joi, 18 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 153/1.024/2020

ORDIN nr. 153/1.024/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale.

EMITENT

• MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 153 din 3 iunie 2020
• MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.024 din 5 iunie 2020
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 10 iunie 2020
Data intrării în vigoare 10-06-2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 6.278 din 3.06.2020,
luând în considerare prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:
– art. 1 pct. 5 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
Articolul I
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 2 iunie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 143/949/2020)

REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

1. Administratorii amenajărilor piscicole în care se practică şi pescuit recreativ au următoarele obligaţii:
a)asigurarea unui flux de deplasare a participanţilor către şi de la locul de desfăşurare a activităţii de pescuit recreativ astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare socială;
b)asigurarea de măşti de protecţie şi substanţe dezinfectante pentru participanţii la activităţile de pescuit;
c)la locul desfăşurării activităţii de pescuit recreativ trebuie să fie pregătite măsuri pentru igienizare şi/sau dezinfectarea mâinilor, materialelor şi a echipamentului utilizat în desfăşurarea activităţii de pescuit recreativ;
d)pescuitul recreativ se va desfăşura cu maximum doi pescari pe acelaşi stand de pescuit şi cu respectarea unei distanţe de minimum 10 metri între punctele de pescuit marcate de administratorul amenajării piscicole acolo unde nu există standuri;
e)fiecare unitate de acvacultură licenţiată în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de pescuit recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării regulamentului propriu;
f)înainte de intrarea în unitatea de acvacultură, toate persoanele sunt obligate să dea o declaraţie pe propria răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin;
g)administratorii vor proceda la dezinfectarea şi igienizarea pontonului, standului de pescuit, foişoarelor, umbrarelor, toaletelor sau ale altor accesorii cu care pescarii intră în contact.
2. Obligaţiile pescarilor recreativi în cadrul amenajărilor piscicole sunt următoarele:
a)obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat;
b)pescarii vor respecta cu stricteţe regulamentul amenajării piscicole;
c)purtarea măştilor de protecţie la contactul cu administratorul sau personalul amenajărilor piscicole.
3. Obligaţiile pescarilor recreativi în habitatele piscicole naturale sunt următoarele:
a)pescarul va respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare privind desfăşurarea activităţii de pescuit recreativ;
b)purtarea măştilor de protecţie la contactul cu personalul de inspecţie şi control;
c)respectarea regulamentelor impuse de administratorii care deţin contractele de exploatare a resursei acvatice vii;
d)fiecare asociaţie de pescuit recreativ în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de pescuit recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării regulamentului propriu;
e)obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat.
4. Nerespectarea prevederilor pct. 1 lit. c) şi g) constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

delta dunarii fotografie drona

Delta Dunarii vazuta din drona – Galerie fotografii

0
Descoperă frumusețea Deltei Dunării cu o galerie de fotografii aeriene realizate cu drona. Fiecare imagine surprinde peisaje spectaculoase, de la canale întortocheate la habitate...
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM

Pensiunea BIANCA din Murighiol

Pensiunea Bianca

0