Adunatii Copaceni
16. Sabar 29 Km Loc Mihai Voda – DN5 in loc Jilava
17. Neajlov 21 Km Loc Vadu Lat – DN 6 in loc Stalpu
JUD GIURGIU
1. Dunarea 520 – 445 75 Km Pietrisu – Cascioarele
2. Arges Podu Popa Nae- Hotarele
3. Neajlov Izvoru – Comana
4. Calnistea Letca Veche – Calugareni
5. Milcovat Mirla – Ghimpati
6. Comasca Cetatea – Gherla
7. Groapa Nemtilor 2 Ha Giurgiu
8. Gropan 2 Ha Gaujani – Gaujani
9. Craca 6 Ha Gaujani – Gaujani
10. Saica 10 ha Vedea
JUD GALATI
1. Bazin hidrografic Siret 30 Km Com Buciumeni – Galati, confl cu Dunarea
2. Bazin hidrografic Prut 80 Km Vadeni, km 114 – Galati, confl cu Dunarea
3. Bazin hidrografic Dunare + canal magistral irigatii 15 km Km 155 Siret – Km 76 – Cotu Pisicii
JUD GORJ
1. Jiu 125 Km Bumbesti Jiu – Tintareni
2. Motru 45 Km Baia de Arama – Cocova
3. Tismana 30 Km Tismana – Rogojelu
4. Bistrita 20 Km Pastisani – Rogojelu
5. Jales 15 Km Runcu – Rogojelu
6. Sohodol 5 Km Runcu – stolojani
7. Susita 15 Km Curpen – Vragutesti
8. Orlea 5 Km Celei – Arjoci
9. Gilort 80 Km Bumbesti – Petea – Tantareni
10. Blahnita 12 Km Sacelu – Albeni
11. Galbenu 5 Km Baia de fier – Bergesti
12. Oltetu 12 Km Polovraci – Alimpesti
Filiale Teritoriale
13. Amaradia
14. Jilt
JUD HARGHITA
1. Oltul superior 20 Km Izvor – Cariera Bioxid
2. Pr. Fisog 22 Km Izvor – confl Olt
3. Pr. Galcut 25 Km Izvor – confl Olt
4. Pr. Szedlok 17 Km Izvor – confl Olt
5. Pr. Badaszalok 16 Km Izvor – confl Olt
6. Trotusul superior 64 Km Izvor – Rilanca
7. Uzul superior 21 Km Izvor – granita jud Hargita
8. Pr. Casin 22 Km Izvor – granita jud Covasna
9. Mesteacan 8,5 Km Balan
10. Mures II 30 Km Podul de fier Subcetate – limita jud Mures
11. Homorod Mic 30 Km Izvor – amonte Satu Nou
12. Homorodul Mare 36 Km Izvor – satul Oraseni
13. Tarnava Mare 44 Km Confl cu Bradesti – confl cu Nicoul Alb
14. Mures I 39 Km Podul Borzout – Podul de fier Subcetate
Filiale Teritoriale
15. Lac Frumoasa
16. Lac Zetea
JUD HUNEDOARA
1. Mures 66 Km A. Vlaicu – Zam
2. Strei 20 Km Subcetate – intrare Mures
3. Crisul Alb Pod Brad – Ociser
4. Obarsia Izvor – confl cu R. Cris
5. Bulzesti Izvor – confl cu R. Cris
6. Gradistea superior Izvor –Costesti
7. Gradistea inferior Izvor – confl cu R. Mures
8. Romosel Izvor – podul Maiorului
9. Luncani Izvor – confl cu R. strei
10. Densus Galbena Izvor – confl cu R. Mare
11. R. Mare inferior Lac Ostrov – lac hateg
12. Nucsorul inferior Cab Carnic – confl cu Strei
13. Malaiesti Izvor – confl cu R. Strei
14. Mitesti Izvor – confl cu R. Strei
15. Alb Izvor – confl cu R. Strei
16. Maleia Izvor – Podul Rusu
17. Banita Izvor – confl cu Jiul de Est
18. Polatristei Confl cu R. Jiu
19. Jiul inferior Confl Jiului de est cu jiul de vest – confl cu v. Polatristei
20. Taia – Auresu Izvor – confl cu Jiul de est
21. Voievodul
22. R.Mare
23. Jiul de vest cu afluentii Campusel – confl ci Jiul de est
24. Nucsorul superior Izvor – viaductul Carnic
25. Jiul de est inferior Confl Taia – confl Jiul de vest
26. Streiul inferior Confl cu r. Barbat – Subcetate
27. Barbat inferior Arpadia – confl cu Streiul
28. Ponor Cazanesti – confl Crisul Alb
29. Izvor Izvoare – confl Crisul Alb
30. Dobra Izvoare – confl Mures
31. Sibisel Izvoare – confl Gradistea
32. Streiul superior Izvoare – confl pariul
33 Jiet Izvoare – confl Jiul de est
34. Barbat Izvoare – Arpadia
35. Rausor Pr.Ciurlia – cofl R. Mare
36. Ses Cascada Zana – lac Gura Apei
37. Lapusnicu Mic Cascada Scurtele – lac Gura Apei
38. Lapusnicu Mare Confl Dracsanu – Lac Gura Apei
39. R. Mare superior V. Netis – lac ostrov
40. Zeicani Pr. Aninei – Hategel
41. Cerna Superior Confl cu Bordu – lac cincis
42 Cerna Baraj Cinis – confl cu Mures
43. Lac subcetate 80 Ha
44. Lac Cincis 150 Ha
45. Lac Miresu 1,5 Ha
46. Lac Faierag 3,5 Ha
47. Lac Gura Apei
48. Rosiile
49. Lac Slivei
50. Lac Taul vrde
51. Lac Custura Mare
52. Lac Galesu
53. Lac Lia
54. Lac ana
55. Lac tau I
56. Lac Judele
57. Lac Bucura
58. Lac Peleguta
59. Lac Ghimpele
60. Lac zanoaga
61. Lac Taul Stevia
62. Lac Buta
JUD IALOMITA
1. Senal Dunare 65 km Limita jud. Braila – Pod Fetesti, Dunare km 522-533 Borcea km 0-47
2. Urziceni 8 ha Urziceni
3. Manasia 13 ha Manasia
4. Cotorca – Irimescu 33 ha Urziceni
5. Bentul Mare 86 ha Bordusani
6. Reviga I – II 24 ha Reviga – Moara
7. Bentul Mic 22 ha Bordusani
8. Crunti I – II 25 HA Reviga – Crunti
9. Potcoava 10 ha Bordusani
JUD. IASI
1 Raul Prut 200 km Tabara – Gorgan
2 Raul Siret 81 km Lespezi – Scheia ( com. AI Cuza )
3 Raul Moldova 30 km Cristesti – Verseni ( com. Miroskovesti )
4 Raul Jijia curs principal 80 KM Andrieseni – Moreni
5 Bratul Inchis(mort) al raului Jijia 60 Km Cirniceni – Gorban
6 Raul Miletin 35 Km Plugari – Halceni
7 Bolatau 19 Ha Probota – Balteni
8 Salcim 7 Ha Probota – Balteni
9 Ratarie 13 Ha Probota – Balteni
10. Acumularea Aroneanu 64 Ha Com. Aroneanu – Dorobantu
11. Acumularea Ciric II 5,5 Ha Iasi
12. Acumularea Ciric III 11,5 Iasi
JUD MARAMURES
1. Lapus 90 Km Pod Tg. Lapus – varsare Somes
2. Tisa 60 Km Valea Viseului – Huta
3. Iza 33 Km Pod Slatioara – varsare in Tisa
4. Mara 15 Km Pod Berbesti – varsare Iza
5. Somes 70 Km Ticau – Seini
JUD MEHEDINTI
1. Motru 10 Km Corcova – Gura Motrului
2. Topolnita 5 Km Izvorul Barzei – schitul de jos
3. Drincea 5 Km Cusmir – salcia
4. Dunarea 32 Km Conf deciziei CPJ Mehedinti nr.75/1987
5. Ostrovul corbului 65 Ha Ninova – Ostrovul Corbului
6. Fluviul Dunarea 140 Km Km fl.817-836; 839-846; 849-852; 854-855; 857- 860; 862-870; 972-887; 889-894; 896-903;905-906; 908-909; 912-917; 921-924; 926-927; 930-933; 936-938;940-954; 956-981; 983-997
7. Cerna
8. Blahnita
9. Bahna
10. Cosustea
JUD MURES
1. Mures 150 Km CFR com Deda – limita jud com. Chetani
2. Pr. Lut 27 Km Loc Batos – confl. Mures
3. Pr Beica 7 Km Confl pr. Nadasa – confl. Mures
4. Pr. Sar 8 Km Confl pr. Allas – confl. Mures
5. Pr. Lechita (Combol) 48 Km Com. Craiesti – confl. Mures
6. Pariul de Campie 12 Km Confl pr. Sarchii – confl. Mures
7. Pr. Atintis 3 Km Confl pr. Cecalaca – confl. Mures
8. Pr. Niraj 54 Km Pod CFR Damieni com Eremitu – confl. Mures
9. Pr. Nirajul Mic 6 Km Confl pr. Bara – confl. Mures
10. Pr. Hodasa – TPatec 3 Km De la 3 km amonte de confl cu Tarnava Mica
11. Tirnava Mica 96 Km Limit. Jud confluenta cu pr. Iuhod – com Adamos sat Cornesti
12. Pr. Solocma 3 Km De la 3 km amonte de confl. cu Tirnava Mica
13. Pr. Gherghes (Vades) 3 Km Loc. Vadas – confl Tirnava Mica
14. Pr. Cusmad 10 Km Lim jud Mures com Sangeorzu de Padure – confl cu Tirnava Mica
15. Pr. Vetca 3 km Loc Bordesiu – confl cu Tirnava Mica
16. Pr. Nades 7 Km Confl pr. Magherus – confl. Tirnava MicaMures
17. Tirnava Mare 43 Km Lim jud Mures confl cu pr. Scroafa – lim jud Mutres com Danes
18. Pr. Scroafa 13 Km Loc Mihai Viteazul – confl cu Tirnava Mare
19. Pr. Cris 4 Km De la 4 km amonte de confl cu Tirnava Mare in aval
20. Pr. Sies 9 km Loc Apold – confl cu Tirnava Mare
Filiale Teritoriale
21. Lac acumulare Bezid 416 Ha
JUD NEAMT
1. Moldova 28 Km Com Boroaia limita de jud Suceava – com Tupilati
2. Bistrita 32 Km Baraj Reconstructia – in amonte loc. Buhusi
3. Siret 40 Km Com Doljesti 4 km amonte sat rorunda – in amonte
sat Harlesti com Secuieni
4. Moldova 68 Km Amonte sat Ortasti com. Brusturi-Draganesti-sat Lunca Moldovei com. Pastraveni; din amonte com. Tupilati – confl cu Siret
5. Siret 56 Km Pe teritoriul Jud Neamt
6. Moldova 40 Km Pod com Tupilati – confl cu siret Filiale Teritoriale
7. Trotus
8. Ozana
9. Barlad
10. Lac Bicaz
JUD PRAHOVA
1. Prahova 52 Km Nedelea – iesirea din judet
2. Teleajen 70 Km Gura Vitioarei – varsare in raul Prahova
3. Cricovul Sarat 60 Km Gornet Cricov – iesirea din jud Filiale Teritoriale
4. Verbilau 25 Km
5. Lacul Bisericii 1,7 Ha
6. Lacul Brebu 1,2 Ha
JUD OLT
1. Dunare 25 Km Intre km 615 – 640
2. Dalga In intregime
3. Mamu In intregime
4. Beica In intregime
5. Oltisor In intregime
6. Gengea In intregime
7. Germatalui In intregime
8. Teslui In intregime
9. Darjov In intregime
10. Iminogu In intregime
11. Oboga In intregime
12. Vedea In intregime
13. Plapcea In intregime
14. oltet In intregime
15. Olt si lacuri regularizate Pe teritoriul jud Olt
16. Balta Garii 15 Ha Bals
Filiale Teritoriale
17. Lac acumulare Izbiceni
18. Lac acumulare Rusanesti
19. Lac acumulare Frunzaru
20. Lac acumulare Draganesti
21. Lac acumulare Ipotesti
22. Lac acumulare Slatina
23. Lac acumulare Arcesti
24. Lac acumulare Strejesti
JUD SATU MARE
1. Tur 6 km Intre km 43-49; Turulung – pod CFR Tur(Porumbesti
2. Crasna 28 Km Supur – Moftin
3. Somes 35 Km Ardusat – Potau
4. Mujdeni 4 Ha Oras Nou – Mujdeni
5. Dara 16 Ha Dorolt – Dara
6. Odoreu 23 Ha Odoreu – Eteni
7. Noroieni 2 Ha Lazuri – Noroieni
8. Balastiera apa 20 Ha Apa
9. Tur 10 Km Intre km 49-59; pod CFR Tur- Bercu trei hotare (Ungaria, Ucrain, Romania)
10. Crasna 28 Km Intre km 28-59; Moftin – Berveni
11. Somes 35 Km Intre km 35-70; Potau – Dorolt (frontiera cu Ungaria)
12. Valea Ierului 30 Km Loc Andrid – loc Acas
Filiale Teritoriale
13. Talna 26 Km Izvor – confl. cu Tur
14. Homorodul Nou 34 Km Izvor – confl R. Somes
15. Raul Mare 56 Km Izvor – confl cu Tur
JUD TELEORMAN
1. Calnistea Partea neamenajata
2. Teleormanul In intregime pe raza jud
3. Vedea In intregime pe raza jud
4. Calmatui In intregime pe raza jud
5. Urlui Partea neamenajata
6. Jiu In intregime pe raza jud
7. Dunare In intregime pe raza jud
8. Olt In intregime pe raza jud
9. Valea Mare 22 Ha Segarcea
10. Valea fantinitei 2 Ha Segarcea
11. Craca 12 Ha Nasturelu
12. Rudari I si II 12 Ha Nasturelu
13. Zaton I, II, III 57 Ha Zimnicea
14. Balta Sarata 19 Ha
JUD SALAJ
1. Somesul Mare 93 Km Capalna – Benisat
2. Sonia 13 Km Gostila – Galgau
3. Valea Ilenda 11 Km Dolheni – Ileanda
4. Valea Almas 63 Km Fildu de sus – Tinau
5. Valea Agrij 44 Km Huta – Jibou
6. Valea Salajului 22 km Garcei – Cehu Silvanei
7. Crasna 65 Km Cizer – Bohota
8. Valea Barcaului 45 Km Barcaul de jos – marca 45
9. Napradea – brat mort Somesul Mare 3 Ha Napradea – Tranip Filiale Teritoriale
10. Vale Zalau 38 Km Zalau – Moiad
11. Lac acumulare Varsolt 456 Ha Varsolt
12. Lac acumulare Salatig 23 Ha Salatig
JUD SIBIU
1. Olt 56 Km Limita jud Brasov –limita jud Rm. Valcea pe terit. jud Sibiu
2. Pr. Cibin 28 Km Pod com. Cristian – confl. cu R.Olt
3. Pr. Hartibaciu 68 Km Com. Bradeni – confl cu R. Olt
4. Tirnava Mare 30 Km Limita jud Mures , oras Dumbraveni – limit jud Alsba in aval de Medias 5. Pr. Visa 30 Km Limit com Loames pod sat Mandra – confl cu Tirnava Mare
6. Pr. Secas 16 Km Com Ludos – com Miercurea Bai
7. Lac Binder 5 Ha Sibiu Filiale Teritoriale
8. Lotrioara Izvoare – confl Olt
9. Talmaciu Izvoare – confl Cibin
10. Cibinul Mare Izvoare – confl Cibinul Mic
11. Cibinul Mic Izvoare – confl Cibinul Mare
12. Salistea Izvoare – confl Cibin
13. Cibinul Inferior Lac acumulare Gura Raului – pod. Cristian
14. Valea Strambei Izvoare – confl Olt
15. Valea Rindiboului Izvoare – confl Olt
16. Sebesul de jos Izvoare – confl Olt
17. Sebesul de sus Izvoare – confl Olt
18. Avrigul Mare Izvoare – confl Olt
19. Lac baraj Gura Raului
20. Lac acumulare Avrig
21. Lac acumulare Scorei
22. Lac acumulare Arpas
23. R. Vadului Izvoare – confl Olt
24. Sadu Superior Izvoare – coada Lacului Sadu V
25. Sadu Mijlociu Baraj Sadu V – confl Valea Pinului
26. Sadu inferior Valea Pinului – confl cu Cibin
27. Valea Stezii Izvoare – confl Cibin
28. Arpas Izvoare – DN 1
29. Balea Izvoare – DN 1
30. Laita Izvoare – confl Balea
31. Porumbacu Mare Izvoare – confl Olt
32. Bistra Izvoare – Lacul Tau
33. Sebesul Superior Izvoare – Lacul Oasa
34. Ciban Izvoare – confl Sebes
35. Dobra Bucunici – confl. cu Sebes
36. Lac montan Sadu V
37. Lac montan Sadu II
38. Lac montan Iezerul Mare
39. Lac montan Podragu Mare
40. Lac montan Podragul Mic
41. Lac montan Podragel
42. Lac montan Balea
43. Lac montan Doamnei
44. Lac montan Avrig
45. Lac montan Oasa
46. Lac montan Iezerul Mic
JUD SUCEAVA
1. Moldova 59 Km Confl cu pr.Umor – limit jud (com Draguseni)
2. Suceava si afluentii sai 97 Km Confl cu pr. Putna – confl cu R. Siret
3. Siret si afluentii sai 123 Km Granita cu Ucraina – limit jud (com Dolhasca
4. Somuzul Mare si afluentii 49 Km Izvoare – confl cu Siretul
5. Somuzul Mic si afluentii 32 Km Izvoare – confl cu Siretul
6. Acumularea Rogojesti 10 Ha Gramesti
7. Acumularea Bucecea 6 Ha Adancata
8. Acumularea dragomira 159 ha Hitacul Dragomirei
9. Balta Radaseni 2,5 ha Radaseni
JUD TIMIS
1. Timis 144 Km Limita jud Timis – frontiera Iugoslavia
2. Bega inferior 159 Km Pod margina – in aval Timisoara
3. Mures 33 Km Com. Periam – frontieera cu Ungaria
4. Barzava 38 Km Limita jud. Timis – frontiera cu Iugoslavia
5. Canal Aranca 53 Km Com. Periam – frontiera cu Iugoslavia
6. Bega – Luncani 17 km Com. Tomesti – Margina
7. Nadrag – Pades 36 km Izvoare – oras Nadrag
8. Balta Bacova 3 ha Buzias – Bacova
9. Balta Mondial 52 ha Lugoj
10. Balta Herendesti 53 ha Lugoj
11. Balta Carpinis 15 ha Carpinis
12. Balta Jimbolia 40 ha Jimbolia
13. Balta Uivar 2 Ha Uivar
14. Balta Cruceni 5 Ha Cruceni
15. Balta Sinicolaul Mare 2,5 Ha Sanicolaul Mare
16. Balta Ghilad 3 Ha Ghilad – Gad
17. Lac acumulare Surduc 207 Ha Firdea
18. Lac Dumbravita 25 Ha Dumbravita
19. Baraj Salcia 5 Ha Buzias
Filiale Teritoriale
20. Lac acumulare Ianova 50 Ha Ianova
21. Lac acumulare Murani 108 Ha Pischia
22. Lac acumulare Lieblieng 44 Ha Lieblieng
23. Lac acumulare Topolovat 15,5 Ha Topolovatu Mare
24. Lac acumulare Latunas 20 Ha Latunas
25. Lac acumulare Satchinez 50 Ha Satchinez
26. Lac acumulare Giarmata 45 Ha Giarmata
JUD TULCEA
1. Dunare 30,5 Km Cotul Pisicii(M76 – Km 140,7) – loc. Smardan (km 170)
2. Dunarea Veche 72 Km Brat Macin de la Smardan (km 0) pana la Garliciu (km 72) Filiale Teritoriale
3. Lac Rosu cu japsele aferente
4. Lac Rosulet cu japsele aferente
5. Lac Potcoava(din complex Rosu– Puiu)
6. Canal rosu – Puiu
7. Canal Dunavat (de la Brat Sf. Gheorghe la lac Razim)
8. Canal Dranov (de la Brat Sf. Gheorghe la lac Razim)
9. Canal Mustaca (de la Canal Cocos la lac Razim)
10. Canalul Lipovenilor (portiunea care cuprinde digul AP sarinasuf)
11. Lac Razim cu japsele aferente
12. Lac Golovita cu japsele si canalele aferente
13. Canalele legatura intre lac Golovita si lac Zmeica
14. Canalele legatura intre lac Golovita – Leahova de la Gura Portitei 500m spre Leahova
15. Lac Ceamurlia – lunca cu japsele si canalele aferente
16. Holbina II
17. HolbinaI
18. Lac Oaia
19. Lac Pisciani
20. Canale de centura care delimiteaza Holbina I
21. Canal de centura Mustaca – Dranov
22. Garla Sontea
23. Canal 36
24. Lac Topolca
25. Lac Trofilca
26. Lac Purcelu
27. Lac Carasu
28. Lac Ciubotele inclusiv japsele aferente
29. Garla Sontea Noua
30. Canal Litcov pana la canal Filat
31. Canal Perivolovca
32. Canal taranova
33. Canal Uzlina
34. Lac Fastic
35. Lac Cuzmitu Mare
36. Lac Rotund
37. Lac Gorgova
38. Lac Radacinos
39. Lac Gorgovat
40. Lac Isaccel
41. Lac Isac
42. Lac Chiril
43. Lac Onofrei
44. Lac Gorgostel
45. Lac Taranova
46. Lac Baclanesti Mari
47. Lac Fortuna
48. Lac Lighenetu
49. Lac Lighenca
50. Lac Vacaru cu japsele si canaleleaferente
51 Canal Mitchina
52. Canal papadia Noua
53. Canal Stipoc
54. Canal Razboita
55. Canal Olguta
56. Canal Eracle
57. Lac Trei Iezere
58. Lac cu Ciulini
59. Lac Cazanl
60. Lac La amiaza
61. Lac Bogdaproste
62. Lac Lungu
63. Lac Sfistofca
64. Lac Serbata cu japsele si canaleleaferente
65. Canal Litcov
66. Canal Crisan
67. Canal Caraorman
68. Canal Litcov-Imputita
69. Canal Vatafu – Imputita
70. Canal Bursuca
71. Canal Rosu-Imputita
72. Lac Macovei
73. Lac Rotund
74. Lac Puiulet
75. Lac Lumina
76. Lac Puiu
77. Lacul lui Matei
78. Lac Tataru cu japsele si canaleleaferente
79. Canal centura Sulina – sf. Gheorghe
80. Garla mputita
81. Canalul Sondei
JUD VASLUI
1. Barlad 165 Km Bacesti – Tutova
2. Sucevat 9 Km Sofronesti – valea Silistei
3. Durduc 8 Km Frenciugi – Parpanita
4. Racova 46 Km Garceni – Vaslui
5. Vasluet 39 Km Rediu Codaesti – Vaslui
6. Crasna 43 Km Bunesti – gara Crasna
7. Tutova 70 Km Radeni – Tutova
8. Prut si revarsari 190 Km Dranceni – Carja
9. Soparleni 11 Km Dranceni – Risesti
10. Gura-Vaii 8 Km Gura Varii – Husi
11. Raul lui Ivan 8 Km Dobrina – Husi
12. Pr. Race 9 Km Epureni – Husi
13. Pr. Elan 67 Km Ivanesti Husi – Prut
14. Pr. copaceana 8 Km Dealul Vutcani – Falciu
15. Pr. Marcului 8 Km Valea marcului – Falciu
16. Pr. Belciugului 7 Km Ghermanesti – Prut
17. Pr. Urdesti 6 Km Urdesti – Mihona
18. Pr. Jigalia 8 Km Banca – Jurcani
19. Pr. Holobat 2 Km Dealul Falciu – Prut
20. Pr. Mihona 22 Km Dealul Bursuci – Murgeni
21. Pr. Voloseni 4 Km Voloseni – Recea
22. Pr. sasata 20 Km Sarata – Berezeni
JUD VALCEA
1. Olt 40 Km Raul Vadului – Gura Lotrului
2. Bistrita 30 Km Costesti – Babeni
3. Luncavat 34 Km Horezu – Babeni
4. Oltetu 80 Km Igone – Preotesti
5. Cerna 68 Km Slatioara – Balcesti
6. Taraia 25 Km Milostea – coltesti
7. Topolog 23 Km Milcom – Galicea
8. Turnu 160 Ha Calimanesti
9. Daesti 210 Ha Daesti
10. Calimanesti 90 Ha Calimanesti
11. Rm. Valcea 320 Ha Rm. Valcea
12. Raureni 180 Ha Raureni
13. Govora 480 Ha Govora
14. Babeni 910 Ha Babeni
15. Ionesti 470 Ha Ionesti
16. Zavideni 840 Ha Orlesti – Auresti
17. Dragasani 950 Ha Dragasani
18. Gura Lotrului 148 Ha
19. Lac acumulare Dragasani
20. Lac acumulare Zavideni
21. Lac acumulare Ionesti
22. Lac acumulare Babeni
23. Lac acumulare Govora
24. Lac acumulare Raureni
25. Lac acumulare Calimanesti
26. Lac acumulare m. Vacea
27. Lac acumulare Daesti
28. Lac acumulare Turnu
29. Lac acumulare Cornetu
30. Lac acumulare Robesti
31. Lac acumulare Bradisor
32. Lac acumulare Malaia
33. Lac acumulare Gura lotrului
34. Lac acumulare Vidra
35. Lac acumulare Galbenu
36. Lac acumulare Petrimanu
37. Lac acumulare Jidoiea
38. R Olanesti
JUD VRANCEA
1. Siret 112 Km Raza judetului Vrancea
2. Putna 85 Km Confluenta cu Siret – pod Tichiris
3. Doaga 18 Ha Doaga

Sursa www.madr.ro

NOTA www.info-delta.ro: 17.12.2010, proiectul a fost retras de pe site-ul www.madr.ro

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM